Hjälp

classic Classic list List threaded Threaded
8 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Hjälp

Linus
Tja!
Har en liten friggebod med några få
Lampor, ett elelement, tv och dvd samt
En stereo!
Vad för watt, På solcellenbehöver man för att klara
Av att drivaAllt, eller tycke du att man ska t.ex lägga något på vanliga elnätet?
Tack i förhand
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Hjälp

Micke
Administrator
Om du vill värma upp boden med elementet är det nog kört att använda solceller, eftersom dessa nästan inte ger någonting när värmen behövs som mest.

Sen beror det på om du vill kunna använda de andra grejerna året runt, eller bara på sommaren?

Finns det vanlig el i boden, eller går det att dra in det som komplement? Jag antar att grejerna går på 230 volt?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Hjälp

Linus
Aa tänkte dra elementet på vanliga, och ja det finns 230v utdaget.
Jag använder det nästa bara på sommaren! Men vet inte riktigt hur stor solcell jag ska ha!
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Hjälp

nelos
Finns det nätspänning indraget i friggeboden skulle du kunna överväga att ha ett nätanslutet system istället för ett icke-nätanslutet system med batterier.

En fördel med ett nätanslutet system är att du kan tillvarata all energi från solcellerna.
Ett system med batterier använder bara solcellerna tills batterierna är full-laddade, sedan går energin till spillo.

Ett nätanslutet system är också mer flexibelt när det gäller belastning, när det behövs stor effekt för att driva t ex ett element så går det bra.
Att driva uppvärmningen med batterier skulle kräva en mycket stor och dyr batteribank.

Nätanslutna system behöver inte vara stora, det finns t ex växelriktare på 500W som tillsammans med passande solpaneler skulle ge energi till både lampor, tv, dvd och stero.

Och om du inte tillbringar väldigt mycket tid där, så skulle solcellerna faktiskt över tid även kunna producera tillräckligt med energi för att kompensera för uppvärmningsenergin.

Men ett icke-nätanslutet system skulle också fungera för allt utan uppvärmning.
Några hundra watt solpaneler skulle du komma långt med, tillsammans med en batteribank.


Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Hjälp

Linus
Okej om jag skulle nu välja att ha ett nätanslutet system menas det då att den "vanliga" elen är kvar då och man använder solenergin som mkt som möjligt och när man inte kan få ut något så går vanliga elen på då eller vad menas med natanslutet system?

En 500 w solcell och växelriktare mm. Vad skulle ett sådant kunna kosta? Cirka
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Hjälp

Micke
Administrator
Ett nätanslutet system fungerar tillsammans med den vanliga elen. Solcellerna kopplas till en växelriktare som kopplas in till proppskåpet. Växelriktaren anpassar sig till spänningen och frekvensen i elnätet och trycker in sol-elen så att huset använder den i första hand. Om sol-elen inte räcker tas el från elnätet också. Om solen ger mer än vad huset behöver så trycks överskottet ut på elnätet och du kan få lite betalt för den.

All el är alltså ihopkopplad och huset kan ta el från solen och elnätet samtidigt, men sol-elen används i första hand.

Här finns lite mer att läsa:
http://http://www.solcellforum.se/tekniken.html

Priset borde landa på under 10 000:- om du kan montera grejerna själv. Inkopplingen måste ske av en elektriker och han måste göra en anmälan till elbolaget som äger ditt elnät.

Här finns länkar till några leverantörer:
http://www.solcellforum.se/laumlnkar.html
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Hjälp

Linus
Okej men nu är det så att proppskåpet sitter inte i friggeboden utan i ett annat hus.
Hur kan man göra då. Och jag vill helst ha solcellerna på friggeboden! Kan man inte då köra ett icke nätanslutet system fast köra elementet som förut och ha en mindre solcell kanske?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Hjälp

Micke
Administrator
Det går väl att göra på lite olika sätt. Man kan ju dra en extra kabel från solcellerna till proppskåpet, eller kanske sätta upp en extra elcentral i friggeboden dit solcellerna kopplas in. Jag vet inte riktigt vad som är tillåtet.

Eller så kör man ett fristående system med batterier. Då får man köra värmen på vanlig el och antingen skaffa TV och belysning som går på 12 V eller ha en liten växelriktare. I ett sådant system behöver man en laddningsregulator mellan solceller och batteri. Om man vill köra sina grejer på 230 V behöver man dessutom en växelriktare som körs fristående utan att vara ansluten till elnätet.

Dessutom måste du separera elsystemet i boden så att den vanliga nätet inte sitter ihop med det batteridrivna 230 V nätet. Om du vill kunna titta på TV när batteriet tar slut måste du ha någon säker omkoppling så att du kan växla mellan det vanliga nätet och batterinätet.

Om du vill att allt skall fungera som vanligt utan problem är ett nätanslutet system att föredra. Om du kan leva med lite camping-känsla och manuella speciallösningar kan ett batteridrivet system fungera. (Förutom värmen)