Funkar växelriktaren vid elavbrott?

classic Classic list List threaded Threaded
3 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Funkar växelriktaren vid elavbrott?

thomas_blekinge
Tänk om det blir elavbrott från nätägaren - kan då solcellerna leverera ström till huset eller behöver växelriktaren nätfrekvensen för att funka?
21 st 260 W moduler
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Funkar växelriktaren vid elavbrott?

Arne
Detta har nämnts redan tidigare på detta forum,
nämligen detta med om elnätsägaren får strömavbrott på sitt nät.

En nätansluten växelriktare, som du troligen skall ha,
smakar ständigt på spänningen och frekvensen på elnätet(vilket är det allmänna elnätet) den är ansluten till. Håller sig inte spänning och frekvens inom vissa värden,
stänger växelriktaren av sig omedelbart. Detta pga säkerhetsskäl.
Elnätsägarens underhållsarbetare skulle inte bli förtjusta,
om de bryter spänningen på sitt elnät för att utföra underhållsarbeten,
och du matar ut spänning på deras elnät, och utsätter dem för livsfara.

Det finns dock växelriktare, som är avsedda för s.k. ödrift,
och kan ladda batterier, så du blir oberoende av elnätet.
Jag tror Fronius har sådan. Är det inte de där Fronius Symo Hybrid?
Om den kan köra även då elnätsägaren har stängt av sitt nät, vet jag ej.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Funkar växelriktaren vid elavbrott?

rikkitikkitavi
Om du har en växelriktare som kan ge ut 230/400V AC oberoende av yttre nät MÅSTE du ha en reservkraftsomkopplare installerad, som skiljer av ditt och yttre elnät när det senare faller.

Det räcker INTE att dra ut propparna eller slå ifrån huvudbrytare på inkommande servisledning.

Det verkar som Fronius Symo Hybrid  har reservkraftsfunktionen men jag vet inte om den har ovan funktion inbyggd, eller om den godkänns av svenska elnätsägare, det står  i produktdatabladet att
den kommer som en mjukvaruppdatering under 2016....?

En separat reservkraftsomkopplare kostar från ca 5000 och uppåt.