Enkätundersökning om kommunala solkartor

classic Classic list List threaded Threaded
1 meddelande Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Enkätundersökning om kommunala solkartor

Emil Eriksson
Hej!

Jag arbetar i ett EU-finansierat projekt som har till syfte att främja solcellsinvesteringar i östra Mellansverige. Vi håller just nu på att utreda nyttan av de kommunala solkartorna som finns i ett antal kommuner i Sverige. Vi har därför gjort en enkät som vi hoppas att så många som möjligt tar sig tid att genomföra. Enkäten riktar sig till både privatpersoner och till företagare. Den tar ett par minuter att fylla i och hjälper oss och kommunerna att ta välgrundade beslut om solkartor är till nytta. Svaren i enkäten är anonyma.

Man kan läsa mer om projektet på framtidenssolel.se.
Länken till enkäten finns här.

Tack för din medverkan!

Finns det några andra allmänna kommentarer kring solkartorna? Tycker ni dom är bra/dåliga? Hade du önskat att din kommun hade haft en?