Felsökning av slinga som tappar effekt

classic Classic list List threaded Threaded
6 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Felsökning av slinga som tappar effekt

Soderqu
Hej!
Jag har ett litet problem med min anläggning så jag tänkte testa denna gruppens kunskaper 😁.
Jag har en anläggning med 41 paneler på två slingor där det vänstra taket i slinga tillsammans med första raden på det högra taket. Taket är sydvästvänt och iom skuggan som blir på de fyra panelerna nedanför taksprånget så sitter det en Tigo optimerare på varje panel. Problemet är att trots detta så kommer inte den slingan igång ordentligt förens skuggan försvinner runt 12. Jag tänkte att om optimerarna inte fungerar som det ska så borde jag kunna återskapa detta genom att skugga lite på de panelerna. Så jag började med att skugga 1/5 av de fyra panelerna i taget men det gav ingen skillnad så jag skuggade alla fyra panelerna helt . Det kan man se som ett hack i kurvan vid 16 tiden. Jag trodde att detta skulle ge samma effekt som skuggningen från taket men icke. Är det någon som har några idéer eller skulle kunna ge tips på hur jag går vidare? Jag har kontakt dem som sålt anläggningen men inte elektrikern då jag inte tror att han har så djupgående kunskaper.


Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Felsökning av slinga som tappar effekt

Tåbro79
https://energiforsk.se/program/solel/rapporter/skuggningshandbok-2017-385/

Här kommer ett tips från en som inte har några optimerare, men intresserad av att lära.

Från sidan 32…
Moduloptimerare har ett spänningsintervall, inom vilket de kan arbeta, se tabellen nedan. Om spänningen från modulen sjunker under den lägsta nivån, kommer optimeraren att justera upp den till en nivå där optimeraren kan arbeta. Detta sker på bekostnad av strömstyrkan, som då sjunker Det finns även skuggningsfall då moduler med enbart bypass-dioder ger ett högre utbyte än moduler med moduloptimerare eller modulväxelriktare. Ett exempel illustreras i Fel! Hittar inte referenskälla.42 nedan, där två slingor i en modul skuggas till 100 %. Utan moduloptimerare eller modulväxelriktare kommer den seriekopplade modulen, precis som i exemplet ovan, att arbeta vid full ström på strax under 10 A, en spänning på nära 10 V och således ge en effekt på cirka 100 W. Både moduloptimerare och modulväxelriktare har däremot ett spänningsintervall, inom vilket de kan arbeta, se Tabell 2 och Tabell 3 i avsnitt 4.1.3 och 4.1.4. En spänning på 10 V ligger under den lägsta nivån för exempelvis optimerare från Tigo, som har ett spänningsintervall på 16 - 48 V (Tigo Dual Maximizer MM 2ES-50). Optimeraren kommer därmed att justera upp spänningen till en nivå där optimeraren kan arbeta, vilket sker på bekostnad av strömstyrkan. Strömstyrkan sjunker avsevärt, liksom utbytet från modulen som går mot noll23. avsevärt, liksom modulens uteffekt20.

Tabell 2 Optimerare och deras spänningsintervall.
 Fabrikat Rekommenderad effekt (STC)     MPPT Range Operating Range
Solar Edge Power Optimizer P350 350 W 8 - 60 V ≤ 60 V
Tigo Dual Maximizer MM 2ES-50 375 W 16 - 48 V ≤ 52 V

Från sidan 43…
Det finns även skuggningsfall då moduler med enbart bypass-dioder ger ett högre utbyte än moduler med moduloptimerare eller modulväxelriktare. Ett exempel illustreras i Fel! Hittar inte referenskälla.42 nedan, där två slingor i en modul skuggas till 100 %. Utan moduloptimerare eller modulväxelriktare kommer den seriekopplade modulen, precis som i exemplet ovan, att arbeta vid full ström på strax under 10 A, en spänning på nära 10 V och således ge en effekt på cirka 100 W. Både moduloptimerare och modulväxelriktare har däremot ett spänningsintervall, inom vilket de kan arbeta, se Tabell 2 och Tabell 3 i avsnitt 4.1.3 och 4.1.4. En spänning på 10 V ligger under den lägsta nivån för exempelvis optimerare från Tigo, som har ett spänningsintervall på 16 - 48 V (Tigo Dual Maximizer MM 2ES-50). Optimeraren kommer därmed att justera upp spänningen till en nivå där optimeraren kan arbeta, vilket sker på bekostnad av strömstyrkan. Strömstyrkan sjunker avsevärt, liksom utbytet från modulen som går mot noll23.

Du får läsa hela rapporten. Det finns en hel del som inte är enkelt med skuggor, och optimerare klarar inte alla fall.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Felsökning av slinga som tappar effekt

Soderqu
Grymt! Äntligen en bra källa. Jag ska lusläsa. Jag återkommer 😁
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Felsökning av slinga som tappar effekt

Arne
This post was updated on .
Prova att koppla ur de 4 st Tigo effektoptimerarna och se hur strängen med 20 paneler då funkar.
Det ser inte ut att vara alltför svårt att lyfta panelerna.
Vad är det för Tigo du har?

Hur ser effektkurvorna ut en molntäckt dag? Startar 20 panelssträngen även då senare än 21 panelssträngen?

Vad säger firmans som sålt anläggningen till dig det är för fel och hur det ska avhjälpas?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Felsökning av slinga som tappar effekt

Soderqu
Jag har inget att stå på så jag får nog låna en ställning men det får nog bli så.

Det är TS4-R-O

När det är molnigt så ser man inte detta på samma sätt. Det är väldigt tydligt att det är vid klart väder.

Jag har köpt anläggningen via en grossist och tagit hjälp av en elektriker. De har gett svar i liknande riktning men inte svart på vitt.  Jag får helt enkelt plocka bort dem. Det är på eget bevåg som de sitter där. Men det verkar vara lite av ett special fall som inte framgår så tydligt av Tigos dokumentation.

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Felsökning av slinga som tappar effekt

Arne
Vid molnigt väder ska båda strängarna ge lika kurvform och nästan lika antal kWh per dag. Vid molntäckt himmel får alla paneler samma bestrålning. Strängarna har ju 20 paneler och 21 paneler, i stort sett samma antal paneler.

Men hur har det varit under tidigare år? T.ex. förra året? Är det först nu i aug 2020 du upptäckt denna olikhet mellan strängarna?