Hur nätansluta 3-fas växelriktare?

classic Classic list List threaded Threaded
7 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Hur nätansluta 3-fas växelriktare?

Arne
This post was updated on .
Hej!

När de 3 fasledarna har anslutits till en 3-fas elmotor,
kan ibland elmotorn envisas med att rotera på fel håll.
Detta avhjälps enkelt genom att skifta 2 fasledare med
varandra och motoraxeln roterar på rätt håll.

Men, hur är det när man ansluter en 3-fas växelriktare
till allmänna elnätet? Kan man slumpvis koppla de
3 fasledarna från växelriktaren till allmänna elnätets
3 fasledare och hoppas att alltför mycket rök och eld
från växelriktaren uteblir?

Eller är det möjligen så att växelriktaren själv känner
fasföljden och helt enkelt intern växlar så det blir rätt hur man
än kopplar de 3 fasledarna?

Nu tänker vi givetvis inte själva utföra denna nätinkoppling,
men man undrar ju ändå.

När det gäller nätinkoppling av en 1-fas växelriktare,
är det givetvis enklare, då endast 1 fasledare + nolla
(+ möjligen 1 jordledare)finns att koppla.

Arne
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Hur nätansluta 3-fas växelriktare?

nelos
Skulle gissa att fasföljden måste vara rätt, annars kommer växelriktaren indikera fel tills man byter fasföljd.

Med en fasföljdsvisare kan man avgöra fasföljden utan att koppla in växelriktaren:
http://www.fluke.com/fluke/sesv/elektriska-testverktyg/eltestare/fluke-9040.htm?pid=56152

I moderna elnätsinstallationer borde det väl framgå av kablarna vilken fasföljd som gäller,
men äldre installationer kanske inte är så tydliga med det.

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Hur nätansluta 3-fas växelriktare?

Mats Gustavsson
Hej min kostal brydde sej ej om fasföljden,är troligen så med dom flesta
Mats
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Hur nätansluta 3-fas växelriktare?

DrivMedEl
In reply to this post by nelos
I en elmaskin (elmotor) finns en gemensam komponent nämligen rotorn som styrs av fas följden.
I en inverter för solels produktion finns ju inte denna funktion, det är elnätets spänning som som kommer att styr strömmen så där av borde fas följden vara ointressant för invertern, bara elnätets frekvens och spänning ligger inom de specificerade området. En inverter består egentligen av 3 st. enfas invertorer.
Energi kan bara användas eller omvandlas inte förbrukas!
Villa 132m2 Importnetto ca. 1000kWh/år el FLVP IVT 490, 6m2
Solceller 7,95kWp
vaccumrör 750 tank  och 0m2 brasved ink. elbil 1500mil
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Hur nätansluta 3-fas växelriktare?

Arne
This post was updated on .
In reply to this post by Arne
Hej allesammans!

Tack för att ni stångat era kloka huvuden mot problemet.

Visst, kan man med instrument avgöra fasföljden på elnätets faser.
(men man kan inte mäta fasföljden på utgången av växelriktaren, innan
den har kopplats in mot allmänna elnätet. Den har ju ett säkerhetssystem,
som genast stänger av den, om det inte finns spänning på dess 3
utgående faser.)

Jag har hittat info om detta för SolarEdges 3-fas-växelriktare. De 3 fasledarna
från allmänna elnätet måste anslutas med korrekt fasföljd till växelriktaren.
Om man har kopplat fel, så syns varning i sifferfönstret på växelriktaren.
Detta om "laststyrning" är aktiverad. Jag får då uppfattningen att fasföljden inte
har någon betydelse, då "laststyrning" är bortkopplad. Vad de menar med
laststyrning vet jag ej. (Om det månde vara för tysken, då nätägare i Tyskland
via radiosignal kan gå in och styra ner effekten på  solcellsanläggningar.)

Man får då precis, som när en 3-fas-elmotor snurrar på fel håll, skifta 2
fasledare med varandra.

När det gäller en 1-fas-växelriktare, finns inte denna möjlighet
att koppla fel fasföljd.

Mats Gustavsson din Kostal är kanske en 1-fas-växelriktare?
Man kan givetvis också ha tur vid inkopplingen och att det
råkar bli korrekt fasföljd. Man har ca 50 % chans,

Arne
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Hur nätansluta 3-fas växelriktare?

Mats Gustavsson
Hej nej jag har2st 3fas kostal och har olika fasföljd på dom för i början var det problem med ojämn belastning på faserna ,så jag är hundra säker på att det inte har betydelse vilken fasföjd det är hos mej i varje fall (jag är elektriker sen 40år tillbaks)
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Hur nätansluta 3-fas växelriktare?

Arne
This post was updated on .
In reply to this post by Arne
Drivmedelel,

Jag tror du har rätt där. Alltså, en växelriktaren bör kunna känna av på
varje fas på allmänna elnätet när noll-genomgången eller toppspänningen
sker, och kunna öppna krafttransistorerna(IGBT= isolerad gate bipolär transistor),
som skall mata ut ström, därefter. En växelriktare är nödd och tvungen att ständigt
"smaka på" de 3 fasern, för att om någon av dem skulle få avvikande spänning under
eller över) en viss nivå, då måste växelriktaren av säkerhetsskäl kopplas bort från
allmänna elnätet. Någon skiftning av fasledarna till 3-fas-växelriktaren skulle därför
inte behövas, tycker man.

Arne