Finns det någon ekonomi i en större park idag ?

classic Classic list List threaded Threaded
2 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Finns det någon ekonomi i en större park idag ?

Houseboatman
Funderar på att eventuellt finansiera och sätta upp en större solcellspark, tänker mig 150-200 Kwh. Jag har tillgång till gratis mark, familjens ägo.
Men finns det någon ekonomi ens i det idag? Med tanke på att elbolagen är så snåla mot mikroproducenter tänker jag.
EON i vår region tar ju betalt för elproducentabbonnemangen.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Finns det någon ekonomi i en större park idag ?

Arne
This post was updated on .
Husbåtsmannen,

Om det skulle löna sig eller ej, beror i hög grad på vad ni får betalt för er sålda solström.
Och till vilket pris ni kan köpa in anläggningen till.

Om ni bildar en firma, som är den som köper in och driver solcellsanläggningen, så kan ni få solcellstöd för 30 % av investeringen av er Länstyrelse, räknat på exkl. moms. (En privatperson får endast 20 % av investeringen, dock räknat på inkl. moms.)

Själva solcellsmodulerna kan ni nog idag köp in till 7,3 kr/Wp, inkl. moms.
Kanske kan ni få rabatt, och kunna köpa in till lägre pris, kanske 5 % lägre eller så.
Prisvärdast är polykristallina moduler på ca 250 till 260 Wp.
Markuppställda, som ni tydligen tänker på, är billigare än att montera på tak.
Men är lättare för tjuven att stjäla.

Fördelen med markuppställda, är att ni kan rikta dem rakt åt söder och välja optimal uppvinkling ca 35 grader. och därmed få maximal kWh-skörd. Detta jämfört med takanläggningar, som måste rätta sig efter taket.

För en 150 kWp anläggning behöver ni troligen 6 st växelriktare, t.ex. Fronius ECO 27 kW,.
Kostar ca 1000 kr, inkl. moms/kW.

För en anläggning på 150 000 kWp( 600 st moduler à 250 Wp) kostar då solcellsmoduler och växelriktare ca 1,25 miljoner kr, inkl. moms.
Markställning kanske kostar ca 15 % där av, dvs ca 180 000 kr, inkl. moms.
Och kanske 15 000 kr, inkl. moms, solarkabel.
Sedan behövs överspänningsskydd och kopplingsboxar, säkert ca 35 000 kr, inkl. moms.
Sedan behöver ni elektriker och material på AC-sidan, säg 50 000 kr, inkl. moms
Totalt är vi uppe i: 1,53 miljoner kr, inkl. moms. Om ni monterar det själva.

Momsen på de 1,53 miljonerna, dvs 0,306 miljoner kr, får ni tillbaka av skattemyndigheten.
Ni får solcellsstöd på 30 % räknat på 1,224 miljoner kr, vilket blir 0,3672 miljoner.
Effektiv kostnad blir = 856 800 kr, exkl. moms.

En solcellsanläggning på 150 000 kWp, optimalt riktad, ger i Sverige, ca 135 000 kWh/år.

För solström ni inte använder själva, utan säljer, får ni per kWh:
-för själva solströmmen, ca 0,60 till 1,45 kr, exkl. moms
-för elcertifikat och ursprungsgaranti, ca 0,15 kr, exkl. moms
-nättnyttoersättning (av EON), ca 0,05 kr, exkl. moms
-skattereduktion (av skattemyndigheten), 0,60 kr, men max för 30 000 kWh

Sedan är det så att din nätägare skall godkänna att ni kopplar in inmatning av 150 till 200 kW effekt på hans elnät. Det är frågan om ca 215 till 300 Ampère på varje fas. Han kanske måste förstärka sitt elnät. Han kan därför säga nej. Det är en viktig punkt.

Vidare, så måste ni nog alldeles säkert ha byggnadslov för din solcellspark.

Var i Sverige avser ni att ställa upp anläggningen?
Om t.ex. i Blekinge kan ni ev. sälja din solström till Sölvesborg Energi, och få hela 1,15 kr, exkl.moms/kWh.
Om ni kan få långvarigt kontrakt på det vet jag ej. Det är möjligt att de endast köper av privarpersoner, men jag vet ej. Och oss, vi privatpersoner som har solcellsanläggningar, har den svenska medborgarfientliga regimen tvingat att registrera oss för moms, alltså såsom en firma gör. Skandalöst är det! Vi betraktas av regimen redan som firmor, fastän vi inte är det.

Om ni producerar förnyelsebar energi, t.ex. solström, får ni klart även elcertifikat och ursprungsgaranti.
Ursprungsgaranti är i stort sett värdelöst, får man 1 eller 2 öre/kWh. Men elcertifikatet är värt litet mer, nu ca 0,15 kr/kWh.

Skatteavdraget från Skattemyndigheten på 0,60 kr/kWh, får man ej om man säljer fler kWh än vad man förbrukar, men max. för 30000 kWh, och max mätarsäkring 100 Ampère. Det får både fysisk person(privatperson) och juridisk person(företag).

Det verkar som om ni har EON, som elnätsägare. Ja, de kan ta betalt för ett elproducent-abonnemang, så kallat inmatningsabonnemang, och priset beror nog på mätarsäkringsstorlek.

EON anger på sin hemsida priset för ett sådant abonnemang, nämligen ett inmatningsabonnemang(för mätning, avräkning och rapportering) 156,25 kr/månad, inkl. moms dvs 1875 kr/år, inkl. moms. Gäller till och med den 31 dec. 2016. (från den 1 jan 2017, höjer de till 175 kr/månad). Men det är för max 63 Ampère säkring.