Fel Montering?

classic Classic list List threaded Threaded
23 meddelanden Alternativ
12
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Fel Montering?

Stig Inge Skogseth
Ny anläggning i Strömstad. 50 Trina 335, Fronius 15 Symo. 1 sträng på 20 og paralellkoblat 2x15. Monterad själv på taket. Det skulle vara enkelt å montera, nestan umöjlig at göra fel, men det verkar som bara strängen på 20 producerar. Kan någon seia meg hva jag har gjort fel? Ellevio har godkjent.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Fel Montering?

Arne
This post was updated on .
Hej!

Det är svårt att säga något när du  inte säger så mycket.
Jag antar att MPPT med de parallellkopplade strängarna aldrig har fungerat.

Jag kan därför tyvärr bara gissa.
Du kan ha kopplat fel vid parallellkopplingen av 2 x 15 st paneler. Lätt hänt.
Alltså att du kopplat varje delsträng korrekt det vill säga seriekopplat 15 st paneler.
Men sedan när du har parallellkopplat dem, kan du av misstag ha kopplat ihop plus och minus på delsträngarna(istället för som korrekt plus och plus). Vad som händer då är att de båda delsträngarna motarbetar varandra och ingen effekt fås från dem.
Kontrollera detta.

Var har parallellkopplingen gjorts? Uppe på taket eller nere vid växelriktaren?

Om du lyckas lösa ditt problem, återkom gärna med vad felet var.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Fel Montering?

Stig Inge Skogseth
Hej, tack for svar. Elektriker har gjort elektriker jobb. Sorry for lite info, men jag vet inte va som er relevant info. Elektriker har paralelkoblat i vxriktaren. Riktig d har aldrig funkat. Skal få elektrikeren til at kolla, men kablarna från taket var merkt. Återkommer om några dagar.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Fel Montering?

Arne
This post was updated on .
OK, en yrkesman som bör veta hur man kopplar det elektriska har gjort det elektriska.

OK parallellkopplingen 2 x 15 har gjorts under växelriktarens apparatkåpa. Det går bra att göra det där på skruvplintarna. Men det är då 4 st solarkablar nämligen 2 st(plus och minus) för varje delsträng. Är sedan alla solarkablarna svarta, ja då ökar risken för felkoppling. Man bör mäta med multimeter spänningarna på dessa delsträngar för att ta reda på vilken som är plus och minus. Och även för att se att båda delsträngarna ger samma spänning, innan man gör själva parallellkopplingen, vilket är en bra kontroll att delsträngarna är korrekt kopplade uppe på taket. Pass opp! det är hög spänning ca 600 Volt på delsträngarna.

Det var kanske sent fredageftermiddag när elektrikern kopplade och han ville hem till helgledigheten?

Ett foto på växelriktaren och installationen kring den, säger en hel del. Har du extern DC-brytare för likströmmen från de parallellkopplade 2x 15 strängarna?

Om du ska komma åt att mäta med multimeter på DC-sidan i växelriktaren, behöver du ta bort växelriktaren(vägen ca 45 kg) och bara ha botten-plattan kvar på väggen. OBS, den interna Dc-brytaren inne i växelriktaren måste vara i läge öppen, annars går det inte att svänga ut och lyfta bort växelriktaren.

Titta på denna tråden, det är en anläggning lik din, men har 2x15 och 2x12 dvs parallellkopplade strängar på båda MPPT-ingångarna till Fronius Symo 12,5 kW. På den anläggningen gjordes parallellkopplingen uppe på taket. Den kanske kan ge något tips?
http://solcellforum.18852.x6.nabble.com/Anl-15-9-kWp-takpannepl-t-enfamiljshus-foto-m-m-klar-juni-2019-tp5016633.html
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Fel Montering?

Stig Inge Skogseth
Hm. Du har rätt, det var sent på dagen och helgledigt, men det var jag som pushade och sa att vi tar det sen. Vi är båda pensionärer, jag 75 och han 68, (han arbetar ½), vi har gjort detta mer för skojs skull än förnuftiga beräkningar. Installationen på taket var också mycket trevlig, gjordes tillsammans med en bra granne (78). Djupa ord av visdom flög över Strömstad från detta tak.

Anläggningen kommer, som jag förstår det, inte vara ekonomiskt bärkraftig under min tid (-: Men vi godt vuxna måste gå före mig med bra exempel.

Jag skickar några bilder när jag kommer hem ikväll. Spänningen var mättad när taket var färdigt och strängen på 20, som jag minns, mättes runt 700, medan de andra var väldigt låga. Kanske 50-200. Glömde…. glömmer ofta (-: Vi trodde att det var vilospänning, även om vi inte tyckte att det helt stämde me att sträng 1 visade 700. Tack för användbara tips.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Fel Montering?

Arne
Bra att ni föregår med gott exempel för "ungdomarna" i Strömstad.
Ström-stad, det hör man på namnet att där tillverkas ström där.

Trina 335 Wp har 40,7 Volt i tomgångsspänning, det vill säga obelastade. 20 st blir då ca 814 Volt, men det är då de belyses väldigt starkt med direkta solstrålar. Var de litet i skugga, kan nog ca 700 Volt stämma.

15 st paneler i serie borde ge ca 15x40,7 = 610 Volt i tomgångsspänning, men kanske ca 550 Volt om litet i skugga.


Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Fel Montering?

Stig Inge Skogseth
Maxsol vid 15.30 takvinkel ca 30. Producerer ca 5000. Några bilder från anlegningen.Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Fel Montering?

Stig Inge Skogseth
Det är lite upp och ner, vet inte hur jag endrer! Säger den bilden något om felet?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Fel Montering?

Arne
This post was updated on .
Här sidan 58 och 59 som visar hur DC-överspänningsskydden ska kopplas in, från installationsanvisningen för Fronius Symo.
Page_58_to_59_from_SE_II_Fronius_Symo_10-20_kW_-_Installation_MULTI.pdfKablarna från överspänningsskyddat ska gå in på ovansidan på kopplingsplinten. Där har ni kopplat in överspänningsskydden där solarkablarna ska kopplas. Kanske inte har någon betydelse.

Har ni använd vanlig kabel PVC-isolerad kopparledning från panelrna på taket till växelriktaren?
Inte solarkabel? Solarkabel är mångtrådig och förtennt och har dubbelisolering för att tåla höga spänningen upp till 1000 Volt och vara motståndskraftig mot UV-strålning. Det har nog inget att göra med felet ni har.


Så här är det kopplat på en annan Fronius Symo 15.0-3-M
Men här är ännu endast de 2 st överspänningsskydden inkopplade och de 2 strängarna. Röd kabel är plus och svart är minus. Efter detta kopplades AC-kabeln in. Man kan också ansluta larmkontakterna på överspänningsskydden via lten signalkabel till växelriktaren för att få info om överspänningsskyddet är defekt(har löst ut), men det gjordes inte här.


Och här är endast överspänningsskydden inkopplade.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Fel Montering?

Arne
Här är en bild från installationsanvinsingen hur strängar kopplas in.

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Fel Montering?

Stig Inge Skogseth
In reply to this post by Arne
Kabeln på och från strängarna (cirka 3 m) var flertrådig och dubbelisolerad.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Fel Montering?

Stig Inge Skogseth
In reply to this post by Stig Inge Skogseth
Hittar inte felet, men växelriktaren fungerar inte längre. Måste kolla m Fronius måndag.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Fel Montering?

Stig Inge Skogseth
Under många månader läste jag på flera forum och kollade youtube, så jag trodde att jag var väl förberedd för ett enkelt jobb. Vilket är så enkelt att det är nästan omöjligt att göra ett misstag. En får mycket användbar information, men något som jag antagligen har missat i min läsning: Det är mycket vettigt för varje panel en monterar att mäta V. Nu måste jag demontera många paneler för att komma åt och mäta. Eller har någon en bra lösning på hur jag hittar var kontaktfelet är?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Fel Montering?

Arne
This post was updated on .
Vad har du hittills hittat som är konstigt? Vad är det som säger dig att det är felkopplat? Som gör att du funderar på att gå upp på taket och börja demontera paneler.

Du har inget foto över taket med panelerna?

Man behöver inte mäta strängspänningen på en seriekopplad sträng för varje ny panel man koppla på strängen. Det vore att överdriva.
Men som i ditt fall, där du har 15 seriekopplade paneler, att du mäter efter 5 st seriekopplade och sedan när du har kopplat 10 st i serie, och slutligen när alla 15 har kopplats i serie. I värsta fall få du då montera bort 5 st paneler för att hitta felkopplingen.
Det är viktigt att trycka ihop MC4-kontakterna ordentligt tills det "klickar" till. Gärna dra i kontakterna för att kontrollera att kontakt-paret sitter ordentligt ihop.

Som jag förstår dig har ni seriekopplat en sträng med 20 paneler.
Sedan har ni i en sträng seriekopplat 15 st paneler och ytterligare en sträng seriekopplat 15 st paneler.

Då har ni alltså:
Sträng A:  20 seriekopplade paneler (denna har du sagt är korrekt kopplad)
Sträng B1: 15 st seriekopplade paneler
Sträng B2: 15 st seriekopplade paneler

Du har nämnt att solarkablarna från strängarna går ända ner till växelriktaren. Där har ni gjort parallellkopplingen av B1 och B2. Takvinkeln är 30 grader. Jag antar att alla 50 panelerna ligger på samma tak och har alla i samma väderstreck?
Vilket väderstreck är de åt?
Du har inget som skuggar någon panel? ingen skorsten? ingen TV-antenn? ingen ventilationshuv?

Vad du ska börja göra är att mäta spänningen på dessa strängar vid samma tidpunkt, t.ex. ca kl. 13:00 då solen ska vara som högst. Men det behöver inte vara en helt solig dag, molnig dag går också bra.
Obelastade, alltså växelriktaren avstängd. Vad du mäter då är tomgångsspänningen(open circuit)
Sträng A:  ? Volt
Sträng B1: ? Volt
Sträng B2: ? Volt

Spänningen på sträng B1 (och sträng B2) ska vara 15/20 x spänningen på sträng A
T.ex. mäter du på sträng A 700 Volt, ska det vara på sträng B ca 15/20 x 700 = 0,75 x 700 = 525 Volt.

Får du konstiga(på norsk rara) spänningar, först då finns anledning att gå upp på taket och börja demontera paneler för att hitta fel.

Det är lätt att tappa orientering när man kopplar solcellspaneler på ett tak. Lätt hänt man kopplar fel. Har ni varit två personer som kopplat uppe på taket, då större risk det blivit fel. Den ene stör den andra i arbetet. Det är som när två kockar saltar en soppa, det går inte.

Har växelriktaren Fronius Symo 15.0-3-M gått sönder? Du nämner något om det?
Fronius är bra kvalitet. Ett bra val.

När ni har krimpat MC4-kontakter på solarkabeln, har ni använt en äkta MC4-krimptång?
Har ni använt äkta MC4-kontakter från firma Multi Contact Stäubli? Det finns tyvärr undermåliga och pirat-MC4-kontakter. Vi råkade ut för sådana pirat-MC4-kontakter och det blev överhettning i dem och smälte och blev nästan brand i garaget. Dessa MC4-kontakter köpte vi på en solcellsfirma i Varberg, Sverige, och utgavs att vara äkta, men var alltså förfalskade och farliga och risk för brand. De kostade lika mycket som äkta.

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Fel Montering?

Stig Inge Skogseth
This post was updated on .
Som framgår av bifogade bilder finns det två tak med samma väderstrecka, som troligen ligger sydsydväst (cirka 230 grader). Vi kan ha lite skugga på förmiddagen från skorsten och stora taket mot det lilla. Som jag förstår det borde denna anläggning under maxförhållanden producera 16750, nu finns det naturligtvis aldrig maxförhållanden på grund av takvinkeln, men jag hade därför förväntat mig 14-15000 ved besta sol och bra vinkel. Vi monterade A först. Vi klickade ihop MC4 och drog i dem. Vet inte om de är original, men det står inte Stäubli på dem, det står Trina. Vi har 2 självgjorda skarvar på 20 tak och 3 självgjorda skarvar på 30 tak. Naturligtvis använder vi en proff crimptång från Biltema.

Det konstiga jag har hittat är att när elektrikern anslöt invertern producerade vi vid max sol och ca kl 13 ca 5800. Inverteren visade då för sträng A ca 770V och sträng B1 + B2 = 150V. Vi har mätt med vår professionella Biltema-utrustning (699 NOK) (den är under tvil godkänd av elektrikerens Fluke) och fick samma värde för A, men för B1 och B2 kom den inte till vila. Fluke och Biltema visade likt.

Invertern har arbetat i 16 dagar och pajade igår morgon. Den ger ingen signal i displayen, och Ellevios mätare visar att vi bara konsumerar. Ikväll klockan 21 med regn mätte jag A till 705V, och jag blev nästan lite chockad när den stannade på en gång vid 527V och 528V på B1 och B2. Tidigare på dagen och många gånger tidigare slog B1 och B2 sig inte till ro, utan hoppade lite upp och ner runt 405-420V. Möjligen oxå andre värden, men i hvert fall ustabil.

Efter att Invertern pajade undrar jag om hela felet kan hittas i den, eller säger det något att mätaren har varit ustabil för B, men inte för A. Dessuten när det i kveld kl 21 var kaldt og mørkt var alla för första gong stabila.

Vi har varken salt eller soppa på taket. (-: Jag har hört det tidigare att amatörer kan montera fel, de antydet det också på Fronius support när jag pratade med dem för några dagar sedan, men fick inte ett konkret exempel. Jag har lätt att acceptera antydningane, men det är lite mindre lätt för mig att se vad man kan göra fel. + till - oxså + till - osv. Hon och Han osv. det är inte möjligt med Han till Han eller Hon till Hon åtminstone när vi pratar om MC4.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Fel Montering?

Arne
This post was updated on .
Det var ett snyggt montage. Det ser fint ut. Man ser där på fotot att det är skugga på panelerna på det lägre taket.

Här om MC4-kontakter.
Kinesiska paneltillverkaren Trina har någon slags egentillverkade MC4-kontakter på sina paneler, och de är nog, som det heter, kompatibla med äkta MC4. Ska passa till äkta MC4-kontakter. Det går givetvis bra att koppla ihop Trina-paneler med panelernas egna MC4-kontakter. Annars vore det total tokigt.

Här litet om falska MC4-kontakter.
http://solcellforum.18852.x6.nabble.com/MC4-kontakter-akta-eller-efterapning-Hur-veta-tp5010336.html

Biltema har inga MC4-krimptänger, utan är bara krimptänger för kablar för bilar och för att krimpa kabelskor på bilkablar. Biltema är inte kända för att ha proffesionella verktyg, utan de säljer billiga verktyg för vanligt folk, hemma fixare. Hur har ni kunnat komma vidare med kablarna ner till växelriktaren? T.ex. från panelfältet på taket, sträng A börjar med en Trina kontakt och slutar med en Trina MC4-kontakt. Har ni klippt bort de Trina-MC4-kontakterna då och krimpat med bilelektrisk skarvhylsa mellan solarkabel och bilkabel och med biltemas krimptång?

Eftersom dina två tak vätter mot sydväst, så har du minst skugga på panelerna ca kl. 20 på kvällen(sommartid, rätt tid 19:00). Alltså om klart väder. Är det molnigt har du ingen skugga alls under hela dagen.
Nu när du mätte kl: 21:00 på strängarna vid molntäckt himmel då har du diffust ljus och finns då inget som  skuggar på panelerna. Det är bra att mäta då. Det är ca  halvtimma före solnedgången. Du mätte alltså på kopplingsplinten i växelriktaren och fick rimlig tomgångsspänning på sträng A 705 Volt och precis som förväntat på B1 och B2 nämligen 15/20 x 705 = 528 Volt. Det verkar ju bra. Det tyder på att det är korrekt kopplat på taket. Alltså, börja inte ännu att montera ner paneler från taket.

Din växelriktaren har aldrig visat att den fungerar full ut. Det händer att växelriktare går sönder. En bekants SolarEdge-växelriktare SE16k fungerade felfritt en månad men gick sedan sönder, trots att den var helt ny. Se tråden: http://solcellforum.18852.x6.nabble.com/SolarEdge-SE16k-vaxelriktare-mjukvarufel-Error-code-53-tp5010445.html

Men din växelriktare har ännu inte visat att den fungerar som den ska. Du kan därför inte vara säker på att den var felfri som helt ny. Det går inte att utesluta att det är fabrikationsfel, t.ex. på dess MPPT där du har anslutit sträng B1 och B2. Den har ju aldrig producerat något på den MPPT-ingången. Du nämner att Sträng A producerade kl. 15:30 5000 W. 20st 335 Wp är 6700 Wp. Du fick 5000 W, och är 75 % av panelernas märkeffekt på 6700 Wp, och är rimligt, så den MPPT-ingången verkar fungerar(fungerade) som den ska.

När ni konfigurerade den vid första igångkörningen valde ni Sverige som land? Man ska ju gå igenom litet val där i menyn. Har ni valt Norge, där annan elnätsspänning gäller, kan det bli helt fel för växelriktaren?
Det finns en fråga också under konfigureringen om man ska slå ihop MPPT 1 och 2. Jag tror det går även att stänga av MPPT2. Ni kanske gjort något fel där?
Se bilden nedan:


Synd att växelriktaren helt pajat. Annars hade ni kunnat prova att koppla bort sträng A från dess MPPT-ingång, och där på den MPPT-ingången koppla in först ensamt B1 och se hur växelriktaren fungerar och sedan prova med ensam B2, och se ifall växelriktaren fungerar. Sedan slutligen både B1 och B2 parallellkopplade in på den MPPT-ingången. Fungerar det då, ja då är en MPPT-ingång kaputt i växelriktaren. Alltså den MPPT-ingång där ni från första början(för ca 2 veckor sedan) kopplade B1 och B2.

När jag hjälpte en bekant med hans solcellsanläggning kopplade även jag fel uppe på taket. Det gällde en parallellkopplad sträng som skulle bli 2 x 14 paneler. Jag kopplade av misstag ihop 8 paneler så de blev kortslutna. Panelerna tål det men kortslutningsströmmen på ca 10 A cirkulerade i dem. Felet upptäcktes redan efter ca 10 minuter. När jag mycket snabbt särade på MC4-kontakterna var det en ljusbåge, men inget hann brännas sönder. Man tappar lätt orienteringen uppe på ett tak när man befinner sig mitt inne i solarkablarna. Därför lätt hänt man kopplar fel. En del forumsmedlemmar har nämnt de har kopplat fel vid växelriktaren och förväxlat plus och minus. Då fungerar växelriktaren givetvis inte. De var emellertid övertygade att de hade kopplat riktigt. De trodde att växelriktaren hade gått sönder. Felkopplingar görs även av erfarna elektriker, men de upptäcker det snabbt och korrigerar.


Vad är det för något ni har där i fasadskåpet? Är det för växelriktaren?
Det är en 3-polig automatsäkring, ser jag och är nog för att kunna bryta strömmen till växelriktaren, och är riktigt. Men vad är det andra?

Det är förståeligt att Fronius support är litet motvilliga att erkänna att deras växelriktare är trasig. Ofta är det säkert felhandhavande och felkoppling och kunden tror att det är fel på växelriktaren.

Att du mäter likspänning (DC) spänning med en biltema multimeter är OK. Även växelspänning (AC) klarar billiga multimetrar av att mäta.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Fel Montering?

Stig Inge Skogseth
Det är möjligt att jag har angett fel vädersträcka, för klockan 13.30 har jag inte skugga. Vi har inte klippt av någon MC4, vi har extra Trina MC4, så vi har inte använt en bilelektrisk skarvhylsa eller bilkabel. Jag trodde att det var 230 V och 50Hz i både Sverige och Norge. Sverige har dog valts. MPP Tracker 2 är "ON". I fasadskåpet finns huvudströmbrytaren för huset till vänster, i mitten, jordfelsbrytare, (som jag nu minns var är)  den sista är till växelriktaren.

Något pinsamt idag att upptäcka att det var ett jordfel som hade slagit av växelriktaren. Därför fick jag i dag testa B1 och B2 på A och värdena var instabila också där. Detta måste betyda att när B1 och B2 inte producerar blir B1 och B2 stabila som igår kväll med cirka 528V. Jag förstår inte vad det betyder, men det pekar förmodligen i riktningen att jag måste gå på taket och kontrollera skarvarna.

Jag har öppnat minusskarven på panel 1 i B2 och anslutit till en lång dubbelisolerad kabel, tagit bort B2 minus i växelriktaren och satt in den andra änden av extra kabeln. Samma resultat som tidigare. De 5 nedre panelerna, dvs. de sista 5 panelerna i B2-strängen, är mätt och de ga cirka 190V. (5X40=200) Då har jag bara fem rader mer att kolla. Något måste man ju sysselsätta sig med som pensionär.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Fel Montering?

Arne
This post was updated on .
Ni har alltså en jordfelsbytare avsedd för växelriktaren. Jag misstänkte det. Det brukar man inte ha. Vad är skälet att ni har kopplat in en jordfelsbrytare för växelriktaren?

På sidan 18 i Installationsanvisningen för "Fronius Symo 10 - 20 kW" står om RCD det vill säga om jordfelsbrytare. Se nedan urklipp.
I Sverige tror jag inte det finns något sådant krav. I Norge? Är det ditt elnätsbolag Ellevio som krävt det?

Som framgår i de länder där elreglerna kräver en jordfelbrytare av Typ A där ska sådan jordfelsbrytare bryta först över 100 mA. Har ni satt en som bryter vid 30 mA, då kanske den kommer att lösa ut i tid och otid. Kolla upp det!

Kontrollera vad elektrikern i fasadskåpet satt för automatsäkring (ström A) för växelriktaren?
Fronius Symo 15.0-3-M kan ge maxeffekten 15 kW, vilket motsvarar strömmen 21,7 A.
Vad har du för storlek A på de tre huvudsäkringarna i fasadskåpet? Det går tyvärr inte att se på det mörka fotot.


Ja det är 50 Hz både i Norge och Sverige, men:
Norge har trefas 3 x 230 Volt. Dvs 230 Volt mellan faserna.
I Sverige är det däremot trefas 3 x 400 Volt, dvs 400 Volt mellan faserna.
I Sverige är det 230 Volt mellan en fas och nolla.
Alltså, en norsk 3-fas-maskin som kopplas in i Sverige i ett 3-fas-uttag brinner förmodligen upp.

I vissa nyare områden i Norge är det tydligen som i Sverige trefas 3 x 400 Volt.

OK, ni hade extra lösa MC4-kontakter.

Du kommer att få ordning på din anläggningen. Trägen vinner, som det heter.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Fel Montering?

Stig Inge Skogseth
Mycket vind och regn i några dagar, har inte varit på taket. Även om panelerna bara är 1,7 m2, är det fortfarande ett bra segel, men jag tycker det är något för lite vatten för att segla.

Jordfelsbrytaren rekommenderas (krävs inte) av Ellevios man som bytte ut fasadskåpet. MBN320 B20. Baserat på information på nätet är den 30 mA. Bra att veta om det slår ut ofta. Huvudsäkringarna är 3x20. Automatiska säkringar för växelriktaren är 3x20.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Fel Montering?

Arne
This post was updated on .
OK, dina huvudsäkringar och även automatsäkringen för växelriktaren är på 20A. Det ska nog gå bra. En automatsäkring löser ut först vid 1,13 x märkströmmen, dvs vid 22,6A.
Du klarar dig alltså.

Jordfelsbrytaren som löser vid ut jordfelsström på 30 mA, den kanske inte är för växelriktaren, utan för din hushållsström. Då är den OK.
Men är den för växelriktaren då har den enligt Fronius installationsanvisning alltför låg utlösningsström, och ska vara på mer än 100 mA, den kanske kommer att tjuvutlösa ofta? Jag tror nästa steg på utlösningsström är 300 mA för jordfelsbrytare.

Men en jordfelsbrytare för hushållsströmmen brukar inte sitta i fasadskåpet, utan inne i huset i elcentralen.

Som du ser i Fronius installationsanvisning, ovan här, anger de där att en jordfelsbrytare kan felaktigt utlösas beroenden på lokala omständigheter. Är det inte det som hände hos dig?

Ja så är det. Det är litet vindfång i en solcellspanel. Risk att du tillsammans med panelen segler ner från taket. Vänta tills bättre väder.
12