Energimyndigheten börjar ta betalt för Cesar-konto, 200 kr/år

classic Classic list List threaded Threaded
26 meddelanden Alternativ
12
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Energimyndigheten börjar ta betalt för Cesar-konto, 200 kr/år

Arne
Energimyndigheten nämnde att de troligen kommer att börja ta betalat för Cesar-konton, med början år 2021.
Ett belopp på 200 kr/år nämndes. Tydligen ska de skicka ut brev i början av år 2021. Kanske moms på de 200 kr också, dvs blir 250 kr.

Cesar-konto har man för att kunna få sina elcertifikat och ursprungsgarantier för den förnyelsebara elenergin som man producerar med sin solcellsanläggning insatta på detta konto.

Idag får man inte mycket för ett sålt elcertifikat om 1000 kWh, bara 20 kr. (0,02 kr/kWh)
Säljer man 10000 kWh/år och får 10 st elcertifikat, blir det endast 200 kr i ersättning, som Energimyndigheten, då tar tillbaka till sin egen ficka.

Hur ställer ni er till detta och vad kommer ni att göra?

Det är oklart om elcertifikaten kommer att öka i värde i framtiden.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Energimyndigheten börjar ta betalt för Cesar-konto, 200 kr/år

Tåbro79
Tur att du finns Arne,

Det är detta du menar... https://www.energimyndigheten.se/fornybart/elcertifikatsystemet/for-dig-som-privatperson/innan-du-ansoker/

Jaha, och jag som just har en anläggning i storlek som nämns i exemplet. Trist!
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Energimyndigheten börjar ta betalt för Cesar-konto, 200 kr/år

Arne
This post was updated on .
Ja, det är det jag menar.
Jag ser nu att det faktiskt på SKM är ännu sämre, man få nu bara ca 4 kr för ett elcertifikat om 1000 kWh.
Vi ville sälja en hel del sparade elcertifikat när de låg på 250 kr i aug 2018, men då hade tok Energimyndigheten någon spärr så det inte gick att flytta dem. Vi försökte otal gånger men förgäves. När vi klagade högljutt hos Energimyndigheten fick vi höra att det inte gick att flytta dem utan att begära flytt hos dem medelst en blankett. Tokar!

Att Energiimyndigheten börjar kräva 200 kr per Cesar-konto är nog för att slippa hantera tok-byråkratin med elcertifikat och ursprungsgarantier. Det förstod man ju för länge sedan att det inte alls var genomtänkt att privatpersoner tvingades hålla på med sådant. Man skulle tidigare också momsregistrera sig hos skattemyndigheten, när elhandelsbolagen köpte ens ström, trots man är privatperson. Även det tokidioti.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Energimyndigheten börjar ta betalt för Cesar-konto, 200 kr/år

Arne
Som nu är med oerhört låga elcertifikatpriser och man är privatperson och har solcellsanläggning som säljer ca 10000 kWh/år, finns inte längre ekonomisk skäl att hos Energimyndigheten:

a). ansökan tilldelning av ursprungsgarantier.
b). ansökan godkännande av anläggning för elcertifikat.
c). anmälan om certifikatkonto Cesar-konto.(numer 200 kr/år)

För att elcertifikatpriserna ska stiga skulle svenska regeringen behöva öka kvoten elcertifikat som elhandlare måste köpa in när de säljer sin el. Det är oklart om regeringen kommer att göra det.

För en privatperson med normalstor anläggning på ca 10000 kWh/år som nu år 2021 installerar en solcellsanläggning finns inte längre någon anledning att ha med Energimyndigheten att göra. Alltså punkterna a), b) och c) ovan finns ingen anledning längre att göra.

Då återstår "byråkratin" att göra vid en nybyggd solcellsanläggning:

-teckna avtal med elhandelsbolag som köper solströmmen
-teckna avtal att köpa nödvändig ström, vilket man redan har, men man kanske behöver byta elhandelsbolag.

Det positiva i bedrövelsen att förlora ersättning för elcertifikat är att byråkratin minskat. Man får se det på så sätt.

Men vad gör man med alla elcertifikaten som står på ens Cesar-konto, om man säger upp det?
Jag tror vi har på vårt 5-år gamla Cesar-konto ca 100 elcertifikat. Det knepiga tidigare var och är att hitta köpare(elhandlare) av så litet antal elcertifikat. Många elhandlare tyckte och tycker att det är inte lönt att befatta sig med sådant minimalt antal.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Energimyndigheten börjar ta betalt för Cesar-konto, 200 kr/år

BengtK
Jag frågar mej mest vad som är syftet med detta. Är det någon räknenisse, som räknat ut att här kan vi få in några extra miljoner ? ( C:a 40000 solcellsinstallationer är på privata fastigheter, så 200 ggr detta blir ju 8 miljoner . Utan att fatta att samtliga troligen hoppar av ! ) . Jämför med plastpåseskatten . Påstående om " både administrativt arbete och kostnader" är ju absurt ! Hela cesar-systemet är automatiserat ( El.cert tilldelas och säljs med automatik ).
En annan aspekt är om alla mikroproducenter väljer att gå ur cesar-systemet, så finns det - mig veterligen - ingen annan plats där volymerna solceller (kWh)   kan summeras. När jag gjort min installation åt norr, så meddelade jag detta och fick ett tacksamt svar " att det är bra så vi vet hur mycket solceller det finns installerade ".
33 st Sharp ND-R245A6 (245W) 8,085 kW 54,2 m2 Rakt söderläge 0°. Taklutning 27°. Kostal 7,0. 2 strängar 15 +18 54 st Stion 150W tunnfilm 8,1 kW 58,9 m2 Rakt norrläge 180°. Taklutning 27°. Kostal 5,5. 2 strängar 27 +27
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Energimyndigheten börjar ta betalt för Cesar-konto, 200 kr/år

Arne
This post was updated on .
Jag tror att avsikten med priset 200 kr/år för Ceasarkontot är för att då räknar Energimyndigheten med att från privatpersoner slippa få ansökningar om tilldelning av elcertifikat och ansökningar om godkännande av anläggning för ursprungsgaranti. Varje ansökan hanteras och granskas av en byråkrat och myndighetsbeslut ska tas. Kostar fruktansvärda pengar(för skattebetalarna). Byråkrati är fruktansvärt dyrt. De får säkert 10000 ansökningar/år och varje innehåller 3 saker, elcertifikat, ursprungsgaranti och Cesarkonto. Energimyndigheten är väl rädd för att ännu fler solcellsanläggningar installeras i Sverige, vilket innebär ännu fler ansökningar att hantera.

Sedan tror jag att nu när det i Sverige finns ca 40000 solcellsanläggningar, eller vad det är, så är det nog så att pga krångel och frågor vid försäljning av elcertifikat, frågor kring Cesarkonto osv att många kontaktar Energimyndigheten med en massa frågor, telefonsamtal. Kostar mycket tid. Det kan bli oerhört mycket och bara ökar med antal anläggningar.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Energimyndigheten börjar ta betalt för Cesar-konto, 200 kr/år

Tåbro79
Så nu finns det här om avgiften på  https://cesar.energimyndigheten.se/default.aspx  Införs från halvårskiftet! Också förslag på avgift för ursprungsgarantier?
---------------------------------
2021-01-29
​Nya avgifter inom elcertifikatssystemet

Den nya årsavgiften på 200 kr för ett elcertifikatkonto i Cesar kommer att införas den 1 juli 2021. Årsavgiften kommer att tas ut vid halvårsskiftet varje år.

För att undvika avgiften behöver du avsluta ditt elcertifikatkonto genom att meddela Energimyndigheten att du inte längre vill ha din anläggning godkänd för elcertifikat innan den 31 maj 2021. Se Hur gör jag? längre ner i informationen.

För att avsluta ditt konto får det inte finnas några elcertifikat på kontot, det vill säga att saldot måste vara noll. Antingen kan man själv välja att sälja sina elcertifikat eller begära att avsluta kontot med kvarvarande elcertifikat om saldot är lägre än 50 elcertifikat. Observera att ingen ersättning utgår i sådant fall.

Har du ett högre saldo än 50 elcertifikat behöver du själv hitta en köpare och kan därefter begära avslut av kontot.

I samband med att du avslutar ditt elcertifikatskonto kan du även välja att återkalla ursprungsgarantier.

Energimyndigheten har även föreslagit att en kontoavgift införs för alla producenter i ursprungsgarantisystemet. De olika avgiftsnivåerna för ursprungsgarantier är ännu inte bestämda.

För att avsluta båda kontona i Cesar måste både elcertifikat och ursprungsgarantier återkallas.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Energimyndigheten börjar ta betalt för Cesar-konto, 200 kr/år

Mono Wafer
Någon som fått brev ännu om detta från myndigheten?
Site Solsidan: Solceller 3,64kWp 13x280W JA Solar JAM6(L)-60-280/PR, växelriktare SolarEdge SE3000  med effektoptimerare OPI300-LV, taklutning 45°, Azimut 196° sydsydväst i Skaraborg, driftstart: 2015-05-12. Villa 157m², Solfångare (varmvatten) Wagner Euro L20AR  9,44m², 750L accu, Vattenmantlad pelletskamin Rika Evo-Aqua, Volvo Bi-Fuel med äkta GAS-pedal. https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Solsidan#/dashboard
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Energimyndigheten börjar ta betalt för Cesar-konto, 200 kr/år

Mono Wafer
Idag fick jag det från Energimyndigheten årliga "Kontobesked elcertifikat per 2020-12-31".
Längst ned på detta dokument fanns följande "Vill du avsluta ditt Cesarkonto? Läs hur du gör på webbsidan..."
Ingen info om att det är en årsavgift för kontot på gång. Märkligt! Kollade som hastigast på Bengts nya villablogg men såg inget där, märkligt det också, Bengt brukar ju ha koll.
Elcertifikatens prisutveckling kan man se här:
https://www.ekonomifakta.se/fakta/energi/styrmedel/elcertifikat/
Site Solsidan: Solceller 3,64kWp 13x280W JA Solar JAM6(L)-60-280/PR, växelriktare SolarEdge SE3000  med effektoptimerare OPI300-LV, taklutning 45°, Azimut 196° sydsydväst i Skaraborg, driftstart: 2015-05-12. Villa 157m², Solfångare (varmvatten) Wagner Euro L20AR  9,44m², 750L accu, Vattenmantlad pelletskamin Rika Evo-Aqua, Volvo Bi-Fuel med äkta GAS-pedal. https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Solsidan#/dashboard
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Energimyndigheten börjar ta betalt för Cesar-konto, 200 kr/år

Gunnar
Här finns lite info. En bit ner på sidan så står det om den nya avgiften. https://cesar.energimyndigheten.se/default.aspx
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Energimyndigheten börjar ta betalt för Cesar-konto, 200 kr/år

BerntMgn38
De bidde en tumme.
Men det tog bara 5 min o avluta det hela.
//BerntMgn
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Energimyndigheten börjar ta betalt för Cesar-konto, 200 kr/år

BengtK
In reply to this post by Arne
Funderingar avseende månadsavgiften för Cesar-konton.

Kan det vara lobbyverksamhet från vindkraftsägarna ?
Det är ju allmänt känt att hela lönsamheten för vindkraft till stor del är beroende av priset och volymen el.cert som säljs av dessa företag.
När priset sjönk dramatiskt under 2020, så sjönk också lönsamheten.
 ( Fanns väl några bolag i konkurs ? ( Bohusvind vet jag ) ).
OM landets c:a 40000 solcells installationer avvecklas från sina Cesar-konton , bör ju volymen el.cert totalt sett minska och priset gå upp ?
Detta är ju klassisk företagsekonomi där priset på en vara/tjänst följer efterfrågan kontra tillgången   .

Jag har i alla fall - av principiella skäl - lagt in försäljning av mina el.cert fram tom 30 juni -21.
Finns just nu 8 (!) st och blir väl 2 -3 till. Bör ju ge c:a 20:- .
33 st Sharp ND-R245A6 (245W) 8,085 kW 54,2 m2 Rakt söderläge 0°. Taklutning 27°. Kostal 7,0. 2 strängar 15 +18 54 st Stion 150W tunnfilm 8,1 kW 58,9 m2 Rakt norrläge 180°. Taklutning 27°. Kostal 5,5. 2 strängar 27 +27
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Energimyndigheten börjar ta betalt för Cesar-konto, 200 kr/år

mattiasc
Det är inte så att man kan gå ihop och samla tillsammans på ett konto?

Vad skulle pengarna gå till förutom kostnaden för kontot?

/Mattias
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Energimyndigheten börjar ta betalt för Cesar-konto, 200 kr/år

Arne
Jag vet att en bekant som har solcellsanläggning och har Ceasar-konto sedan något år, har hos Energimyndigheten beordrat ständig överföring till annat Ceasar-konto hos sin släkting, som också har solcellsanläggning och Ceasar-konto. Det är en blankett man fyller i. Anledningen är att den bekanten inte ville hålla på och greja med Ceasar-kontot, då man ska ha elektroniskt bank-ID som han inte har.

Frågan är om det går att få några Elcertifikat för sin produktionsanläggning om man inte har något Ceasarkonto. Jag har för mig de delas ut av staten kring den 15 varje månad, alltså för den föregående månaden. Hör med Energimyndigheten om det går att erhålla elcertifikat utan att ha något eget Ceasar-konto. Jag har för mig att det är produktionsanläggningen som erhåller elcertifikaten. Det vore bra att klara ut hur dt ligger till. Det är nog bara Energimyndigheten som kan känna till det.

Skulle det gå att få elcertifikat för sin produktionsanläggning utan att ha ett eget Ceasar-konto och få dem gottskrivna annans Ceasar-konto, vore det väldigt bra.

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Energimyndigheten börjar ta betalt för Cesar-konto, 200 kr/år

BengtK
In reply to this post by mattiasc
Intressant tanke, men för att få el.cert måste det finnas ett konto ( som kommer att kosta 200:-/mån).
Däremot skulle det ju - teoretiskt - fram till att kontot måste stängas gå att överföra till valfritt konto i systemet cesar ( t ex mitt  ) .
Borde funka för de som har el.cert, men inte har någon el-leverantör som köper dessa .
33 st Sharp ND-R245A6 (245W) 8,085 kW 54,2 m2 Rakt söderläge 0°. Taklutning 27°. Kostal 7,0. 2 strängar 15 +18 54 st Stion 150W tunnfilm 8,1 kW 58,9 m2 Rakt norrläge 180°. Taklutning 27°. Kostal 5,5. 2 strängar 27 +27
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Energimyndigheten börjar ta betalt för Cesar-konto, 200 kr/år

Arne
This post was updated on .
Energimyndigheten anger som svar på fråga om en solcellsanläggningsägare, som har sin anläggning godkänd för elcertifikat, men inte själv har något Cesar-konto, om han kan gottskriva sina framtida kommande elcertifikat på annan persons Cesar-konto.

Energimyndigheten svarar:
Det ni föreslår är inte möjligt, det är endast innehavaren av anläggningar som kan få elcertifikat för sin produktion.
Själva elcertifikaten kan man sedan överlåta (sälja) som man önskar, men man undkommer inte som innehavare sitt eget konto (eller avgift) om man väljer att få tilldelning av elcertifikat för sin anläggnings produktion.

Min kommentar:
Tydligen ska man förutom att säga upp sitt Cesarkonto även avanmäla sin solcellsanläggning för elcertifikat, alltså för att slippa avgiften på 200 kr/år för Cesarkonto.
Men då försvinner den förnyelsebara elproduktionen ca 10000 kWh/år ur statistiken, om man avanmäler sin solcellsanläggning hos Energimyndigheten. Visserligen inte mycket för en enda anläggning, men om 50000-tals anläggningar avanmäls, blir det mycket. Missvisande statistik då. I statistiken kommer det att se ut som att elproduktion från solcellsanläggningar minskar dramatiskt.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Energimyndigheten börjar ta betalt för Cesar-konto, 200 kr/år

BengtK
Helt enig ! I deras promemoria avseende att införa avgiften skrivs TRE fjärdedelar (75 % ) av de som har ett konto betalar inget i dagsläget ! Observera också att samma sak är pg avseende ursprungsgarantier !

http://www.energimyndigheten.se/contentassets/70d6322becfa49b7871c6fdc5ae39f9c/hemstallan-om-andringar-i-lag-o-forordning-om-ug-20200318.pdf

När jag begär att kontot skall tas bort kommer jag också - med stöd av datalagen - begära att ALL lagrad information tas bort ! ( Annars finns mina initiala uppgifter ju kvar ).
33 st Sharp ND-R245A6 (245W) 8,085 kW 54,2 m2 Rakt söderläge 0°. Taklutning 27°. Kostal 7,0. 2 strängar 15 +18 54 st Stion 150W tunnfilm 8,1 kW 58,9 m2 Rakt norrläge 180°. Taklutning 27°. Kostal 5,5. 2 strängar 27 +27
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Energimyndigheten börjar ta betalt för Cesar-konto, 200 kr/år

Arne
This post was updated on .
När man man begär att alla uppgifter om ens anläggning ska raderas hos Energimyndigheten (vilket man gör av ren skadeglädje) påverkas då skattereduktionen man har på 0,60 kr/kWh såld ström?
Jag gissar emellertid att Energimyndigheten inte har något med det att göra, men man vet aldrig.

Jag tror det är ens elnätsbolag (men vet inte exakt) som rapporterar till skattemyndigheten hur många kWh man har sålt ut på allmänna elnätet. Man vill ju inte gå miste om den skattereduktionen som har stor betydelse för återbetalningstiden på anläggningen.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Energimyndigheten börjar ta betalt för Cesar-konto, 200 kr/år

BengtK
Var lugn ! Har inget samband. Elnätsbolaget rapporterar .
33 st Sharp ND-R245A6 (245W) 8,085 kW 54,2 m2 Rakt söderläge 0°. Taklutning 27°. Kostal 7,0. 2 strängar 15 +18 54 st Stion 150W tunnfilm 8,1 kW 58,9 m2 Rakt norrläge 180°. Taklutning 27°. Kostal 5,5. 2 strängar 27 +27
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Energimyndigheten börjar ta betalt för Cesar-konto, 200 kr/år

happe
In reply to this post by BengtK
CONTENTS DELETED
The author has deleted this message.
12