Grannen övertalad!

classic Classic list List threaded Threaded
3 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Grannen övertalad!

solis
Nu har jag tjôtat så mycket på min granne så nu ska han också skaffa solceller


Som gatans självutnämnde expert på solceller så litar hen på att jag rekommenderar rätt anläggning. Hen har en årsförbrukning på 16 MWh så jag tänkte att det är bäst att bygga så stort som det går.

Jag känner ändå att jag behöver ta lite hjälp av er rävar här på forumet. Kolla in bilden. Det finns 3 ytor. den vänstra är garagetaket, nästan platt tak som är delvis skuggat av huset under morgon och förmiddagen. Den stora ytan mot sydväst är ett tak i 45 grader helt utan störande skuggor! Den lilla ytan på andra sidan taket är till för att plocka upp lite morgonsol. Också utan störande skuggor men den ligger ju mot nortdost. Det är dock för få paneler för en separat sträng. Tycker hen har bra förutsättningar för ett lyckat projekt.

Garagetaket är ju lite problematiskt då det finns vandrande skuggor över dagen. Tycker det känns som om SolarEdge med effektoptimerare skulle fungera fint för garagetaket. Men för sydvästsidan känns det inte alls som SolarEdge med effektoptimerare är det bästa. Här skulle det fungera utmärkt med en traditionell växelsträngriktare eftersom samtliga paneler är lika mycket belysta hela tiden.

Att köra två olika system känns inte så bra (eller?). Ska man satsa på SolarEdge och effektoptimerare på hela projektet? Det känns inte heller så bra eftersom effektoptimerare inte behövs på sydvästsidan.Grymt tacksam för era synpunkter.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Grannen övertalad!

Arne
This post was updated on .
Det verkar vara 69 paneler. Ta bort en panel och välj SolarEdge SE17k på 17 kW och 34 st effektoptimerare P730. En effektoptimerare för varje tvåtal moduler. Då kan skuggan hanteras. Det blir inte så mycket dyrare än med en vanlig växelriktare. 68 paneler à 320 Wp är 21,8 kWp.

Du har paneler i tre olika väderstreck och då går det inte med en vanlig växeliktare som bara har 2 st MPPT. Du behöver då tre, eller välj SolarEdge så fixar du även skuggorna.

Du kan även plocka bort de 9 panelerna från nordosttaket, du får fortfarande 60 paneler à 320 Wp är 19,2 kWp, så du bara får paneler i två väderstreck.
Då får du 30 st paneler på garaget och 30 paneler på huset.
Då kan du göra det med en vanlig växelriktare t.ex. Fronius Symo + några Tigo Energy TS4-R-O effektoptimerare endast på de skuggdrabbade panelerna på garagetaket.
Men det måste bli 2 strängar på garaget, 2x15 paneler. Frågan är då hur det blir att ha t.ex. 10 st Tigo Energy TS4-R-O på de 10 panelerna närmast husväggen. Det skulle bli 1 sträng på 15 paneler utan Tigo och en sträng på 15 paneler varav 10 paneler har Tigo. Dessa parallellkopplas. Det är osäkert om man kan parallellkoppla 2 strängar varav den ena har några Tigo och den andra inga Tigo. Blir kanske då som om man parallellkopplar 2 strängar med olika antal paneler i varje sträng. Oklart också om det går att parallellkoppla 2 strängar om alla 30 panelerna på garaget har Tigo. Klart är dock att du kan inte seriekoppla 30 paneler och koppla till växelriktarens MPPT, då knäcks den av överspänning.
Jag såg http://www.rofoto.se/solcellsprodukter/  har drajv med lägre modulpriser fram till Jul.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Grannen övertalad!

solis
Tack @Arne

Då vet jag hur jag ska tänka. Det  var väl ungefär så jag tänkte också så det känns skönt att få det förankrat här.

Nu ska grannen få fundera färdigt hur stor anläggning han vill ha. Det är ju lite sämre energiutbyte (kWh/år och panel) på nordostsidan och på garagetaket. Vill han ha alla 3 ytorna, bara 2 eller bara 1 så har jag alla svaren. Tusen tack!