Ersättning från nätägaren för minskade överföringsförluster - nätnytta

classic Classic list List threaded Threaded
22 meddelanden Alternativ
12
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Ersättning från nätägaren för minskade överföringsförluster - nätnytta

nelos
Jag har fått min första utbetalning för solel, och upptäckte då att jag får "energiersättning" på 6 öre/kWh från Vattenfall (nätägaren).

En ersättning på 6 öre extra utöver elhandlesbolagets ersättning alltså.
Vilken ersättning betalar andra elnätsbolag, E-on, Fortum etc?

Vad har ni fått för er solel?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Ersättning från nätägaren för minskade överföringsförluster - nätnytta

filip71
Jag har också Vattenfall och jag får 6 öre + moms !?!?! Alltså 7,5 öre/kWh. Och jag är inte näringsidkare. Det där med momsen fattar jag inte... och förmodligen ingen annan heller. Men det handlar ju inte många kronor om året så jag tror ingen bryr sig.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Ersättning från nätägaren för minskade överföringsförluster - nätnytta

Micke
Administrator
E-on betalar ut en s.k. förlustersättning. I augusti låg den på 5,5 öre per kWh. Momsen stod också med, men den var på 0%.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Ersättning från nätägaren för minskade överföringsförluster - nätnytta

Uffe
In reply to this post by nelos
Jag har Öresundskraft och får 6.25 öre/kWh (inkl. moms) som nätersättning (nätnytta). Detta är avdraget från kostnaden för elöverföring (därför inkl. moms).

F.ö. har jag precis fakturerat Öresundskraft för elleverans under 2013 (1.00 kr/kWh ex moms).

Ang moms så tolkar jag det så att eftersom jag inte momsregisterad (<30 000 kr årsomsättning) så har jag ingen rätt att fakturera moms. Om jag skulle göra det är jag skyldig att uppge momsregistreringsnummer på fakturan. Annars kan köparen vägra betala.
Solskivan1: 42 x ZNShine ZXM5-96-250W, 10.5 kWp, Fronius IG Plus 100 V-3, Pac=8 kW, Helsingborg, 23° takvinkel, rakt söderläge
Driftsatt 2013-09-05 Fronius Solar.web PVOutput
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Ersättning från nätägaren för minskade överföringsförluster - nätnytta

Mats Gustavsson
Hej fortum betalar i norra halland 5,9 öre i höglast och 5,2 i låglast
Hälsningar Mats
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Ersättning från nätägaren för minskade överföringsförluster - nätnytta

nelos
Ja, moms utbetalas för mig också, så det blir 7,5 öre.

Letade efter officiella dokument om ersättning för nätnytta, hittade dessa:

E-on, 5,20 eller 2,2 öre/kWh enligt dokumenten:
http://www.eon.se/upload/dokument/Eln%C3%A4t/Prislista_Elmikroproduktion_Syd_Sthlm_140101.pdf
http://www.eon.se/upload/dokument/Eln%C3%A4t/Prislista_Elmikroproduktion_Nord_Kramfors_140101.pdf

Fortum, "3,6 - 6,8 öre beroende på vilket nätområde man tillhör" :
https://www.fortum.se/countries/se/privat/elnat/anslutning-till-elnatet/smaskalig-elproduktion/priser/pages/default.aspx

För Vattenfall hittar jag inget om "nätnytta", men däremot "energiersättning", antar det är den de menar?
http://www.vattenfall.se/sv/file/Eln_t_S_der_mikro_fr_n_2013-04-01.pdf_31924708.pdf
http://www.vattenfall.se/sv/file/Eln_t_Norr_mikro_fr_n_2013-04-01.pdf_31935091.pdf


Varberg Energi 1,6 öre/Kwh:
http://www.varbergenergi.se/?id=6756


Nätnyttan regleras i ellagen, 3:e kapitlet, paragraf 15:
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Ellag-1997857_sfs-1997-857/


==============
Ersättning vid inmatning av el

15 § Innehavare av en produktionsanläggning har rätt till ersättning av den nätkoncessionshavare till vars ledningsnät anläggningen är ansluten. Ersättningen skall motsvara
1. värdet av den minskning av energiförluster som inmatning av el från anläggningen medför i nätkoncessionshavarens ledningsnät, och
2. värdet av den reduktion av nätkoncessionshavarens avgifter för att ha sitt ledningsnät anslutet till annan nätkoncessionshavares ledningsnät som blir möjlig genom att anläggningen är ansluten till ledningsnätet.
==============

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Ersättning från nätägaren för minskade överföringsförluster - nätnytta

Morgan
Jag har Mölndals Energi som nätägare och de säger "vi har inte bestämt nätnyttan än".
Jag skickade dem citatet från lagtexten och får sjuttan hoppas de sätter en nivå...
31 x 250wp (7,75kwp) Q-CELL PRO3 BLACK
1 x Växelriktare 3-fas Fronius Symo 3.7 (15 paneler i 1 sträng)
16 x Enphase M215 (3-fas array)
1 x Enphase Envoy internet brygga
Eliq online monitoring, SolarWeb Fronius, MyEnlighten Enphase
Elbil Mitsubishi I-Miev 2011 (4500 mil) (remote DLINK D215)
Tesla 3 Reserverad, Tesla Powerwall 2 reserverad
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Ersättning från nätägaren för minskade överföringsförluster - nätnytta

Arne
This post was updated on .
In reply to this post by nelos
Hej!

Jag bara undrar vad ni får för ersättning för nätnytta?
Vi har nu fått första räkningen från elnätsägaren,
och vi får ganska bra betalt. Mer än vad vi tidigare trodde,
vi skulle få. Vi erhåller moms på den också. Alla tiders.
Jag kommer inte ihåg om vi har meddelar nätägaren
att vi är momsregistrerade.

Arne
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Ersättning från nätägaren för minskade överföringsförluster - nätnytta

Mono Wafer
mitt nätbolag har gett mig besked att jag kommer att få 3,3 öre/kWh exkl. moms. Har dock ännu inte fått något, det kommer nog när året är slut.
Någon som formellt har meddelat sitt nätbolag att han är momsredovisningspliktig? Enligt PDF från E.ON som Nelos har lagt in länk till här åvan så skall man tydligen göra det.
Skrattretande för alla parter att behöva hålla på med moms för korvskinns ören.
Site Solsidan: Solceller 3,64kWp 13x280W JA Solar JAM6(L)-60-280/PR, växelriktare SolarEdge SE3000  med effektoptimerare OPI300-LV, taklutning 45°, Azimut 196° sydsydväst i Skaraborg, driftstart: 2015-05-12. Villa 157m², Solfångare (varmvatten) Wagner Euro L20AR  9,44m², 750L accu, Vattenmantlad pelletskamin Rika Evo-Aqua, Volvo Bi-Fuel med äkta GAS-pedal. https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Solsidan#/dashboard
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Ersättning från nätägaren för minskade överföringsförluster - nätnytta

callec
In reply to this post by Arne
Hej
Jag får 6,5 öre/kwh ex. Moms av Göteborgs Energi

Ersättningen verkar vara väldigt godtycklig liksom det mesta i samhället.
Inte lätt för er som är unga och vill planera.
SO-läge, 33 grader. Göteborg
43st BenQ SunForte 325w, 70m2, 13,975kWp
SMA STP12000-10.
Uppladdning med Felix

http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=30819&sid=30325
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Ersättning från nätägaren för minskade överföringsförluster - nätnytta

greger
Jag får 4öre/kwh+m för vår nättnytta.
51 st Renesolas 250W Mono paneler
Omriktare KostalPiko12
Undertakkonstruktion Alucon
Varberg
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Ersättning från nätägaren för minskade överföringsförluster - nätnytta

BengtK
In reply to this post by Mono Wafer
Jag får 5,2 öre/kWh ex. moms från EON Syd - allt i enlighet med nelos dokument i tråden.

Dessutom ingen moms utbetald .

Jag - och många här med mej - är inte momsredovisningsskyldig för solelsproduktionen. Kravet på att vara momsregistrerad är enbart till för att kunna 1) få utbetalt 60 öre/kwh av staten och 2) samma stat skall kunna stämma av momsen per solelsproducent OCH få den inbetald.

33 st Sharp ND-R245A6 (245W) 8,085 kW 54,2 m2 Rakt söderläge 0°. Taklutning 27°. Kostal 7,0. 2 strängar 15 +18 54 st Stion 150W tunnfilm 8,1 kW 58,9 m2 Rakt norrläge 180°. Taklutning 27°. Kostal 5,5. 2 strängar 27 +27
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Ersättning från nätägaren för minskade överföringsförluster - nätnytta

Arne
This post was updated on .
In reply to this post by nelos
BengtK,

Som du nu säger, skulle du gå miste om de 0,60 kr/kWh i minskning av din skatt.
Du skänker alltså pengar helt i onödan till den svenska oerhört ansvarslösa såssekommunistregimen.

Praktiskt sett: staten betalar dig inte de 0,60 kr/kWh, utan istället får du billigare skatt.
Det är nämligen ett direkt avdrag på skatten.

Om du inte har någon inkomst alls, och därmed inte betalar någon skatt,
så förstår jag att du inte kan åtnjuta de 0,60 kr/kWh.
Det är ju ett avdrag på skatt som den skattskyldige redan har betalat den giriga staten.

Enligt elnätsägarna, så är det mycket kostsamt att transformera ner den högspända energin(kan vara uppåt 800 000 Volt) ner till konsumentspänningen på 230 V. Tydligen uppstår betydande energiförluster vid de många omtransformeringarna i transformatorstationerna, t.ex. 800 000 V till 20 000 V, till 6 000 V till 230 V. Dessutom anger de att transformatorsystemen innebär mycket stora investeringar och höga underhållskostnader. Betydande energiförluster uppstår dessutom vid den långa transporten (1000-tals km) via kraftledningar från norrländska kraftverk till konsument i södra Sverige.
Detta säger de i alla fall som skäl, i egenskap som elnätsägar-monopolist,
för sina kraftiga prishöjningar för den fasta nätavgiften och sin dyra nätavgift för strömmen vi köper.

Allt detta slipper de bekosta, när du med din solcellsanläggning serverar elnätsägaren
konsumtionsfärdig energi med spänningen 230 V. Helt färdig att konsumeras av grannar och närboende.
Det är detta som är anledningen till utbetalning av ersättning för nätnytta till den privatpersonen, som solströmproducenten.

Arne
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Ersättningfrån nätägarenför minskade överföringsförluster - nätnytta

calle
In reply to this post by nelos
Har läst någonstans att nätnyttan skall vara 50% av den rörliga avgiften.
Det skall motsvara det som nätbolaget måste köpa in för att täcka överföringsförlusterna. Men våra sol-elektroner går ju troligen bara ut genom våra elmätare och in hos grannen och minskar förlusterna med lika mycket.

Staten tycker då att det inte borde vara nätbolaget så får extra pengarna och det skulle vara svårt att dela ut de till alla kunder som finns I nätet utan istället får producenten pengen. Lite konstigt tänkt men som I mitt fall säljer säljer >8000kwh så blir det med 5.5öre ganska många hundralappar. (EONs nät)

Det höjer det producerade värdet på elen några procent till. Det är ju ialla fall bra.

28 oktober 2015 08:32:23 +01:00, skrev BengtK [via Solcellforum] <[hidden email]>:

Jag får 5,2 öre/kWh ex. moms från EON Syd - allt i enlighet med nelos dokument i tråden.

Dessutom ingen moms utbetald .

Jag - och många här med mej - är inte momsredovisningsskyldig för solelsproduktionen. Kravet på att vara momsregistrerad är enbart till för att kunna 1) få utbetalt 60 öre/kwh av staten och 2) samma stat skall kunna stämma av momsen per solelsproducent OCH få den inbetald.


33 st Sharp ND-R245A6 (245W)   8,085 kW    52,8 m2
Rakt söderläge 0°. Taklutning 27°. Kostal 7.0. 2 strängar 15 +18
Om du svarar på detta e-postmeddelande kommer ditt meddelande att läggas till i diskussionen nedan:
To start a new topic under Frågor och svar, email [hidden email]
To unsubscribe from Solcellforum, click here.

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Ersättning från nätägaren för minskade överföringsförluster - nätnytta

Mono Wafer
In reply to this post by BengtK
BengtK, nu blir jag förvirrad av ditt inlägg. Jag tycker att det av Skatteverkets hemsida klart framgår vad som gäller avseende momsen för Mikroproducenter. Saxat från hemsidan (fetstilen är min):
Exempel på moms vid försäljning av överskottsel.
Lars har under året fått 750 kronor i ersättning från elhandelsföretaget för överskottsel han har matat in på elnätet. Denna ersättning inkluderar moms med 150 kr (600 kronor multiplicerat med 25 procent). Han måste därför vara momsregistrerad och redovisa och betala 150 kronor i moms.

http://www.skatteverket.se/privat/fastigheterbostad/mikroproduktionavfornybarel/forsaljningavoverskottsel.4.3aa8c78a1466c58458750f7.html

Förresten, är det någon som varit på infoträff om moms hos Skatteverket?
Site Solsidan: Solceller 3,64kWp 13x280W JA Solar JAM6(L)-60-280/PR, växelriktare SolarEdge SE3000  med effektoptimerare OPI300-LV, taklutning 45°, Azimut 196° sydsydväst i Skaraborg, driftstart: 2015-05-12. Villa 157m², Solfångare (varmvatten) Wagner Euro L20AR  9,44m², 750L accu, Vattenmantlad pelletskamin Rika Evo-Aqua, Volvo Bi-Fuel med äkta GAS-pedal. https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Solsidan#/dashboard
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Ersättning från nätägaren för minskade överföringsförluster - nätnytta

Arne
In reply to this post by nelos
Monowafer,

BengtK talar här endast om ersättning för nätnytta,
och att han inte mottog någon moms utbetald med den.

Nätnyttoersättning och ersättning för såld solström,
kanske anses vara olika saker av skattemyndigheten.
Jag tror inte ens skatteverket omnämner ersättning för nättnytta.

Om vi skulle gå på en info-träff på skattemyndigheten,
skulle det vara för att skälla ut dem efter noter för deras idiotiska tilltag att
tvinga hederliga medborgare att momsregistrers sig bara för att de vill
vara miljövänliga och tillverka solström.

Arne
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Ersättning från nätägaren för minskade överföringsförluster - nätnytta

Mono Wafer
In reply to this post by nelos
jag trodde mina 3,3 öre/kWh var bottenrekord, såg nu att Varbergs Energi ger endast 2,0 öre/kWh (inkl moms) i nätnytta!
Site Solsidan: Solceller 3,64kWp 13x280W JA Solar JAM6(L)-60-280/PR, växelriktare SolarEdge SE3000  med effektoptimerare OPI300-LV, taklutning 45°, Azimut 196° sydsydväst i Skaraborg, driftstart: 2015-05-12. Villa 157m², Solfångare (varmvatten) Wagner Euro L20AR  9,44m², 750L accu, Vattenmantlad pelletskamin Rika Evo-Aqua, Volvo Bi-Fuel med äkta GAS-pedal. https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Solsidan#/dashboard
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Ersättning från nätägaren för minskade överföringsförluster - nätnytta

Mono Wafer
Läs i följande PDF om en vindkraftsföreings erfarenhet om nätnytta, se punkt 6.

http://www.hjovind.se/dubbla%20nattariffer.pdf
Site Solsidan: Solceller 3,64kWp 13x280W JA Solar JAM6(L)-60-280/PR, växelriktare SolarEdge SE3000  med effektoptimerare OPI300-LV, taklutning 45°, Azimut 196° sydsydväst i Skaraborg, driftstart: 2015-05-12. Villa 157m², Solfångare (varmvatten) Wagner Euro L20AR  9,44m², 750L accu, Vattenmantlad pelletskamin Rika Evo-Aqua, Volvo Bi-Fuel med äkta GAS-pedal. https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Solsidan#/dashboard
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Ersättning från nätägaren för minskade överföringsförluster - nätnytta

Thomas
In reply to this post by BengtK
Jag har pratat med Skatteverket och enligt dem är all ersättning som betalas ut momspliktig. Dvs oavsett om det är för nätnytta eller för den sålda energin. Eftersom nätnyttan är lagstadgad blir konsekvensen att elnätsägarna tvingar de som vill producera el att vara momsregistrerade i enlighet med Skatteverkets linje. Det man ska känna till är att oavsett om bolaget som du får ersättning av betalat denna inkl eller exkl moms så ser Skatteverket beloppet som momsskyldigt, dvs du ska betala in moms på det belopp som du fått utbetalt exkl moms från tex Elnätsbolaget eller elhandelsbolaget.

Håller fullständigt med om att det är orimligt och löjligt att kräva detta för några få hundra kronor om året men tyvärr ser reglerna ut så idag. Däremot vet jag att det jobbas på att få till en beloppsgräns likt som fanns förr för att förenkla det men än har inget gehör från Skatteverket kommit.

BengtK. Du kan nog räkna med att bli kontaktad av din elnätsägare framöver där de kommer begära ett momsregistreringsnummer av dig. Eon kräver idag momsregistreringsnummer på alla som vill ansluta produktionsanläggningar. Men det finns ju de som anslöt innan reglerna ändrades.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Ersättning från nätägaren för minskade överföringsförluster - nätnytta

BengtK
Thomas: I denna tråd har vi "försökt" att hålla oss till nätnyttan .
Jag är momsreggad sedan lång tid tillbaka. Detta var ju ett krav för att få utbetalt ersättning för min produktion från elhandelsbolaget - / i mitt fall Göteborgs Energi /.
Det jag inte gjort är att anmäla mitt momsreg nummer till Elnätsbolaget / i mitt fall EON Syd /.
Det är således därför jag får utbetalt ersättning för nätnyttan UTAN moms.
Eftersom det rör sej om små belopp, låter jag det vara så till nästa år. När självdeklarationen dyker upp nästa år så kan jag då få en differens i det momsbelopp jag skall betala till staten.
Se även Nelos länk:

http://www.eon.se/upload/dokument/Eln%C3%A4t/Prislista_Elmikroproduktion_Syd_Sthlm_140101.pdf
33 st Sharp ND-R245A6 (245W) 8,085 kW 54,2 m2 Rakt söderläge 0°. Taklutning 27°. Kostal 7,0. 2 strängar 15 +18 54 st Stion 150W tunnfilm 8,1 kW 58,9 m2 Rakt norrläge 180°. Taklutning 27°. Kostal 5,5. 2 strängar 27 +27
12