Erfarenheter av Solar Edge?

classic Classic list List threaded Threaded
3 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Erfarenheter av Solar Edge?

magneten
Har lagt märke till att många gärna vill sälja dessa optimerade system trots att det oftast ej är nödvändigt och oftast producerar de ej mer el heller...

Hör ofta/ibland om trasiga optimerare.
Det krävs tämligen många paneler som är fria från snö innan anläggningen startar  (jämfört med en vanlig strängväxelriktare som startar lättare)
Problem med det stora antalet extra kontaktstycken på taket?
Vad händer om företaget ej fins kvar om 20 år och man står där med trasiga optimerare uppe på taket.


Vad är era samlade erfarenheter? Problem positivt osv?
20 st Trina 275W mono 27°taklutning, sydväst 5,5kWp
16 st REC 255PE poly +8st Suntech poly 275w i samma sträng 8° taklutning, sydöst 6,3kWp
SMA Tripower 9000 loggar till Sunny Portal
https://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPage.aspx?page=30818802-b6cd-4614-890c-f528f7eb3ab9


8 st Luxor 200 mono, 14° taklutning, sydväst. 1,6kWp
12 st Trina mono 275W 6° taklutning, nordöst 1,65kWp
Fronius symo 6kW


Batterilagring:
6kWh Nilar + Ferroamp Energyhub för fasbalanseringen och laddning av batteriet.

På jobbet
920st Trina poly 275w, 253kWp på CWF markstativ 30° lutning, söderläge, 8st Fronius Eco 27
https://www.solarweb.com/Home/GuestLogOn?pvSystemid=d18f1640-7ea9-4604-aec9-04e1b51b18b5

24st Trina poly 275w, stavrex markstativ 30°lutning, Fronius symo 6kW

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Erfarenheter av Solar Edge?

Arne
This post was updated on .
Vi har en 16,3 kWp anläggning med SolarEdge och 69 paneler, varje med en P300 effektoptimerare. Alla dessa är av den nyare typen P300. Sedan start juli 2015 har 2 st P300 pajat och fått bytas ut. Växelriktaren håller ännu. Anledningen till att SolarEdge valdes var att vi har 8 olika takytor, olika vinkel och väderstreck, med solcellspaneler på. Det var även enkelt att bygga ut och vi klarar oss med en enda växelriktare. Trots att effektoptimerare pajade, så flöt ström från övriga paneler i samma strängen vidare. Därför ser man enkelt vilken effektoptimerare som gett upp. Man trodde annars att det skulle vara som en seriekopplad julgransbelysning, att när en glödlampa bränns av, att ingen ström alls flyter. Då skulle det vara svårt att hitta den skyldige effektoptimeraren.

Bekanten har sin anläggning på 21,2 kWp och 82 paneler och 41 st P600, sedan mars 2016. Där pajade SolarEdge växelriktaren SE16k redan efter en månad. Men i gengäld har ingen av effektoptimerarna ännu P600 pajat. Han har den nya versionen av P600, som är bättre kapslade, IP68. Föregående typ av P600 var, tror jag IP65. Anledningen till att bekanten valde SolarEdge var att han har 4 olika takytor, i olika väderstreck, och att det gick enkelt att bygga ut och han klarar sig med en enda växelriktare. Man hörde rykte av att om man har induktionsspis kan den knäcka växelriktare. Bekanten har just induktionsspis. Han har inget överspänningsskydd på AC-sidan av växelriktaren.

Man har bra översikt på produktionen från varje panel, vilket måste medges.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Erfarenheter av Solar Edge?

Swix
Hej,
Det här med ytterligare komponenter som skulle kunna gå sönder är något som oroar även mig. Men om de går sönder om 20 år och SolarEdge gått i konkurs, så byter jag både växelriktare och tar bort optimerarna samtidigt, så det ser jag inte som något problem. Om de istället håller bra, så får jag om 20-30 år byta växelriktare och då är SolarEdge lösning billigare än de utan optimerare. SolarEdge har dessutom längre garantier än övriga.

Min anläggning är bara några månader gammal, men än så länge har jag bara positiva erfarenheter utav SolarEdge. Om optimerarna går att motivera ekonomiskt vet jag inte. Men informationen man får ut är värdefull på två sätt. Dels så förstår jag mer hur dagens paneler fungerar på olika platser på mitt tak och dels så har SolarEdge en utmärkt app och jag får mycket mer glädje utav systemet tack vare allt jag kan se mer i detalj hur det producerar. För mig är solelsanläggningen lite som att brygga öl eller odla i trädgården - man blir glad av att se hur den producerar, lite som man blir glad när man ser att det växer i trädgårdslandet. Skillnaden är att solelsanläggningen inte KRÄVER någon tid eller något engagemang när den väl är på plats (förutsatt att inget går sönder).

Jag har några screenshots ifrån min Iphone, som kan illustrera lite av både fördelarna och nackdelarna med SolarEdge system. Tyvärr tillåter inte solcellsforum (nabble) särskilt bra upplösning, så bilderna på panelnivå går inte att se i detalj: svart är låg eller ingen dagsproduktion, medan blå färg representerar en dagsproduktion som är godkänd för att vara mars, i Mälardalen.
De tre första bilderna illustrerar mitt tak den 20 mars, strax före kl 17.00. Den slinga som går på stora sydsluttande taket har de flesta panelerna blivit snöfria och den ger därför en viss produktion, trots att åtta paneler är helt släckta av snö, och ytterligare fyra är nära nog helt släckta. Slingan som har flest paneler ger dock nästan ingen produktion, trots att sex paneler är helt snöfria (sydläge) och ytterligare ett par paneler i västläge hade ett litet ljusgenomsläpp (samtliga paneler i östläge helt inklädda i tungt och tjockt lager snö). Detta illustrerar nackdelen. Ifall jag inte haft SolarEdge hade jag haft samtliga paneler i sydsluttning på samma slinga. Fast jag är tveksam till om SMA och bypass-dioder hade kunnat ge mycket, med tanke på hur många paneler som ändå var släckta även i sydsluttning?

De två sista bilderna illustrerar läget en vecka senare. De två senaste dagarna har produktionen kommit upp i 65 kWh per dygn. Man kan tycka att veckan innan är oviktig, med tanke på att produktionen var mycket lägre då, än vad den är nu, men för mig hade det varit väldigt irriterande ifall jag haft solbelysta paneler och trots detta ingen elproduktion. Med ackumulerande information på panelnivå får jag en förståelse för systemet: Hur mycket ökar utbytet ifall jag tar ned trädet som skuggar västpanelerna mest? Var det rätt att överhuvudtaget lägga paneler på östsluttningen? Hur mycket skuggar skorsten och ventilationshuv - var det motiverat att lägga paneler bakom dem? Hur mycket mer ger en panel på en takyta, jämfört med en annan? Besluten är redan gjorda i mitt fall, men jag tror att vi behöver bygga upp mer kunskap för att fatta rätt beslut för andra villatak. Dessutom, för att ställa diagnos på systemet verkar SolarEdge vara överlägsna. Jag kommer att kunna se i appen ifall någon utav panelerna slutar fungera eller inte uppfyller den 25-åriga effektgarantin. Vad jag har förstått kan även SolarEdge se online ifall något inte fungerar, så att det är lätt att reklamera (förutsatt att den man reklamerar emot fortfarande finns kvar).

Om man väljer SolarEdge måste man tänka på att bygga tillräckligt starka slingor: minst 13 paneler behöver vara belysta för att slingan ska producera med min 17k-inverter. Men det måste inte vara direkt solbelysta paneler för att få upp spänningen. Såhär mot slutet utav mars kan jag konstatera att mitt system (17.5 kWp: 64 paneler med 14 graders taklutning, varav hälften i sydsluttning) producerar från 7.00 på morgonen till 19.00 på kvällen (varav 8 timmar över 3 kW, vilket t ex räcker för bergvärmepump och cirkulationspump), trots skuggande träd. För dem som läser detta i efterhand kan det vara bra att tillägga att de senaste dagarna har varit kalla och klara!

Mvh

Swix

Tak med syd- och väst-paneler 20 mars 2010

Panelproduktion 20 mars - screenshot ifrån app

Elproduktion över dagen 20 mars - screenshot ifrån app

Elproduktion över dagen 28 mars - screenshot ifrån app

Panelproduktion 28 mars - screenshot ifrån app