Film: Montering av solcellsanläggning

classic Classic list List threaded Threaded
2 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Film: Montering av solcellsanläggning

nelos
Här är en film som visar monteringen av en solcellsanläggning:

https://www.youtube.com/watch?v=yUwaD5AkKr0

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Film: Montering av solcellsanläggning

nelos