Förläng solcellernas livslängd

classic Classic list List threaded Threaded
10 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Förläng solcellernas livslängd

Micke
Administrator

Enligt den tyska tillverkaren av växelriktare, SMA, kan det vara lämpligt att jorda minussidan i ett solcellsystem. Anledningen sägs vara att panelerna annars kan åldras fortare eftersom elektroner vill vandra iväg mellan cell-plattorna och solpanelens aluminiumram. Detta gäller i första hand system med seriekopplade paneler med höga spänningar.

Fenomenet kallas PID, Potential Induced Degradation.

Detta finns att läsa i dokumentet på länken:
http://files.sma.de/dl/7418/PID-TI-UEN113410.pdf

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Förläng solcellernas livslängd

Micke
Administrator

Jag har nyligen testat att jorda minussidan i systemet enligt SMA:s rekommendationer. Det fungerade inte. Jag fick ett felmeddelande på växelriktarna. Jag kommer inte ihåg exakt vad det stod, men det var något i stil med "Jordfel" eller något liknande.

Några teorier om varför det inte fungerade som det var tänkt?

Min tanke var att jorda en av de tre strängarna i min första anläggning och göra jämförelser för att se om det blev några skillnader mellan strängarna med tiden.
xje
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Förläng solcellernas livslängd

xje
Om du har en transformatorlös växelriktare, som är det vanligaste idag, så kan du inte jorda varken minus eller plus. Du kan skaffa en SMA PV Offset Box:
http://www.sma.de/en/products/solar-inverter-without-transformer/sma-pv-offset-box.html
men den kostar c:a 4000 kr. Man borde också kunna göra manuella omkopplingar då och då, så att de paneler som ligger på minuspotential hamnar på pluspotential och vice vresa. Låter jobbigt, men är billigare. Det är ju inte en permanent effektförlust, den kan ju reverseras. Så nämnda omkoppling behöver man inte göra förrän man märker att man drabbats av effektförlust. Alla solceller har inte fenomenet, och är det torrt i luften går försämringen långsammare.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Förläng solcellernas livslängd

DrivMedEl
Min Sunny Boy 3000 är också med transformator och med jordfelsövervakning, så det var inte bara att jorda DC sidan. Ett argument vara att välja med transformator var att ge möjlighet att skydda sig mot ovan beskrivet problem. Men har inte gjort något åt detta ännu.
Energi kan bara användas eller omvandlas inte förbrukas!
Villa 132m2 Importnetto ca. 1000kWh/år el FLVP IVT 490, 6m2
Solceller 7,95kWp
vaccumrör 750 tank  och 0m2 brasved ink. elbil 1500mil
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Förläng solcellernas livslängd

Micke
Administrator
This post was updated on .
Jag har Sunny Boy 1200 och 1700 med transformatorer. Jag trodde i min enfald att det bara var att jorda, men så var det alltså inte :-(

Att koppla om panelerna på taket är nog uteslutet, eftersom det innebär att de måste demonteras. Man kunde möjligen tänkt på det från början och ordnat åtkomliga anslutningar.

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Förläng solcellernas livslängd

DrivMedEl
Tanken kom upp när jag låg och inte kunde somna, om jag har en transformatorlös utrustning borde ju spänningen i förhållande till jord på PV sidan variera  under swichningen, altså ömseom + ömseom - och då skulle problemet vara mindre. Men då behövs ju inte SMA PV Offset Box: så jag tänker väl fel!

Skulle vara intressant att se med ett oscilloskop hur spänningen ser ut till jord i ett transformatorlöst system under tiden då effekt matas ut på nätet.

Kollade på min SonnyBoy 3000HF då det inte finns spänning från PV-systemet om PV ingången låg till jord men multimetern visade på många Mohm. så där var inget jordat i väntläge.
Energi kan bara användas eller omvandlas inte förbrukas!
Villa 132m2 Importnetto ca. 1000kWh/år el FLVP IVT 490, 6m2
Solceller 7,95kWp
vaccumrör 750 tank  och 0m2 brasved ink. elbil 1500mil
xje
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Förläng solcellernas livslängd

xje
Om jag fattat det rätt så är spänningen negativt x Volt i ena ändan av strängen och ökar stegvis med varje panel till positivt x Volt i andra ändan.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Förläng solcellernas livslängd

Micke
Administrator
Det kan man väl säga, men det beror lite på hur växelriktaren är beskaffad. Det finns ett diagram i det bifogade dokumentet i första inlägget, som visar detta.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Förläng solcellernas livslängd

DrivMedEl
Kollade i diagrammet!
Integrera man ytan under kurvorna för SB TL och SB med transformator ojordad minus så ser man att det är ingen större skillnad på dessa ytor. Men spänningen varierar med 50Hz för SB TL.
Mätes spänningen från mitten på PV till jord kommer man att få en växelspänning SB TL som jag antog.
Energi kan bara användas eller omvandlas inte förbrukas!
Villa 132m2 Importnetto ca. 1000kWh/år el FLVP IVT 490, 6m2
Solceller 7,95kWp
vaccumrör 750 tank  och 0m2 brasved ink. elbil 1500mil
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Förläng solcellernas livslängd

Thord
In reply to this post by xje
Förutsatt att du har en omriktare med transformator:  Det kan vara att det finns en isolationsövervakning i omriktaren. Då kan man prova jorda via ett lagom högomigt motstånd. Jag har Steca-grid 2000 omriktare och har jordat via 100 K-OHM motstånd. Har du isolationsövervakning så kanske du måste gå upp till 1000K-ohm eller mer. Tänk på att motsåndet bör tåla minst 1000V kortvarigt så det inte blir överslag i det.

Läckströmmen i mina panleler är ca 20 mikroampere, så det blir ca 2 volt över moståndet normalt. Vid fel så kan det bli hela strängspänningen på uppåt 400V och det måste motsåndet tåla kontinuerligt.

Rekommenderar dessutom att inte jorda utan motstånd. Ifall man gör det så blir plus ledningen från panelerna farlig. I mitt fall om man skulle komma åt plus ledaren och jord samtdigt så begränsas strömmen av motsåndet till 4 mA, vilket känns men inte är farligt. (Jordfelsbrytare bryter normalt mellan 10 och 30 mA).