Hur nära takfot bör- respektive kan man placera solpaneler?

classic Classic list List threaded Threaded
4 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Hur nära takfot bör- respektive kan man placera solpaneler?

Spangek
Vad är era erfarenheter och tankar runt hur nära takfoten man bör- respektive kan placera solpaneler?

Bakgrunden är att jag har ett (valmat) tak med uppvikt takfot med 27 graders lutning på övre delen och de tre nedersta raderna med betongpannor har 14 graders lutning.

Pga takets utformning skulle jag kunna öka effekten på systemet med hela ca +50% genom att placera en liggande rad solpaneler även på den nedersta delen av taket MEN pga panelbredderna (ca 104cm) så får jag isåfall bara ca 13cm mellan panelkant och takpannekant om panelerna monteras uppdragna så att de nästan touchar toppen på pannorna på den brantare övre delen.

Enligt branchstandard från taksäkerhetskommittén: https://wwwtaksakerhetse.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2019/10/Sartryck-branschregler_7-okt-2019.pdf
så rekommenderas 1 meter men inte mindre än 80cm från panelkant till snörasskydd om lutningen ligger mellan 6 och 15 grader. Om man har förhöjt snöras-skydd så kan man gå ner till 50cm panel till snörasskydd. (Oklart sen hur långt mellan tak-kant och snöras-skydd som man i praktiken behöver)

Till saken hör att mitt hus (beläget i Stockholm = snözon 2) inte har några snörasskydd och det har under mina 25 år i huset aldrig ens varit några tendenser till snöras UTAN solpaneler. (Vilket såklart säkert kan påverkas när det sitter paneler högre upp som säkert är mer halkiga än gamla grova betongpannor…)

Tilläggas kan att jag inte är så orolig för (vatten-) skador pga kraftigt regn som rinner över/förbi hängrännan då jag inte har källare och marken nedanför lutar utåt hela vägen till havet typ….
Entrén till huset och en garageport ligger dock nedanför en av de tre tilltänkta takytorna (med en tredjedel av de potentiella kant-panelerna) och där står även bilen parkerad direkt under eventuellt snöras….

Hur hade ni tänkt och gjort???
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Hur nära takfot bör- respektive kan man placera solpaneler?

Arne
This post was updated on .
Välkommen till forumet!
Rekommendationerna du nämner är nog avsedd för stora hyresfastigheter och industrifastigheter, vilket framgår på fotot på första sidan. För privata enfamiljshus kan man göra annorlunda. Följs de rekommenationerna får man knappt plats med några paneler alls på ett litet tak på ett enfamiljshus.

Det är heller inte många enfamiljshus som har snörasskydd. Nybyggda enfamiljshus har nog snörasskydd, men inte äldre enfamiljshus från ca 1960 - 1990-talet.
Se här hur nära hängrännan panelerna har monterats, bara ca 50 mm från början hängränna.
http://solcellforum.18852.x6.nabble.com/Anl-15-9-kWp-takpannepl-t-enfamiljshus-foto-m-m-klar-juni-2019-tp5016633.html

Är det från marknivå  högt upp till takfoten? Jag tänker på att det är farligare om isflak faller från hög höjd ca 8 meter jämfört vanligt enfamiljs-takfothöjd på ca 3 m.

Med takvinkel 14 grader för vattenavrinningens skull från paneler till takytan, räcker det med 130 mm, för att vattnet ska hamna i hängränna och inte störta utanför hängrännan. 100 mm troligen också. I trånga fall kan man montera ytterligare en hängränna utanför den befintliga för att fånga vattnet. Eller om det finns bredare hängrännor än standard ca 150 mm.

Solcellspanelerna har glas som täckglas och är halare för snö än skrovligt taktegel. Men snön kanske istället glider av innan den har byggts upp i tjocka lager.

Valmade tak är svårare att möblera in många paneler på. I ditt fall där även takytan vid takfoten är uppvinklad, blir det ännu svårare.

På ett ganska nytt enfamiljshus, där fick ett snörasskydd på garagetaket tas bort annars hade knappt några paneler fått plats. Dessutom skulle det ha blivit fult med en glugg där paneler saknas, om snörasskyddet skulle ha varit kvar.
Se http://solcellforum.18852.x6.nabble.com/Ny-anlaggn-15-6-kWp-betongpannetak-sodra-Sverige-foto-m-m-nov-2020-tp5018480.html

Det finns paneler som är 1006 mm breda x 1670 mm med märkeffekt 325 Wp från tyska Heckert, som i länkarna här. Kanske också passar ditt tak bättre?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Hur nära takfot bör- respektive kan man placera solpaneler?

Spangek
Tack Arne!

Har även innan inlägget googlat massor av bilder på solpaneler på tak där man kan räkna antalet takpannor i marginal i nederkant och noterat att det verkar vara mycket vanligt att ha ca 1 pann-rad (ca 30cm) och ibland som i ditt länkade exempel ännu mindre. Ytterst få har 3-pannor eller mer, dvs >1 meter och i de fallen verkar det mest vara för att man inte velat täcka större takyta. (Större fria ytor i sidled)

Slutsats sammantaget min tidigare info och din kommentar: Vattenavrinning är inget som bör begränsa min installation. (Gjorde f.ö en mockup på taket och hällde en hink vatten på den och allt rann ner i hängrännan….men då hade vattnet iofs inte runnit hela vägen från nocken utan bara ca 1 meter…)

Kvarstår snörasrisk:

Det är två våningar, ca 4,7m till hängrännan från marken så det är inget man vill ha i huvudet eller på biltaket…

MEN vad säger erfarenheten om risken att det verkligen skulle rasa med de vinklarna och geografiska läget?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Hur nära takfot bör- respektive kan man placera solpaneler?

Arne
This post was updated on .
Byggmästaren som har byggt ditt hus (vilket år, 1920?) har tydligen bedömt risken för snöras från den takbeläggning du nu har som väldigt liten, eftersom han inte har monterat några snörasskydd.

Men du har redan idag risk för snöras och har haft det i många år antar jag. Det är en risk du har redan idag.
Ett isblock från ca 5 meters höjd i skallen, känns nog duktigt. Du har en risk där.
Snacka med takläggare, men då säger de troligen att de gärna monterar snörasskydd på ditt tak. Det är ju deras levebröd.

plåttak imiterande takpannor, som länken ovan, är det ganska halt för snö, halare än skrovligt betongpannetak. Jag var nämligen i ett hus på vintern då snö(ingen is) rasade ner från sådant tak. Det bara brakade till, trots fallhöjd bara ca 3 meter. Det var ingen ute då, så ingen kom till skada.