Elverksproblem

classic Classic list List threaded Threaded
10 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Elverksproblem

micke1958
Jag har en nyinstallerad SMA 3-fasinverter inkopplad till vattenfall på värmdö i stockholm.
Problemet är att den stänger ner hela tiden pga för hög spänning.
Den är programerad enligt svensk standard SS_EN 50438
Maxspänningen får vara 230v +- 6% =243,8 v sen stänger den ner.
Problemet är att vattenfall påstår att deras el får vara 230v +- 10% =253 v max vilket jag betvivlar.
Återförsäljaren kan programera om inverten om dom får intyg från vattenfall vilket troligen inte kommer hända.
Snacka om moment 22 !
Här sitter jag med en ej fungerande anläggning.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Elverksproblem

nelos
Här är några länkar som är intressanta i detta fall:

http://bengts.blogg.viivilla.se/2011/02/10/vaxelriktare-%E2%80%93-en-nyckelkomponent-i-solcellsanlaggningen/
http://bengts.blogg.viivilla.se/2010/12/02/var-natspanning-under-200v-%E2%80%93-hur-borde-vaxelriktaren-reagera/

Tyvärr kostar standarddokumentet SS-EN 50438 nästan 1000 kr att köpa:
http://www.sis.se/elektroteknik/roterande-maskiner/generatorer/ss-en-50438


Men enligt Bengt Stridh så gäller följande värden:
================
Överspänning (steg 2)        60s 230 V +6%
Överspänning (steg 1)        0,2s 230 V +15%
Underspänning (steg 2) 60s 230 V -10%
Underspänning (steg 1) 0,2s 230 V -15%
================


Det skall alltså inte vara plus/minus 6 eller 10%.
Det är olika gränser för över- och underspänning.

Uppåt gäller +6% respektive +15%
Nedåt gäller -10% respektive -15%

Se till att du pratar med rätt person på vattenfall!
Bengt refererar till Per Holmquist på Vattenfall, jag gissar att det är rätt person i ditt fall också,
se till att du får prata med honom.

Bengt hade också problem med nätspänningen, men i hans fall var det för låg spänning, inte för hög.

Om det inte löser sig genom att kontakt med Vattenfall skulle du kunna fråga Bengt Stridh.

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Elverksproblem

nelos
Här är en länk till, det löste sig i Bengts fall, Vattenfall åtgärdade problemet:

http://bengts.blogg.viivilla.se/2011/02/24/natspanningen-aterstalld/Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Elverksproblem

nelos
Här är Kostals informtion om deras stöd för SS EN 50438, SMA borde ha något liknande:

http://www.kostal-solar-electric.com/download/certificates/KSE_SE_ZT_U12-0194_PIKO_EN50438.pdf
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Elverksproblem

Micke
In reply to this post by micke1958
Jag tänkte bara förtydliga mitt problem
Enligt SS_EN 50438 ska jag hålla mig inom vissa toleranser tex max 6% över 230v annars stängs min inverter ner.
Enligt vattenfall får dom ha max 10% över 230v , vilket innebär att om spänningen ligger på tex 230v+8%
så behöver dom inte åtgärda sitt problem ? och jag står med en ej fungerande anläggning!
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Elverksproblem

nelos
Jag har letat på nätet, och det verkar som det finns ett större problem här än bara din anläggning.

Enligt kraven på din utrustning, SS EN 50438, skall ju växelriktaren stänga av om spänningen ligger 6% äver 230V.

Nu är frågan vilka krav som ställs på nätägarens spänning.
Det regleras i SS EN 50160, men det verkar som kraven ändrats under de senaste åren.

Jag hittade exempelvis följande:
http://www.elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=51765&start=30

Där står: "230V - +-10% är tillåtet nuförtiden (det var -10% +6% i en övergångsperiod fram tills nyligen)"

Jag skulle föredra att läsa standarddokumentet, och inte ett referat av det, men det kostar tyvärr 500 kr.

Fram tills för några år sedan gällde (enligt forumet ovan) +6%, men nu är det ändrat till 10%.
Här finns i så fall ett stort problem för solels-leverantörer, eftersom det finns ett gap mellan 6% och 10%.

Standarden SS EN 50438 borde i så fall skrivas om för att också den skall ange +10%.

Här är en till intressant länk:
http://www.byggahus.se/forum/el/184181-svajande-strom.html

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Elverksproblem

nelos
En tanke: kanske SS EN 50438 också skrivits om, och uppdaterats till 10%?

Det verkar ju otroligt om standardiseringsorganet skulle missa en sådan vital specifikation.

I sådant fall skulle du bara kunna ta den senaste versionen av SS EN 50438 och ge till återförsäljaren/SMA så att de kan programmera om växelriktaren.

Fast man vill ju veta vad den innehåller innan man betalar 1000 kr.Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Elverksproblem

Testman
SS-EN 50438 utgåva 1 gäller fortfarande. Den innehåller egentligen bara den engelskspråkiga versionen av EN 50438:2007 rakt upp och ner (på engelska och allt...). Man kan alltid titta på sis hemsida vilken VERSION som gäller men att köpa dessa som privatperson är som tidigare konstaterats jä[beeep]t dyrt. Dessutom refererar standarder oftast till ytterligare standarder. Denna har en referenslista på 10 andra standarder som även dessa kostar kulor....  

50438 innehåller mycket men i detta fall så är det de separata svenska värdena enligt nedan som är intressanta. Standardens grundvärden är däremot helt andra där överspänning steg 2 hänvisar till "Over voltage – stage 1: 10 min mean value corresponding to EN 50160." (i svenska tabellen har dessutom steg 1 och 2 bytt plats....allt för att förvirra). Som någon redan har varit inne på så kan man misstänka att SS-EN 50438 släpar efter lite i uppdateringen om nu 50160 är uppdaterad (vilket jag inte vet något om).

Svenska värden:
Överspänning (steg 2) 60 sek 230 V + 6 %
Överspänning (steg 1) 0,2 sek 230 V + 15 %
Underspänning (steg 2) 60 sek 230 V - 10 %
Underspänning (steg 1) 0,2 sek 230 V - 15 %
Överfrekvens 0,5 sek 51 Hz
Underfrekvens 0,5 sek 47 Hz
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Elverksproblem

Testman
Lite kompletterande info till det som jag skrev ovan:
Svensk energi har givit ut en skrift som heter "Anslutning av mikroproduktion till konsumtionsanläggningar – MIKRO". Även detta dokument kosta som vanligt pengar....I den skriften föreskriver de följande värden:

Överspänning (steg 2) 60 sek 230 V + 11 %
Överspänning (steg 1) 0,2 sek 230 V + 15 %
Underspänning (steg 2) (SAKNAS)
Underspänning (steg 1) 0,2 sek 230 V - 15 %
Överfrekvens 0,5 sek 51 Hz
Underfrekvens 0,5 sek 47 Hz

Man hänvisar till "SS-EN 50438 kompletterat med ändringar beslutade av SEK TK 8". Det ser alltså ut som om Svensk elstandard:s (SEK) tekniska kommitté 8 har beslutat om en ändring. För den om inte vet så är det just SEK som är ansvariga för hela SS-EN 50438 och då TK 8 för just denna standard.

Som den observante noterar så har överspänning (Steg 2) justerats till +11% och Underspänning (Steg 2) tagits bort.

Ytterligare ledtråd får man om man läser följande dokument från Öresundskraft:
http://www.oresundskraft.se/media/126807/anm_lan_om_anslutning_av_mikroproduktion.pdf.

Där hänvisar man just till dessa värden (även om det är omräknat till volt) och man hänvisar dessutom till NY version av SS-EN 50438.

Allt detta bör tyda på att en ny utgåva av SS-EN 50438 är på väg och då med ovanstående värden. Dessvärre har jag ingen aning om när detta skulle kunna börja gälla som standard. Det man dock kan konstatera är att flera elnätbolag redan hänvisar till de nya värdena, som t.ex. öresundskraft. Jag känner dessutom till ytterligare några nätbolag som gör samma sak.

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Elverksproblem

nelos
Tack för informationen, en ny version av standarden är intressant, elbolagen verkar ju vara insatta i ämnet.

Här är flera elbolag som refererar till de nya spänningsnivåerna:

http://www.jamtkraft.se/documents/jamtland/elnat/anmalan_anslutning_av_mikroproduktion.docx

http://www.vanerenergi.se/download/18.1f9bc82a13e64a7877add6/1368596603315/Anm/Anm%C3%A4lan%2Bmikroproduktion.pdf

De nya spänningsnivåerna i absoluta tal är:
* 255,3V
* 264,5V
* 195,5V