Gul villa med 21 solpaneler

classic Classic list List threaded Threaded
1 meddelande Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Gul villa med 21 solpaneler

nelos
Nu börjar det hända saker i solcells-sverige.

Ett annat hus har utrustats med solpaneler här i granskapet.
Ingen jag känner, så jag har inga detaljer om installationen ännu men jag ska försöka ta reda på mer.

Men en bild har jag iallafall tagit:


Solpanelerna sitter monterade ganska nära utbyggnaden på taket, så det kommer reducera produktionen om de inte använder mikroväxelriktare eller solaredge eller något liknande.

Men gissningsvis använder de två strängar, en på höger och en på vänster sida av taket med varsin maximaleffektföljare.