Flytta växelriktaren från huset till garaget?

classic Classic list List threaded Threaded
11 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Flytta växelriktaren från huset till garaget?

egyn
Hej,
jag har idag solceller på hustaket och växelriktaren monterad i huset. Jag önskar flytta värmegenereringen utanför husskalet. Jag funderar även på ett energilagringspaket för dagsbehovet på sommaren, som hellre ställs i garaget än inuti husskalet.

Kanske en dum fråga men jag undrar huruvida det är möjligt för en kunnig elektriker att flytta ut växelriktaren till mitt fristående garage istället (som står bredvid huset)? Jag skulle tippa på att det rör sig om 10-15 meter mellan dagens växelriktare och el-servisen i garaget.

Inkommande el-servis från nätet sitter i dag i garageväggen.

Finns det några speciella regler att ta i beaktande?
Test
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Flytta växelriktaren från huset till garaget?

Arne
This post was updated on .
Du nämner på annat ställe du har 20 paneler på vardera 250 Wp. Det tyder på att din anläggning installerades ca år 2015.  Om alla paneler har samma väderstreck och samma lutning kan du seriekoppla dem alla och koppla dem till en MPPT-ingång på din växelriktare. Men det får du kolla upp om växelriktaren klarar strängens tomgångsspänning. Ofta tål växelriktar-ingången 1000 Volt, men det ska stå i databladet.
Vitsen med det är att då har du bara en minus- och en plussolarkabel att dra till växelriktaren, de får kanske skarvas, eller dra nya från panelfältet. Det är en fördel om du tänker flytta växelriktaren till garaget.

Har du ingående servis och mätarskåp med elmätare i garaget, ja då mycket bra då kan växelriktaren placerad i garaget och anslutas dit. Men du måste få solarkablarna plus och minus på något sätt från huset till det helt fristående garaget. Du får nog gräva ner solarkablarna.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Flytta växelriktaren från huset till garaget?

egyn
Hej,
Tack för ditt svar.

Absolut - 2015 var ett bra år :)

Jag har en SMA Sunny Tripower 5000TL-20. Samma väderstreck, lutning och ingen skuggning öht. De sitter på två ingångar idag - enligt den tråd du verkar ha hittat redan.

Så, databladet nämner att växelrikaren har VDC,max = 1000 V. Seriekopplas modulerna så hamnar de nominellt på 604V om jag förstår det rätt (20st x 30.2V) - (Standard Test Conditions STC)? Bör isf funka.

Jag ska kika hur kablaget går idag mellan mätarskåpet i garaget och alla andra mätare och utrustning i huset.

Test
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Flytta växelriktaren från huset till garaget?

egyn
In reply to this post by Arne
På mitt system är det kopplat som följer:(referens: https://manuals.sma.de/STPxx-3av-40-BE/sv-SE/391157771.html).

När jag kikar på databladet för STP5000

https://www.europe-solarstore.com/download/sma/sunny-tripower/STP12000TL-DEN1433W.pdf

så ser jag att växelriktaren har Max input voltage = 1000 V och så har den MPP voltage range = 245 ... 800 V samt Rated input voltage = 580 V. För solcell specas nominell spänning Umpp = 30.2 V. Ponera att vi seriekopplar modulerna så hamnar vi på 604 V, dvs högre än växelriktarens Rated input voltage. I detta sammanhang, vad syftar/betyder Rated input voltage?

Utifrån de två strängarnas data under drift så sitter det förmodligen 8 moduler på sträng A och 12 moduler på sträng B.

Blir det mest korrekt för elektrikern att länka samman strängarna på taket (dvs på "rätt ställe") istället för precis före växelriktaren i teknikrummet? Således frigörs en sträng för framtida expansion mot en biffigare/annan växelriktare?
Test
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Flytta växelriktaren från huset till garaget?

Arne
This post was updated on .
Det är panelernas tomgångsspänning man ska titta på om man kan koppla alla modulerna i serie. Alltså värsta fallet, som kan uppstå. Det är om växelriktaren stängs av, då står tomgångsspänningen på DC-ingången.
Och jämföra med växelriktaren max tillåtna spänning på DC-ingången, som tydligen för din växelriktare är 1000 Volt. Men det måste du kolla att du tittar i databladet för just din växelriktare och typ, och årsmodell. 

Om du nu har 20 paneler och varje kan ha en tomgångsspänning på, jag tror det är för en 250 panel, ca 38,3 Volt, är då 20 x 38,3 = 766 Volt.
Så det verkar bra att seriekoppla dem alla till en sträng. Olyckligt att du inte redan gjorde det år 2015, då hade du nog haft bättre produktion. Växelriktaren skulle ha startat tidigare på morgonen och slutat senare på kvällen.

När du får en DC-ingång ledig, kan du redan nu köpa några paneler och koppla i serie, kanske 12 st à 325 Wp.  Är då 8,9 Wp installerad effekt, det klarar den växelriktaren nog, kolla databladet. Ofta kan man "överlasta ganska bra". Men i databladet du hänvisar till står att den endast klarar max 5100 W på DC-ingången. Kan det verkligen stämma, det måste du kolla upp? På en Fronius 6.0-3-M på 6 kW kan man lasta på hela 12 kWp moduler. Tittar du i databladet för en nyare SMA på 5 kW, då anges att man kan ha max 9 kWp paneler på DC-ingångarna, vilket är ungefär vad man förväntar sig.

Seriekopplingen av dina 2 strängar kan göras redan på taket, eller där skarven görs för att komma vidare till garaget med solarkablarna.

"rated input voltage" betyder på ren svenska, dimensionerande arbetsspänning. Den spänning vid vilken växelriktaren har högst verkningsgrad.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Flytta växelriktaren från huset till garaget?

egyn
This post was updated on .
Stort tack för dina svar på mina frågor. Får se hur denna förändring slår nu när allt är i serie på första strängen. Fick runt 700 V när jag undersökte Voc.

Just nu gör jag ingen förändring på den andra strängen. Jag har - precis som du nämner - också lyckats hitta datablad med samma typ av växelriktare (okänt årsmodell) där max på DC-ingången ligger över 5kW dvs på 9kW. Kan ha att göra med olika årsmodeller? Avvaktar svar i frågan och läser på lite mer.

Under ideala förhållanden, med överdimensionering, kommer växelriktaren att klippa och resultatet blir värme istället?
Test
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Flytta växelriktaren från huset till garaget?

Arne
Nej, det är en vanföreställning elektriker kan ha, att om man kopplar paneler med en installerad effekt på 9 kWp till en växelriktare som förmår max 5 kW AC-uteffekt, att den skulle behöva bränna bort 4 kW.

Det är istället så att om solen lyser på panelerna så de är i stånd att ge 9 kW, så tar växelriktaren endast ut från panelerna vad den behöver för att kunna ge ut 5,0 kW AC, och det är ca 5,0 kW + verkningsgradsförluster i växelriktaren på ca 0,15 W. Växelriktaren har nämligen en MPPT, dvs max effektpunktsökare, och den ställer sig inte på maxpunkten utan bit därifrån så att den får ut 5,15 kW ur panelerna. Hade växelriktaren varit större säg på max 9,0 kW, ja då hade den kunna lägga sig på maxpunkten och plocka ut mer från panelerna och ha AC-uteffekten ca 8,9 kW. Med den lilla växelriktaren finns så att säga en outnyttjad effekt på 4 kW.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Flytta växelriktaren från huset till garaget?

egyn
In reply to this post by Arne
Arne wrote
...

Om du nu har 20 paneler och varje kan ha en tomgångsspänning på, jag tror det är för en 250 panel, ca 38,3 Volt, är då 20 x 38,3 = 766 Volt.
Så det verkar bra att seriekoppla dem alla till en sträng. Olyckligt att du inte redan gjorde det år 2015, då hade du nog haft bättre produktion. Växelriktaren skulle ha startat tidigare på morgonen och slutat senare på kvällen.

När du får en DC-ingång ledig, kan du redan nu köpa några paneler och koppla i serie, kanske 12 st à 325 Wp.  Är då 8,9 Wp installerad effekt, det klarar den växelriktaren nog, kolla databladet. Ofta kan man "överlasta ganska bra". Men i databladet du hänvisar till står att den endast klarar max 5100 W på DC-ingången. Kan det verkligen stämma, det måste du kolla upp? På en Fronius 6.0-3-M på 6 kW kan man lasta på hela 12 kWp moduler. Tittar du i databladet för en nyare SMA på 5 kW, då anges att man kan ha max 9 kWp paneler på DC-ingångarna, vilket är ungefär vad man förväntar sig.
Ok, gäller tomgångspänningen per DC-ingång?
Test
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Flytta växelriktaren från huset till garaget?

magneten
Jepp det är strängens mazimala spänning som räknas 20st 250W paneler kommer absolut inte vara några problem (24st krävs för att nå ca 1000v)! Man måste dock beräkna spänningen vid lägsta möjliga utomhustempertur då den blir ännu högre än i databladet.

Du kan seriekoppla dom enkelt nere vid växelriktaren med de befintliga kablarna!

På ingång 2 som blir ledig kan du sean addera några paneler (max 1000v här oxå, men så många paneler blir det ju inte)
20 st Trina 275W mono 27°taklutning, sydväst 5,5kWp
16 st REC 255PE poly +8st Suntech poly 275w i samma sträng 8° taklutning, sydöst 6,3kWp
SMA Tripower 9000 loggar till Sunny Portal
https://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPage.aspx?page=30818802-b6cd-4614-890c-f528f7eb3ab9


8 st Luxor 200 mono, 14° taklutning, sydväst. 1,6kWp
12 st Trina mono 275W 6° taklutning, nordöst 1,65kWp
Fronius symo 6kW


Batterilagring:
6kWh Nilar + Ferroamp Energyhub för fasbalanseringen och laddning av batteriet.

På jobbet
920st Trina poly 275w, 253kWp på CWF markstativ 30° lutning, söderläge, 8st Fronius Eco 27
https://www.solarweb.com/Home/GuestLogOn?pvSystemid=d18f1640-7ea9-4604-aec9-04e1b51b18b5

24st Trina poly 275w, stavrex markstativ 30°lutning, Fronius symo 6kW

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Flytta växelriktaren från huset till garaget?

egyn
Superbt, tack för svaret angående max DC per sträng. Ja, det var en enkel operation att koppla om.

Ska kika lite mer på ditt / Arnes förslag rörande ingång 2. Väntar på svar på en fråga från SMA.
Test
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Flytta växelriktaren från huset till garaget?

egyn
In reply to this post by Arne
Tack för svaret. Det är skönt att läsa på svenska då de engelska dokumenten och manualerna samt hemsidorna kan röra till det lite för mig ibland.
Test