Hur mäter energimätaren?

classic Classic list List threaded Threaded
7 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Hur mäter energimätaren?

Dr-EL
Är det någon som vet hur energimätaren i huset funkar? Hur räknas energin ut?

Anta att solcellerna producerar 3x10A och att huset drar 20A på en fas och 5A på de två andra. Blir detta då 0W eller kommer jag att sälja 2x5A och köpa 1x10A.

Min fråga grundar sig om man skulle kunna installera ett enfas batteri och använda nätet som fasutjämnare.

Någon vet?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Hur mäter energimätaren?

TommyE
Min mäter summan av alla faser. Tror att det är det vanliga.
6,0kWp: 8st JA-Solar 290W + 13st JA-Solar 285W. Fronius Symo 5.0-3-M + Smart Meter 63A-3, montage system Renusol Metasol+.
Taklutning 45°. Azimut 190° Ort Kiruna.
Produktionsdata: PVOutput
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Hur mäter energimätaren?

Arne
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Hur mäter energimätaren?

magneten
In reply to this post by TommyE
Min registrerar oxå bara totalsumman av alla 3  faserna,  så antingen  exporterar jag eller importerar trots att växelriktaren endast är enfas.

Jag hade alltså fått exakt samma egenförbrukning på papperet även om jag haft en 3 fas växelriktare,  så ett enfas batteri hade gett samma resultat som ett 3 fas batteri med min elmätare från Ellevio.
20 st Trina 275W mono 27°taklutning, sydväst 5,5kWp
16 st REC 255PE poly +8st Suntech poly 275w i samma sträng 8° taklutning, sydöst 6,3kWp
SMA Tripower 9000 loggar till Sunny Portal
https://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPage.aspx?page=30818802-b6cd-4614-890c-f528f7eb3ab9


8 st Luxor 200 mono, 14° taklutning, sydväst. 1,6kWp
12 st Trina mono 275W 6° taklutning, nordöst 1,65kWp
Fronius symo 6kW


Batterilagring:
6kWh Nilar + Ferroamp Energyhub för fasbalanseringen och laddning av batteriet.

På jobbet
920st Trina poly 275w, 253kWp på CWF markstativ 30° lutning, söderläge, 8st Fronius Eco 27
https://www.solarweb.com/Home/GuestLogOn?pvSystemid=d18f1640-7ea9-4604-aec9-04e1b51b18b5

24st Trina poly 275w, stavrex markstativ 30°lutning, Fronius symo 6kW

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Hur mäter energimätaren?

Mono Wafer
Min kWh-mätare rapporterar både export och import för varje timme, alltså både och under samma timme.
Har enfas växelriktare. Detta är väl till min fördel avseende skattereduktionen (60 öre/kWh) för exporterad överskottsel. Mitt elhandelsbolag tar även hänsyn till denna samtidiga import/export vid beräkningen av energiskatten, jag betalar alltså bara energiskatt för nettot av import/export.
Site Solsidan: Solceller 3,64kWp 13x280W JA Solar JAM6(L)-60-280/PR, växelriktare SolarEdge SE3000  med effektoptimerare OPI300-LV, taklutning 45°, Azimut 196° sydsydväst i Skaraborg, driftstart: 2015-05-12. Villa 157m², Solfångare (varmvatten) Wagner Euro L20AR  9,44m², 750L accu, Vattenmantlad pelletskamin Rika Evo-Aqua, Volvo Bi-Fuel med äkta GAS-pedal. https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Solsidan#/dashboard
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Hur mäter energimätaren?

raze73
Hej!

Jag bor på Åland och där finns bara ett bolag. Det bolaget gör sitt bästa för att skinna microproducenter. De debiterar dig per fas i realtid. D.v.s om jag producerar med min 5kw trefasanläggning runt 4500w under 3h och jag lägger på en kokplatta 2000w utan annan förbrukning i hushållet  så debiteras jag för import enligt; 3h x 500w =1,5Kwh under hela den tiden plattan är på.

Dessutom exporterar jag på de andra 2 faserna 2x1500w i 3h = 9kw som mycket troligt går delvis rätt in på min andra 3 fas anslutning 300m bort där ingen micro prod anläggning är ansluten och jag i princip hamnar att betala fullt pris till mitt elbolag för egenproducerad el.
Jag erhåller medelspottpriset per kalender månad för Stockholms området SE3 minus en en linje avgift från mitt elbolag på 0,31 cent/inmatad Kwh (Skatt 0,06 cent). Inga skatte avdrag över huvudtaget förekommer på mina elräkningar för solanläggningen och egen produktion.
Bolaget debiterade mig +300€ för att ansluta anläggningen till deras nät också.

Här är produktions data (och elräkningar April-Maj) från min anläggning 2017, Produktion April 644Kw och Maj 858kw = 1502kw varav exporterat är 792Kw och förbrukningen för samma period för mina båda 3 fas anslutningar 461kwh + 305kwh = 766kw. Min anläggnings anslutning nettar över 1000kwh och ändå betalar jag en räkning för den anslutningen på över 90€ och samma för den andra anslutningen, så det landar på drygt 180€ för de två månaderna. Det inkluderar min produktion på 792Kwh under perioden som gav 12,46€-1,98€ = 10,48€  Skrattretande :D

Väldigt uppmuntrande då elbolaget mäter det helt till sin fördel och debiterar därefter utan skam. Har ringt och försökt diskutera med dem, men dom vill inte komentera annat än "Så här är det bara" Det var svaret!
Min elräkning för mätaren med produktions anläggningen under April - Maj 2017Min elräkning från min andra tre fas anslutning för samma period.

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Hur mäter energimätaren?

JonteY
Varje fas verkar räknas för sig för mig, men jag kan ha fel...

Det gäller alltså att försöka belasta faserna jämnt i så fall. Jag har tex flyttat apparater till annan fas för att nå jämnare belastning. Fläkt och cirk-pump gick på samma fas, nu går de på olika. Speciellt viktigt för sådana maskiner som går i stort sett året om. Sen kan man ju inte göra så för en vattenkokare som man kör 5min då och då... det får man nog leva med snedbelastning på faserna.  
23kW glas-glas-mono-paneler av märket Solarwatt, 30års produktgaranti, effektgaranti på 87% efter 30år. 26m2 solvärme (plana paneler).