Fronius gen24 batteritimer

classic Classic list List threaded Threaded
1 meddelande Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Fronius gen24 batteritimer

PerS
Hej!

Någon på Forumet som har en Fronius symo gen24 med batteri installerad?

På sidan 89 i den svenska manualen står det att man kan ställa in tidsberoende batteristyrning. Detta kan reglera uppladdnings/urladdningseffekt samt bestämda tidsintervall. Det verkar ju onekligen praktiskt att kunna ladda batteriet när strömmen är som billigast...

MEN jag hittar inte denna inställning i mitt system. Någon annan som har denna funktion? Jag börjar fundera om modbusen inte är kopplad rätt till batteriet, men vill inte börja rota i detta innan jag vet att funktionen verkligen finns hos andra.

/Per