Finns det solceller med en matt yta ?

classic Classic list List threaded Threaded
2 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Finns det solceller med en matt yta ?

jan-erik
Som topic beskriver. Finns det solceller med en matt yta ?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Finns det solceller med en matt yta ?

jan-erik
flytta gärna tråden, ser nu att jag la det i fel forum

//Jan-Erik