Hur mekaniskt fästa effektoptimerare?

classic Classic list List threaded Threaded
6 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Hur mekaniskt fästa effektoptimerare?

Arne
This post was updated on .
Hej!

Är det någon som vet hur man mekaniskt monterar SolarEdge
effektoptimerare? (hur de ansluts elektriskt, vet jag, och är väl känt.
Men mekaniskt?).

Fall 1.
Om man monterar sina solcellsmoduler på ståfalstak med endast
ståfalsbleckklämmor, mellanklämmor och ändklämmor, hur skall man
då mekaniskt fästa effektoptimerarna? (alltså man har inga alu-profiler
alls). Det blir nämligen då ganska litet utrymme mellan undersida
moduler och takyta.

Fall 2.
Då man har endast (1)ett lager med alu-profiler, och mellanklämmor
och ändklämmor, hur skall man då mekaniskt fästa effektoptimerarna?

I solarEdge beskrivning får man veta att man fäster effektoptimerarna
med 1 skruv. Men i vad skall man fästa den skruven i, anger de icke.
Skall man skruva fast dem i själva solcellsmodulramen som är av aluminium?
Vi vill emellertid inte skruva fast effektoptimerarna i själva plåttaket(alltså
genomborra plåttaket och riskera läckage).

Vi vill inte heller skruva fast dem i baksidan(tedlar-skiktet) på solcellsmodulerna,
pga då måste man skruva igenom själva solcellsmaterialet, som då skadas.

Fall 3.
Om man har korsade alu-profiler, då har man givetvis större möjlighet
att fästa effektoptimerarna, men en sådan konstruktion vill man undvika,
om möjligt, pga åtgår mer alu-profiler och att solcellsmodulerna "lyfter sig"
alltför mycket ovanför taket, och det därmed ser fult ut.

Jag vet redan att det för luftkylningens skull är bra att ha ett visst avstånd
(ca 10 à 15 cm) mellan undersida moduler och takyta, men vi avstår från
den kylningen och vill istället ha modulerna ganska nära takytan. Dessutom
väljer vi svarta solcellsmoduler. Det är nämligen viktigt att det ser snyggt ut.

Frågan är alltså: hur skall en effektoptimerare mekaniskt fästas för Fall 1 och Fall 2?

Arne

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Hur mekaniskt fästa effektoptimerare?

callec
Korsade profiler kan vara bra ur värmesynpunkt. Den ökade kylningen betalar säkert de extra profiler som behövs.
SO-läge, 33 grader. Göteborg
43st BenQ SunForte 325w, 70m2, 13,975kWp
SMA STP12000-10.
Uppladdning med Felix

http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=30819&sid=30325
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Hur mekaniskt fästa effektoptimerare?

Lunken
Skulle skruv fast dem i alu skenan jag, finns ju hur mycket plats!

typ någonting såhär:
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Hur mekaniskt fästa effektoptimerare?

Arne
In reply to this post by Arne
Lunken,

Tack! Det är alltså Fall. 2 du svarar på. Dock syns det dåligt på ditt
foto hur du har satt fast dina effektoptimerare. Man kan endast gissa.
Kanske du har förborrat i sidan på alu-profilen och med 1 (eller kanske
2) plåtskruvar skruvat fast effektoptimerarna? Eller möjligen har du
limmat dem på alu-profilen?

Hur gör du vid Fall 1?

Arne
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Hur mekaniskt fästa effektoptimerare?

Lunken
det är ju spår i alu skenan på både över och under sida, så man skjuter in en spårmutter bara och skruvar fast lämplig bult!

är inte mitt foto, tog med det för så där skulle jag gjort om jag hade optimerare.
har falsatplåt tak så.

skulle inte välja fall 1 överhuvudtaget jag personligen iaf, blir stadigt och bra med ett varv alu skena!
och tycker inte plåtfalsarna är så stadiga heller.

Här har du hur mitt tak ser ut:
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Hur mekaniskt fästa effektoptimerare?

Arne
In reply to this post by Arne
Tack återigen Lunken,

Det är nog så man gör, som du anger. Alltså, för in en mutter i
alu-profilens spår och med lämplig bult, drar åt. Jag
misstänker dock att man inte får med sådan mutter och bult
med effektoptimerarna. Det måste man troligen köpa till separat.
Kanske är det dyr specialmutter, som är svår att få tag på?

En professionell solcellsinstallatör avser att montera solcellerna på vårt
plåtfalstak med endast plåtfalsklämmor, mellanklämmor och ändklämmor.
(alltså inga alu-profiler alls). Han avser då att lägga solcellsmodulernas
långdsida kors över ståfalsarna, som ligger med 60 cm avstånd.
(Solcellsmodulernas långsida parallellt med ståfalsen, kan han tydligen inte
lägga dem. Jag antar det är för att det då blir det väldigt litet
att justera på). Vi är dock litet tveksamma till det. Även hur vi då skall
få dit effektoptimerna.

Arne