Goodwe smartmätare

classic Classic list List threaded Threaded
5 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Goodwe smartmätare

El-Basen
Har problem med Goodwes smartmätare. Lasten följer produktionen. När det produceras 15kw står det att huset tar 14,5 kw och att det säljs 500w. Det borde vara tvärt om att det säljs 14,5 kw och att huset tar 500w. Någon som vet något om detta?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Goodwe smartmätare

Arne
This post was updated on .
När kördes anläggningen i gång? Har det varit så ända från början eller hänt just nu?
Eller är det just bara smart metern som monterats nu och övriga anläggningen för länge sedan.
Är det ni själva som installerat anläggningen eller en solcellsfirma?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Goodwe smartmätare

El-Basen
Anläggningen sattes upp i februari, och smartmätaren installerades i maj. Felet har varit sedan början. Det är jag som installerat anläggningen. Jag är elektriker.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Goodwe smartmätare

Arne
Ok, då kan du inte be installatören att rätta till.

Vad du ska göra är att kontrollera var smart metern sitter, alltså vilken ström den mäter.
Den kan ju monteras att mäta antingen in/ut från serviskabeln eller hushållsförbrukningen.

Sedan finns nog en inställning(konfigurering) i växelriktaren där du talar om för den vilken ström smartmetern mäter.  Är det inte rätt inställt, blir det sådan felvisning du nämner. Det måste stå i växelriktarens installationsanvisning var och hur inställningen görs.

Smart metern ska inte monteras att mäta ström ut från växelriktaren, eftersom den strömmen mäter  växelriktaren själv.

Detta är vanligt att installatören gör fel.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Goodwe smartmätare

Tåbro79
Har kollat på en installationsguide från Goodwe. Det finns säkert andra varianter, men om du har en sådan med 3 strömtransformatorer ( CT ) så har du nog placerat dom på fel ställe.

Du har satt dom på ledarna till gruppcentralen som är till huset. Dom ska sitta på inkommande ledare som kommer från nätägarens elmätare, innan dom grenas av till inverter och husets gruppcentral.

Goodwe mäter ut/in kommande till nätet med CT och får genererad effekt från invertern via RS 485 anslutning. Husets förbrukning ”mäts” inte, utan beräknas, alltså det är ju skillnaden. Det är troligtvis så det fungerar.

     /Hans