Hur man reducerar störningar från elektromagnetisk strålning i solcellsanläggningar

classic Classic list List threaded Threaded
4 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Hur man reducerar störningar från elektromagnetisk strålning i solcellsanläggningar

solis
En växelriktare kan på samma sätt som många andra elektriska "prylar" orsaka störningar i form av elektromagnetisk strålning.

Vi har lagar som tillverkare av utrustning måste följa. Produkterna ska vara CE-märkta och uppfylla skyddskraven i EC-direktivet. Trots höga intentioner så hjälper inte detta helt och en produkt kan trots att den är kompatibel, godkänd och certifierad avge elektromagnetisk strålning samt orsaka störningar på bland annat radiotrafik.

En del personer är intresserade av ämnet för att de inte vill utsätta sig själva för EMI medans andra är mer oroade för att solcellsanläggningen ska störa ut radioutrustning (främst AM-radio och amatörradio är berörda då det ofta bygger på mottagning av svaga radiosignaler med hjälp av stora antenner).

Min förhoppning är att det kan finnas personer på forumet som vill dela med sig av erfarenheter och tips i ämnet.

En bra installation kan hjälpa till att reducera RFI/EMI.
En konkret frågeställning som jag har gäller DC-kablarna.  I ett blogginlägg från solarquotes (det finns flera bra tips i den artikeln) framgår att:

solarquotes.com.au wrote
Careful routing and location of the DC cabling (twisting them is a good general tip too) is a good idea and the location of the inverter can make a big difference.
Att partvinna DC-kablarna där det är möjligt att göra så tycker jag verkar vettigt ur ett störningsperspektiv. Det som genast slår mig är frågan om hur en elektriker ser på saken. Kan man göra det eller är det så att DC-kablarna helst bör förläggas med ett visst isolationsavstånd för att förhindra elektriskt överslag och att det därför är olämpligt att partvinna dom? Om det är så att partvinning skulle vara direkt olämpligt undrar jag hur nära DC-kablarna (+/-) bör förläggas varandra. Ju närmare de ligger varandra ju bättre är det ju ur störningssynpunkt.

En annan fråga som kanske är svår för en elektriker att svara på är om det ur elsökerhetssynpunkt skulle vara några problem att låta DC-kabeln (partvinnad eller inte) gå ett antal varv genom en toroid-kärna (förslagsvis en FT240-31 Ferrite Toroid)  som anbringas nära växelriktarens DC-utgång.


Fler länkar:
* Reducing Electromagnetic Interference in Photovoltaic Systems

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Hur man reducerar störningar från elektromagnetisk strålning i solcellsanläggningar

Johan Fält
Jag kanske missförstod frågan, men jag svarar ändå.

* DC- ger ingen EMC, då man inte har någon ändring av fältstyrka som normalt sker vi AC.
* Om du drar DC kablarna i samma flexslang så blir dom naturligt tvinnade. Vet att de finns de som gärna vill hålla isär + och -, men då kabeln är dubbelisolerad, så har du alltså 4ggr isolering samt att den är dragen i flexslang = inga problem.
Totalt 19 kWp på 20 A abonnemang (13,9 kW)
Solaredge 17K. (15,7 kWp)
Solax X3-Hybrid 10 kW. (3,3 kWp)
54 st Trina 270 W.
16 st Trina 275 W.
Energilager 9,8 kWh LG-Chem RESU 10h
Söderläge 40 grader taklutning, TP-plåt, ingen skuggning.
Enköping
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Hur man reducerar störningar från elektromagnetisk strålning i solcellsanläggningar

solis
Johan Fält wrote
* DC- ger ingen EMC, då man inte har någon ändring av fältstyrka som normalt sker vi AC.
Tack för ditt svar @Johan Fält. Det finns ju andra delar i utrustningen som kan generera EMI och den kan då gå ut på DC-kablarna som ofta är en bra antenn.

Men om jag då förstår dig rätt så kommer min elektriker förmodligen inte att ha några synpunkter på om DC-kablarna går tillsammans eller till och med tvinnas. 
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Hur man reducerar störningar från elektromagnetisk strålning i solcellsanläggningar

magneten
Ex kablarna bör läggas ihop under panelerna för att minimera de öppna kabelloopar enligt länsförsäkringar samt många montageanvisningar
20 st Trina 275W mono 27°taklutning, sydväst 5,5kWp
16 st REC 255PE poly +8st Suntech poly 275w i samma sträng 8° taklutning, sydöst 6,3kWp
SMA Tripower 9000 loggar till Sunny Portal
https://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPage.aspx?page=30818802-b6cd-4614-890c-f528f7eb3ab9


8 st Luxor 200 mono, 14° taklutning, sydväst. 1,6kWp
12 st Trina mono 275W 6° taklutning, nordöst 1,65kWp
Fronius symo 6kW


Batterilagring:
6kWh Nilar + Ferroamp Energyhub för fasbalanseringen och laddning av batteriet.

På jobbet
920st Trina poly 275w, 253kWp på CWF markstativ 30° lutning, söderläge, 8st Fronius Eco 27
https://www.solarweb.com/Home/GuestLogOn?pvSystemid=d18f1640-7ea9-4604-aec9-04e1b51b18b5

24st Trina poly 275w, stavrex markstativ 30°lutning, Fronius symo 6kW