En eller två strängar?

classic Classic list List threaded Threaded
4 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

En eller två strängar?

Joel
Är det en fördel att dela upp inst. av 16 st paneler i två strängar om 8? Växelriktaren klarar alla 16 i en sträng. De sitter i en enda rad på samma tak, helt utan skuggning. Vad skulle tala för två strängar?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: En eller två strängar?

Micke
Administrator
Om du delar upp strängen halveras spänningen och risken är att växelriktaren får för låg spänning eller blir känsligare för svagt ljus. Jag ser ingen anledning att dela på strängen i ditt fall.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: En eller två strängar?

nelos
Du kommer troligen att få en högre verkningsgrad på växelriktaren om du bara använder en sträng istället för att dela den i två.

Inspänningen till växelriktaren skall ligga i den övre delen av det tillåtna området för att få bäst verkningsgrad på växelriktaren.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: En eller två strängar?

Joel
Tack för svar båda två! Då var det som vi trodde. Det var säljaren som tyckte att vi skulle göra två strängar.