Energikalkylator för solceller

classic Classic list List threaded Threaded
3 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Energikalkylator för solceller

nelos
Här är en webb-applikation som beräknar förväntat energiutbyte från en given solcellsinstallation.

http://www.ibc-solar.co.uk/energy_calculator.html

Välj: "Try it out now!", nertill på sidan.

Alternativt, använd denna direktlänk:

http://www.ibc-solar.co.uk/fileadmin/content/homepage/animations/solarpowercalculator/solarrechner_2011_en.swf

Parametrar man kan ange är:
* Land/stad
* Solpanelsteknologi
* Takyta
* Taklutning
* Orientering (Azimut)


Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Energikalkylator för solceller

nelos
Här är en enklare modell av solinstrålning för ytor i olika orientering som kan användas för grova uppskattningar av energiutbyte.

Solinstråöningsmodell

Källa:
http://www.solelprogrammet.se/Projekteringsverktyg/Energiberakningar/

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Energikalkylator för solceller

nelos
Hittade en likartad modell för energiberäkningar från Danmark:Bilden kommer från denna sida:
http://www.skals-el.dk/VED-DU.360.aspx

I denna modell är 45 grader mot söder normerad som 100, vilket kan vara lättare att använda än solelprogrammets modell ovan (där horisontell montering satts till 100) om man är intresserad av att jämföra med en optimalt riktad anläggning.

Intressant nog skiljer värdena något om man räknar om dem, det skulle kunna vara för att man har olika nord-sydlig position.

Det horisontella planet (platt på taket) sätts till 86% i den danska modellen, men i den solelprogrammets blir motsvarande värde 100/112 = 89% av optimal produktion.

Men solelprogrammets värden anger inte energiproduktion, utan "solinstrålningen i procent av globalstrålningen" (enligt deras webbsida). Och det värdet är inte direkt proportionellt mot energiproduktionen, även om man kommer nära. Även exempelvis temperaturen på solcellerna inverkar.

Oklart vad den danska modellen anger, det bästa vore ju en modell som direkt anger förväntad energiproduktion med solceller av kisel.