Frågor Solar Edge optimerare

classic Classic list List threaded Threaded
2 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Frågor Solar Edge optimerare

Steviegeeno8
Hej.
Jag försöker förstå det här med optimerare. Jag har alltså ingen anläggning idag men står i startgroparna och tar in offerter. Säljarna säger olika och jag behöver expertråd, inte sälj-råd.. 😉

1. Har jag förstått det rätt att i en icke optimerad anläggning där det faller skugga på en eller flera solceller så försvinner enbart effekten från den skuggade solcellen?  

2. Om man har optimerare på den skuggade solcellen så producerar den ändå en viss effekt, men hur mycket? 20%? 40%? 60%? 80,%?

3. Om man har en anläggning i öst och väst med lika många solceller på vardera taksida så är ju hälften av solcellerna på skuggsidan under morgonen respektive eftermiddagen.
Producerar inte väst-sidan något på morgonen respektive östsidan inget på eftermiddagen utan optimerare?

4. Hur blir det om man har optimerare på öst-väst som i fråga 3? Blir det bättre? Mycket bättre? Eller ingen skillnad?

5. Har läst på många ställen att optimerare (SolarEdge) ofta går sönder. De har ju 25 års garanti, men inte på bytet. Kan man/får man byta dessa själv eller krävs det el-behörighet? Är det enkelt? Går det fort? Vad kan ett sånt byte kosta?

6. Om en SolarEdge optimerare går sönder, funkar inte anläggningen då? Eller kan man köra vidare och producera el ändå
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Frågor Solar Edge optimerare

Arne
This post was updated on .
Du kan nu ta bort ditt inlägg som lagt i "fel rubrik", nu efter jag har tagit bort mitt inlägg!

Jag har aldrig sett någon anständig beskrivning utgiven av SolarEdge om hur SolarEdges effektoptimerare fungerar. Det är faktiskt väldigt dåligt av SolarEdge. T.ex. svar på sina ställda frågor här. Det är just sådan en tekniskt intresserad person skulle vilja veta.

Jag tycker det är oriktigt att kalla SolarEdges system "optimerat system". Det är som att säga att alla andra växelriktare och system skulle vara icke-optimala. Jag tror det kan vara en sorts säljsnack försäljar-jargong att säga "optimerat system". I samma stil som försäljare säger att deras paneler är minsann "premiär-paneler" Vadå? Det säger inte ett smack.


1. Ja så är det, alltså med en normal växelriktare och inga effektoptimerare på panelerna, så förloras effekten på delvis skuggad eller helskuggade paneler i strängen, men givetvis endast under tiden de är delvis- eller helskuggade.

2. Har man effektoptimerare på alla paneler i en sträng och en panel skuggas, så kan man utvinna effekten, som motsvarade det ljus som träffar den skuggade panelen. På sommaren om den t.ex. skuggas av skorstenen kan kanske den skuggade panelen ge en fjärdedel till ca hälften av vad en oskuggad panel ger. Om oskuggad ger 200 W, ger den skuggade 50 till 100 W. Totala ljuset som träffar jordens yta kallas globalstrålning och består av direkta solstrålar och diffust ljus. Under år kalenderår är andelen diffust ljus ca hälften. En molnig dag då inga direkta solstrålar bryter igenom molntäcket, är det enbart diffust ljus som träffar marken. Hälften av årets dagar i Sverige är molniga.

3. Om man har en SolarEdge-anläggningen och har hälften på östertaket och resten på västertaket, om det är helt klart väder och inga moln, då på förmiddagen producerar givetvis panelerna på östertaket mer än de på västertaket, just för att de träffas av direkta solstrålar. Även om västertaks-panelerna inte får några direkta solstrålar på sig, producerar de i alla fall. Det är ju inte beckmörkt på västertaket på förmiddagen. Det kan nog vara i juni så att kl. 09:00 så producerar östertaket säg 5 kW och då östertaket ca 2 kW. Något i den stilen. Är det däremot mulet väder och inget direkta solstrålar, ja då kl. 09:00 producerar faktiskt öster- och västertaket ungefär lika mycket. Det beror på att det då är diffust ljus och ljuset kommer från alla himmelsriktningar.  Det sagda här i punkt 3, gäller även för vanligt solcellssystem, alltså där inga effektoptimerare finns på panelerna.

4. En SolarEdge-effektoptimerare kan inte trolla fram att en panel träffas av mer ljus än vad den gör.
Vid klart väder kl. 09:00 då inga direkta solstrålar träffar paneler på östertaket, då är ju alla panelerna på östertaket lika mycket skuggade, dvs alla östertakspaneler träffas av lika mycket ljus. Effektoptimerare på paneler på östertaket gör då ingen nytta alls. Har öster- och västertaken endast låg takvinkel, säg 10 graders takvinkel och om det finns skorsten och ventilationshuvar vid taknocken, då kan man tänka sig att det blir vandrande skugga från dessa störobjet på östertakspanelerna på förmiddagen. Men om stor takvinkel säg 27 till 45 grader, då skärmas alla direkta solstrålar av och då ingen vandrande skugga på västertaket.

5. Själva ersättnings-effektoptimeraren får man kostnadsfritt av SolarEdge. Att byta en sådan är att lyfta på panelen och koppla bort den pajade effektoptimeraren och skruva fast och koppla ihop solarkontakterna för ersättnings-effektoptimeraren. Alltså inte så svårt. Men kan vara knepigt om taket är på tredje våningen och hög byggställning behövs. Du kan ju av offert-givaren av SolarEdge-anläggningen be att få angivet vad ett byte av pajad effektoptimerare kostar. Som en option. Vi har fått gratis SolarEdge-effektoptimerare och själva bytt ut dem. Vi har ca 3 meter till takfot och inte så högt, och kommer upp på taket med stege.

6. Om en SolarEdge-effektoptimerare pajar, blir det så att den visa 0 W effekt och 0 kWh producerat. Man ser det på SolarEdge-portalen vid lay-out. Strängströmmen kopplas förbi den pajade SolarEdge-effektoptimeraren. Man behöver inte upp på taket och göra något. Så övriga effektoptimerare fungerar som vanligt. Man förlorar endast den energi som den pajade SolarEdge-effektoptimeraren skulle ha produceras om den vore hel. Alltså inte så illa. Vi har haft 5 st SolarEdge-effektoptimerare som pajat under 7 år, och så har det varit på vår anläggning.

Nu har du blivit expert på effektoptimerare och vet mer än säljarna som lämnat dig offert på SolarEdge-system.