Fråga om lutningar för solceller

classic Classic list List threaded Threaded
2 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Fråga om lutningar för solceller

alexander
Är det någon som kan svara på följande:
Hur skulle det vara att installera solceller på ett tak med 5* lutning åt norr fast att man ställer solpanelerna 10* mot Öst/väst? Vet någon hur mycket produktionen påverkas pga takets lutning åt norr?
Är detta alternativ om man saknar plats på sidan som lutar åt söder.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Fråga om lutningar för solceller

Arne
This post was updated on .
Det är ingen mening att palla upp panelerna på ett norrtak som har taklutning 5 grader så att ljus från öster eller från väster fångas bättre.
Det kostar enbart en massa pengar för montagematerial att palla upp. Det kan också se ganska fult ut. Dessutom kan då bygglov behövas om inom stadsplanerat område.

En solcellspanel på helt plant tak ger ca 88 % kWh-årsskörd av vad en optimalt riktad panel ger(optimalt är rakt mot söder och lutning ca 35 grader.  Lutar den så svagt åt norr som bara 5 grader, kanske det blir 85 % av kWh-årsskörd av vad en optimalt riktad panel ger. Det är väl bra nog?

Vinklar du upp panelen t.ex. 15 grader och riktar mot väster(eller mot öster) ger den 86 % kWh-årsskörd jämfört en optimalt riktad panel.

Det kan samlas skräp barr, löv, jord på paneler som ligger så pass plant som bara 5 gradares lutning. Sköljs svårare bort med regn. Även snö kan ligga kvar längre.

Sammanfattning: lägg du paneler på ditt norrtak och låt de ha samma vinkel som taket. Det blir bra!