Entreprenörsskap projekt - Solceller

classic Classic list List threaded Threaded
2 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Entreprenörsskap projekt - Solceller

Mr J
Hejsan!

Vi är två studenter som driver ett projekt i kursen entreprenörsskap och är intresserade av kostnader för solceller. Om någon skulle vilja dela med sig av sin kunskap är det mycket uppskattat!
Då börjar vi.

Vi tänker oss en situation där ett företag ska köpa in solceller för montering på olika platser. Företaget väljer att köpa moderna solceller direkt från leverantören, troligtvis Tyskland eller Japan. Typen av solceller som ska köpas in ska per år producera 5000 kWh per år och köpas in från producenter av olika typer av solceller.

Fråga:
Vilket pris tror ni att en solcellspanel av detta slag skulle uppgå till?
Hur mycket skulle priset per kWh uppgå till?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Entreprenörsskap projekt - Solceller

callec
Hej
För att producera 5000 kwh/år, då köper man knappast från utlandet.
Fraktpriset tar prisreduktionen.
SO-läge, 33 grader. Göteborg
43st BenQ SunForte 325w, 70m2, 13,975kWp
SMA STP12000-10.
Uppladdning med Felix

http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=30819&sid=30325