Hur koppla paneler bäst till växelriktaren?

classic Classic list List threaded Threaded
8 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Hur koppla paneler bäst till växelriktaren?

corrado95
Har just fått min anläggning inmonterad i Thailand.
Nu undrar jag om panelerna är inkopplade på bästa sätt.
Panelerna är Suntech 545 watt.
7 st på östsidan, 8 på carport åt söder. 8 på södertaket och 7 på västtaket.
Växelriktaren är en Sofar HYD 5K-20KTL-3PH, den har 4 anslutningar (MPPTer)
Panelerna är kopplade på detta vis:
7+8 i serie till en anslutning och det andra paret 7+8 i serie till den andra anslutningen.
Orsaken är sagd till att vara att detta ger den högsta spänningen (ca 600 v)
Som alltså då ska ge mest kWh från panelerna.
Två anslutningar på invertern är alltså icke använda.
Någon invändnng mot detta?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Hur koppla paneler bäst till växelriktaren?

Arne
This post was updated on .
Vilka 7 st har seriekopplats med vilka 8 st? Är det alltså 15 st paneler som är seriekopplade och kopplade in på en MPPTingång?

Man brukar inte seriekoppla paneler som inte alla är i samma väderstreck och inte alla har samma lutning. (Tydligare sagt, paneler som ska seriekopplas ska alla vara i samma väderstreck och alla ha samma lutning.) Detta pga att alla samtidigt inte får samma bestrålning vid samma tidpunkt och då kan de inte utnyttjas så bra. Det blir de som är sämst belysta som bestämmer strömmen genom strängen.

Bättre då kanske att parallellkoppla delsträngarna, t.ex. de 7 st på östsidan med de 7 st på västsidan.
Men växelriktaren kanske inte klarar strömmen då, som blir dubbel? Har du hört varför de inte parallellkopplat så?

Den växelriktaren du nämner, den har väl inte 4 separata MPPTingångar, utan två? Vad står det i databladet för  den, titta där?
En MPPTingång består av en plus och en minus.  Dvs en MPPTingång till den går det 2 st solarkablar, en plus och en minus. Du kanske har missuppfatta?

Den växelriktaren verkar ha max 25A på MPPTingång och max kortslutningsström på MPPTingång på 30A.
Så det är kanske på håret att det går att parallellkoppla, men det måste väl solcellsfirman veta. De har ju dimensionerat och byggt systemet. Men kolla på databladet för panelen du har valt, där står ju vilken ström de ger.

Men har du redan driftsatt systemet, kan du ju ser hur det fungerer innan  du börjar ändra på kopplingarna.
Du har väl fått beräkning på vad systemet förväntas producera per månad och per år av solcellsfirman?
Då kan du se om du uppnår det efter ett par månaders drift.

När jag var i Thailand för något 10-tals år sedan, så såg deras elinstallation på elstolparna i byarna allt annat ut än förtroendeingivande ut. Fasansfullt virrvarv av elkablar.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Hur koppla paneler bäst till växelriktaren?

corrado95
Tack Arne för ditt svar!
Jag vet ej vilka 7 som är hopkopplade med vilka 8.
För att ge mer info om panelerna. 8 på en carport mot söder 9°, 8 på taket åt söder 30°
7 på östertak 30°, 7 på västertak 30°
Jo växelriktaren har faktiskt 4 st MPPT ( 8 kontakter)
Panelerna ger 13A.
Är det någon nackdel med att använda de 4 MPPTerna?
Jag kan inte avgöra hur systemet fungerar.
Nej någon beräkning har jag inte sett till, jag vet inte om det förekommer här.
Deras anledning till att koppla ihop 7 och 8 paneler var att de skulle uppnå max spänning
Optimum operating voltage är 42 volt om det är denna spänning som man anväder för att beräkna totala spänningen som blir ca 600.
Är detta bara nys och visar att företaget inte är professionellt?
Är det så att den odiskutabelt bästa lösningen är att koppla varje panelsträng till en MPPT?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Hur koppla paneler bäst till växelriktaren?

Arne
This post was updated on .
Är det inte denna växelriktaren du har, kolumnen längst till höger?
https://www.sofarsolar.com/ueditor/net/upload/file/20201013/SOFAR%20DATASHEET_HYD3-20KW%20EN_202010_V1_20201012.jpg

Där står i vart fall 2 st MPPTingångar. Utöver det har den 2 st DC-ingångar för lagringsbatteri.
Stämmer det har den endast 2 st MPPT-ingångar, inte 4 st. Man kan inte koppla in solcellsmodulerna på DC-ingångar avsedda för lagringsbatterierna, eftersom det är annan styrning på de ingångarna.

Du måste väl ha fått dokumentation över anläggningen, i den ser du väl hur vilka delsträngarna som serie och eller parallelkopplats med vilka. Annars kan du få problem vid framtida felsökning.  Be om beräkning och dokumentationen över anläggningen.

Beräkning av förväntad kWh-skörd, per månad och per år, kan ofta göras med växelriktartillverkarens beräkningsgprogram. Det ska en solcellsfirma klara av att göra. Det är ju viktigt att veta om anläggningen producerar som den förväntas producera. Man kan då jämföra vad den verkligen producerar mot vad den förväntas producera. Det brukar stämma väldigt bra.

Du nämner inte om du har lagringsbatteri eller ej.

Om man seriekopplar 7 st av dina 545 Wp paneler blir väl tomgångsspänningen 7 x 49,69 V =347,83  Volt
Kolla i databladet vad dina paneler har för tomgångsspänning!
Växelriktaren anges i databladet att starta vid 200 Volt, innan dess startar den inte ens.
Din solcellsfirma har väl seriekopplat 7 + 8 för att komma upp rejäl strängspänning. De kanske är rädda för att växelriktaren på den strängen inte startar annars.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Hur koppla paneler bäst till växelriktaren?

corrado95
Jo det stämmer.
Du kan söka på beteckningen och user manual så får du 84 sidor information
Om du tittar på sid 20.pos 3-6, så är det 4 kontakter av varje, alltså 4 par
Titta sen på sid 22, fig 4-2, pos 3
Där finns 8 anslutningar, det märkliga är att de benämner dem PV1 + och PV1 -, resp PV2 + och PV2-
I databladet står det "number of strings per MPP tracker: 2"
Ska man se det som att PV1 är en tracker och att den har 2 strings?
Ska man se det som 4 MPPT eller att de 2 strings kopplas ihop.
Om man ska se det som 2 MPPT, hade det blivit optimalt resultat med denna koppling:
Koppla ihop de båda "8orna" som ligger åt söder, koppla ihop "7orna" som är öst och väst
Du har stora förväntningar på leverantören, ingen dokumentation, inga beräkningar.
Jo jag har 10 batterier dvs 25 kW, hade en väldig tur, veckan efter ökades priset 25%
Också Sofar AMASSTORE GTX3000, de är nu inställda på att stänga av vid 20% vilket jag undrar om det är rätt, ska det inte vara 10%?
Meningen är att jag ska köra off grid (öläge)
Det är tufft. Inget problem att fylla batterierna men jag får verkligen styra hårt, lägga de stora förbrukarna dagtid. I morse 72% kvar med ingen AC inatt, Igår 59% med AC
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Hur koppla paneler bäst till växelriktaren?

Arne
This post was updated on .
Vad växelriktartillverkaren menar med "number of strings per MPP tracker: 2" är nog bara att det går att ha 2 st parallella strängar på en MPPT-ingång. Det vill säga på kopplingsplinten finns det kanske plats(klämskruv) för det och det är därför de säger att det går att ha två strängar parallellkopplade till en MPPTingång. Lätt att blanda ihop med antal oberoende MPPT-ingångar för en oinvigd.

Det står ju i databladet för din växerliktare att en MPPT-ingång får ha max 25A och kortslutningsström max 30A. Dina moduler Suntech 545 WP har väl kortslutningsström 13,96A och MPPT-ström 13,02A.
Är det dessa paneler du har, alltså 72 cellers.
https://www.suntech-power.com/wp-content/uploads/download/product-specification/EN_Ultra_V_Pro_N-type_STP565S_C72_Nmh+.pdf

Men i ditt fall är ju panelerna med väldigt hög effekt hela 450 Wp, och det måste man beakta vid parallellkoppling in på en MPPTingång så inte ström överskrider max angiven ström. Du får inte överskrida 30 A kortslutningsström. Dina paneler ger kortslutningsström 2 x 13,96 = 27,92 A, och MPPT-ström 2 x 13,02 = 26,04A så det skulle gå att parallellkoppla på en MPPTingång.


Återigen det står i databladet för din växelriktare "No of MPPtrackers"  tittar du på raden där finner du en "2", alltså det finns endast totalt 2 st oberoende MPPT-ingångar på den. Se bifogad bild!


Varför visar du inga bilder på din växelriktare, då kan man kanske direkt se vad du har där.

Jag tycker att din solcellsfirma ska hjälpa dig och förklara saker så du förstår. Du har väl betalat dem en förskräcklig mängd slantar för thailändska förhållanden.  Eller håll inne betalningen tills de har fått ordning på anläggningen och den fungerar ordentligt.

Det är ju bra att din anläggning i vart fall fungerar någorlunda. Man kan kanske inte ha högre förväntningar på din ort.

Du ska be om dokumentationen över anläggningen(inte sitta och vänta på att de ska komma och ge dig det) och då avses inte enbart datablad från tillverkarna, utan solcellsfirmans dimensionering, ritning över panelernas läge på tak, beräkning av årsskörd kWh och per månad. Många solcellsfirmor i Sverige försöker också komma undan sådant administrativt arbete, men det är viktigt. Hantverkare har en benägenhet att hellre skruva och hamra än sköta sina papper.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Hur koppla paneler bäst till växelriktaren?

corrado95
Än en gång tack Arne för dina kompetenta svar!
Då förstår jag att jag bara har 2 MPPT men att det finns anslutning för 2 strängar parallellt per MPPT.
Min tanke var då efter att jag hade kontaktat med en annan leverantör att de båda i sydläge skulle kopplas på PV1 som den heter ( 4 stift för 2 par)
Och öst väst 7+7 skulle kopplas på PV2 ( en annan leverantör jag kommit i kontakt med påstod att det ger mycket dålig effekt men en utredning jag sett på Internet vill jag mena visade att det skulle bli samma resultat som att man hade dem på skiljda MPPTer)
Men sen blev inkopplingen som jag angett tidigare något helt annat.
Den länken du skickade är nästan rätt det skiljer lite, denna är rätt:
file:///C:/Users/PC/Downloads/Documents/EN_Ultra_V_STP550S_C72_Vmh.pdf
Du skriver 450Wp, men du menar väl 545, eller pratar vi om äpplen och päron?
Du undrar varför jag inte visar några bilder och det hade jag tänkt att jag skulle göra, men jag förstod det som att jag inte kunde det. Det såg ut som att jag måste ha en internetadress för varje bild och det övergår mitt kunnande eller annars så förstår jag inte. kan du förklara?
Ja du, att firman skulle förklara, det ingår inte. De kan ingen engelska (Jag gissar att 90% av befolkningen kan ingen engelska, de lär ingen i skolan). Och stå där med google translate när det gäller tekniska frågor.
Alt är betalt så där har jag ingen hållhake
Inte ha så höga förväntningar, stämmer nog bra.
Jag tycker jag fick detta till ett bra pris. Det fanns en skandinav som jag hade kontakt med, men då hade priset blivit ca 80% högre!
Ditt sista stycke låter ju jättefint men det existerar bara inte. Det kanske företagen med dubbla priser levererar.
Mitt företag förstår inte att man bör göra sånt, har aldrig fått en utbildning i det.
Idag hände det som man inte vil ska hända i öläge
Avslutade 24 i natt, hade då 76% batteri (av 25kw)
Gick upp 05, 62% batteri
06:13 började panelerna ge, 0,09kw, batteri -0,54, load 0,67, batteri 59%
07:19, panel 1,11, batteri -2,12, load 3,25, batteri 41% (går det inte för fort nu)
07:27 larm, elen slås ifrån. Detta händer när det är 20% i batteriet
7:33 paneler 1,46; 7:56 paneler 2,96 batteri 24% (nu är det full sol); 8:03 paneler 3:13, batteri 25%
8:20 2,3kW batteri 28%; När batteriet är 41% så släpps 220v på; 19:37 paneler 5,79, batteri 61%
11:27 batteri 100%; från 61% till 100% så har lasten legat under 0,5kW.
Något som skulle behöva ändras i inställningarna?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Hur koppla paneler bäst till växelriktaren?

Arne
This post was updated on .
Så här läggs en bild till i ett inlägg.
Bilden man vill lägga in, ska då finnas sparad på ens dator någonstans.


Urschäkta att jag råkade skriva 450 Wp när det ju är 545 Wp för din panel.
Det behövs anges en epostadress och ett lösenord när man lägger in ett inlägg här på forumet, men inget ytterligare för att lägga in en bild i sitt inlägg.

Jag har ingen driftserfarenhet av lagringsbatteri. Jag känner bara till solcellsanläggningar med elnätsanslutna(alltså allmänna elnätet) växelriktare som inte har lagringsbatterier.

Har man lagringsbatteri ska nog en del inställningar göras. Det får du försöka klura ut från driftsinstruktionerna.

Jag var i Thailand för ca 10 år sedan och såg där elledningarna på stolparna i byarna. Ett fruktansvärt virrvarr av trådar och ledningar, har jag för mig att det var.  Det är säkert inte dokumenterat hur ledningarna är dragna. Det var i mindre stad ca 30 mil från Bangkok. Jag var på en industri och ingenjörerna där talade mer språk en endast thailändska. Men mannen på gatan i Thailand talar nog endast thailändska.

Kan man inte thailändska är det klart svårt att få något förklarat av thailändsk solcellsfirma. Det är en nackdel om man inte behärskar ett av ett lands officiella språk. Är man i Frankrike underlättar det enormt när man talar franska och de blir glada att man gjort sig mödan att tala deras språk.

Växelriktaren du har och batterierna är inget fabrikat som används i Sverige eller t.ex. i Tyskland, och därför svårare för dig att få hjälp med från Sverige eller Europa.