Huawei sun2000 ktl8m1 hittar inte optimerarna

classic Classic list List threaded Threaded
6 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Huawei sun2000 ktl8m1 hittar inte optimerarna

kowalsky
Hej.
Anläggningen är monterad och klar men i appen hittas inte dem 2st huawei optimerarna som finns.Smart mätaren hittas wifi dongeln men inte optimerarna.Led 1 är släckt på växelriktaren som enligt maualen betyder DC är av.När allt var kopplat mätte jag spänningen i + - ledningarna vid växelriktaren men fick bara 0.69dcV.Visserligen var det molnigt men kollade en annan dag vid dagsljus/lite sol men fick samma värde.
Är det optimerarna som ställer till det för mätningen?har 24paneler kopplade i en sträng.har pratat med supporten i tisdags,jag skulle låta vr-n vara på så de kollar via internet(uppkopplad till mitt wifi) vad de kan se och skulle ringa dagen efter ,men nej.Svårt att nå dem.har sett en guide att man kan ohm mäta slingan.Ska testa det.Hur viktigt är det att fem ledars ac kabeln från vr-n  jag menar L1 L2  L3 hamnar rätt i centralen?Alttså på L1 på L1 osv.Kan växelriktaren skapa L1 L2 L3 elelr det kvittar?Givetvist är det kopplat så jag bara undrar.Jag läste att man kan försöka lägga in dem manuelt  men jag har inte qr koden till dem.
I beskrivningen av fusionsolar appen som jag följde är den STANDBY:INITALIZATION är grön hos mig orange.
Mvh

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Huawei sun2000 ktl8m1 hittar inte optimerarna

Arne
This post was updated on .
Välkommen till forumet!
Är alla 24 panelerna kopplade i en och samma seriekopplade sträng?
Där det finns effektoptimerare till en modul, där är det givetvis istället effektoptimeraren som är i seriekopplingen(inte panelen). Det är knepigt i ditt fall då din anläggning aldrig har fungerat normalt.

En forumsmedlem i Strömstad missade att koppla in en panel i en seriekopplad sträng. Det är omöjligt i efterhand att se vilken man missat att koppla in, och man måste plocka ner panel efter panel och kolla.
Han fick plocka ner paneler, men hittade där de missat.
Se
http://solcellforum.207.s1.nabble.com/Fel-Montering-tp5018915.html

I ditt fall går det inte att utesluta felkoppling eller till och med att en effektoptimerare eller annan komponent är defekt. Den som seriekopplade panelerna kanske har något uppslag eller idé vad som kan ha gått snett? Ibland kan det vara stressigt något missas. Det är också litet besvärligt att jobba på ett lutande tak.

Jag har för mig läst någonstans att fasföljden för L1, L2 och L3 har betydelse. Men jag är osäker. Vet inte vilket växelriktarfabrikat det skulle gälla. Har du instrument så du kan mäta att fasföljden är korrekt? Det kan ju vara felkopplat med fasföljden i husets elcentral, och ingen märkt något, eftersom det ofta inte har någon betydelse alls.

Hade du inte haft någon effektoptimerare alls ansluten till någon panel och alla paneler varit seriekopplade, då skulle du mäta kring ca 500 - 800 Volt mellan minus- och plussolarkabeln.

Kan du ta bort panelerna som har effektoptimerare, det är ju bara 2 st, och mäta att panelerna ger normal spänning och mäta på effektoptimerarna också att de inte är defekta?

Du kan ju koppla bort effektoptimerarna helt från de två panelerna och då ha endast panelerna seriekopplade. Det kommer ju att fungera för att köra anläggningen och troligen ganska bra det också. Om nu anläggningen fungerar utan effektoptimerare då får du veta det. Då kan du senare koppla in effektoptimerarna.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Huawei sun2000 ktl8m1 hittar inte optimerarna

kowalsky
Hej tack för ditt svar.
Ja alla panelerna är seriekopplade i en slinga,dem två optimerarna sitter respektive sidor av takkupan,under närmaste panelen.
Jag hittade en beskrivning hur man kan ohm mäta slingorna och vad olika mätvärdena kan betyda.jag mätte idag ohm=0.
Växelriktaren är huawei sun 2000 8ktl m1. Optimerarna är även huawei.Köpte färdig installation men är elekriker och kopplade själv växelriktaren och ac sidan.Jag ringde till support  och de bad mig låta vara växelriktaren vara på,uppkopplad  mot wif och skulle kolla över internet vad de kan se och ringa dagen efter men icke,sms at ringde utan svar.Jag går inte upp och kollar det får firman göra.Fasföljdfrågan  jag undrade var att fasföljden från växelriktaren(där är det också uppmärkt L1 L2 L3) ska stämma med den i centralen.Har fasföljdmätare och har det rätt i min central.Men oavsätt om det är rätt eller inte i centralen ska faserna  från växelriktaren hamnar i par/rätt.Så att t.e.x L2 från växelriktaren hamnar på den verkliga L2 i centralen.Jag har så klart gjort så  jag bara undrade om den har betydelse.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Huawei sun2000 ktl8m1 hittar inte optimerarna

Arne
This post was updated on .
Det finns Tigo TS4-A-O effektoptimerar och de kan man likt dina huawei också sätta på enstaka paneler.
Om de ger någon viss spänning ut då växelriktaren är avstängd eller inte kopplad till panelerna, vet jag inte.

Däremot ger SolarEdge effektoptimerare ut en säkerhetsspänning på 1,0 Volt för varje effektoptimerare. Då kan man då växelriktaren är avstängd, mäta spänningen på en sträng och får man då t.ex. 11 Volt, då vet man att det är 11 st effektoptimerare seriekopplade. Det är ganska bra för att kontrollera.
Men hur det är för dina huawei vet jag inte.

Har man smart meter till en växelriktare är det tydligen viktigt med fasföljden, och att strömen genom smart metern går på rätt håll. Smart Metern ska ju kunna mäta ström i två olika riktningar, export ut på allmänna elnätet och import från allmänna elnätet.

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Huawei sun2000 ktl8m1 hittar inte optimerarna

Arne
This post was updated on .
Jag kollade efter hur det är med effektoptimerare Tigo TS4-A-O. (är troligen lik huaweis)

När en Tigo TS4-A-O ansluts till en solcellspanel ger den ut modulens spänning. Detta såvida den aldrig har "sett" en Tigo Gateway och Tigo Cloud Connect. Annars skulle ju aldrig en seriekopplad sträng, där någon panel har en Tigo, kunna nå upp i växelriktarens startspänningen. Däremot har Tigo TS4-A-O en gång varit ansluten till en Tigo Gateway och Tigo Cloudconnect, då far den ner på en säkerhetsspänning då ansluten till en panel, och "öppnar" först när gateway/växelriktaren ger order.

Tigo Gateway är en kommunikationsbox som snackar med Tigo TS4-A-O:arna via WiFi och Cloud Connect är en box för att kommunisera med Tigo Gateway och internet och där Tigos portal.

Kan det vara något liknande för huawei? Dina 2 st huawei effektoptimerare kanske inte är helt nya oanvända och därför är "låsta"?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Huawei sun2000 ktl8m1 hittar inte optimerarna

kowalsky
Hej.
Svar från support:vänta till solen tittar fram och testa/mäta/ny uppstart.Jag får göra det inget annat val just nu...det har varit molnigt i flera dagar men ok jag väntar.
Hittade en video på youtube där någon presenterar just huaweis grejor och han sa att 1kohm/per optimerare mäter man.Jag kopplade bort mc4 kontakterna från vr-n och mätte 0kohm.
qig-huawei-optimerare-sun2000-450w-p-2020-10-30.pdf
Här är en pdf.Vill gärna veta vad ni säger.
Mvh