Föreläsning om solenergi

classic Classic list List threaded Threaded
1 meddelande Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Föreläsning om solenergi

nelos
Video med en föreläsning om solenergi, Nate Lewis, professor Stanford University:

https://www.youtube.com/watch?v=9yNj1zEh-nM