Energiskatt

classic Classic list List threaded Threaded
1 meddelande Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Energiskatt

Mono Wafer
Saxat ur Nyhetsbrev från Storuman Energi

"Nyheter från 1 januari 2016

Sänkt Energiskatt
Energiskatten sänks med 0,2 öre/kWh från 29,4 öre/kWh till 29,2 öre/kWh. För kommuner med nedsatt skattesats sänks energiskatten med 0,1 öre/kWh från 19,4 öre/kWh till 19,3 öre/kWh."

de va inte mycke, men lite i alla fall.
Site Solsidan: Solceller 3,64kWp 13x280W JA Solar JAM6(L)-60-280/PR, växelriktare SolarEdge SE3000  med effektoptimerare OPI300-LV, taklutning 45°, Azimut 196° sydsydväst i Skaraborg, driftstart: 2015-05-12. Villa 157m², Solfångare (varmvatten) Wagner Euro L20AR  9,44m², 750L accu, Vattenmantlad pelletskamin Rika Evo-Aqua, Volvo Bi-Fuel med äkta GAS-pedal. https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Solsidan#/dashboard