Elproduktion registreras ej av ellevio elmätare

classic Classic list List threaded Threaded
7 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Elproduktion registreras ej av ellevio elmätare

Christer J
Har en ny solcellsanläggning som driftsattes 5 april 2023 som producerat 600kwh sen dess men inget registreras på nya elmätaren som ska vara konfigurerad enligt ellevio.  Allt verkar funka som det ska utom att det jag producerar ej registreras. Är det möjligt att koppla fel så produktionen ej går vidare från växelriktaren eller att den är kopplad före elmätaren på nåt vis, jag misstänker elmätaren.  Det blir ej så att det jag producerar blir förbrukning bara det jag förbrukar i verkligheten. Testat att stänga av alla förbrukare men pilarna på elmätaren pekar envist på att jag tar in ström fast det är tex 10,5kw i produktion.

30 Longi 410w 2 strängar och growatt hybrid 10kw
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Elproduktion registreras ej av ellevio elmätare

Arne
This post was updated on .
Halloj!

Du har inte lagt ditt inlägg under någon lämplig rubrik. Hur vore att lägga den under rubriken "Solcellsanläggningar - Drift och underhåll"? Bara du kan flytta den dit.

Har du kollat på "mina sidor" hos ditt elnätsbolag och kollat där förbrukning för varje timma och även utmatning på deras elnät per timma?
Ser du din förbrukning per timma på "mina sidor" hos Ellevio då?

Ja det går att koppla fel så att kabeln från växelriktaren kopplas in uppströms elmätaren, dvs din produktion passerar inte elmätaren utan är då redan ute på elnätsbolags elnät.
Det är ju din elektriker som kopplat fel i så fall.

När bytte Ellevio din elmätare, nyligen? Kanske gjordes samband med att du färdiganmälde sin solcellsanläggning.

Har du lagringsbatteri?

Att pilarna på elmätarens display anger att du förbrukar ström, trots att du tror dig ha stängt av alla förbrukare, kan ju bero på att trots allt någon av dina förbrukare är igång. Men OK, säger växelriktaren att den producerar 10,5 kW, så kan du ju inte förbruka något.

Om växerliktaren skulle felaktigt ha kopplats in uppströms din elmätare, då kan du prova att bryta huvudbrytaren på din elmätartavla. Om växelriktaren fortsätter att fungera är den förmodligen felaktigt inkopplad uppströms din elmätare. (När växelriktaren inte längre känner av ett elnät, 400 V, 3 fas, då ska den automatiskt stänga av sig.) Huvudbrytaren brukar vara inkopplad nedströms elmätaren, för att elmätaren alltid ska vara spänningssatt(så att elnätsbolaget kan fjärrbryta din ström, när du inte har betalat deras elräkning).

Har ditt elnätsbolag Ellevio varit hos dig och granskat växelriktaren och om varningsskyltningen är korrekt och hur växelriktaren är inkopplad? Ibland gör de inte det, utan ger klartecken att starta anläggningen ändå.


Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Elproduktion registreras ej av ellevio elmätare

Christer J
In reply to this post by Christer J
Tack för svar! Har kollat mina sidor och det är 0kwh i produktion, elmätaren vart bytt i samband med driftsättandet. En elektriker jag pratade med sa att om dom kopplat in den före elmätaren så måste dom kopplat in med spänning på, växelriktaren kopplas bort om jag bryter huvudbrytaren till huset, det skulle den ej göra om dom kopplat den på inkommande före mätaren.

Ska tampas lite med ellevio imorgon angående elmätaren.

Men lite konstigt är det tycker att allt jag producerar skulle bli förbrukning om mätaren är felkonfigurerad eller ej konfigurerad. Men en smartmätare kanske bara mäter åt det håll pilarna pekar dvs att strömmen kommer från nätet.  

Har växelriktaren inne så elektrikern som bytte mätaren såg ej den.

Om jag slagit av allt utom bredbandsmodemet och växelriktaren och solcellerna ger 10500w så borde pilarna vända kan man tycka. ☺️

Förbrukning sedan nya mätaren monterades 465kwh produktion 612kwh, men 0 hos ellevio.  
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Elproduktion registreras ej av ellevio elmätare

Arne
Det kan vara så att firman(kan vara en icke-Elleviofirma, alltså underleverantör) som bytte ut din gamla elmätare mot en ny, inte uppmärksammade att du har solcellsanläggning och därför inte meddelat Ellevio att konfigurera för det.

Har du varningsskyltar för solcellsanläggning vid elmätarskåpet?

Kan du ladda ner excel-ark från mina sidor för både förbrukning och för produktion timvis?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Elproduktion registreras ej av ellevio elmätare

Christer J
Är helt säker på att firman (One någonting) visste eftersom mätarbytet vart flyttat eftersom jag hade ett solcellsärende liggande. Han som bytta hade dessutom slagit på brytaren till växelriktaren. Har varit i kontakt med Ellevio ett flertal gånger förra veckan och dom hävdar bestämt att mätaren är konfigurerad.

Ska kolla om det går att få ner ett excel.

produktion enligt appen:                       förbrukning Ellevio:
5/4:  18,2                                             37
6/4:  43,4                                             37
7/4:  70,9                                             42
8/4:  49,5                                             37
10/4: 46,4                                            47
11/4: 71,1                                            40
12,4: 57,9                                            31
13/4: 20,4                                            32
14/4: 12,7                                            34
15,4: 72,8                                             Har ej kommit in än.

Känns ej bra att det står O producerat både på mätaren och hos ellevio.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Elproduktion registreras ej av ellevio elmätare

Arne
Var tittar du för att se produktionen för solcellsanläggningen?
Bäst är att titta på displayen på själva växelriktaren.

I en App är det inte grunddata utan behandlade värden. Det kan vara fel.
Logga in på växelriktar-tillverkarens portal och se där istället för på en mobiltelefon-app.

Har du en smart meter installerad utöver Ellevios elmätare?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Elproduktion registreras ej av ellevio elmätare

Christer J
This post was updated on .
Appen stämmer överens med dislayen på växlriktaren alla gånger jag jämfört, om tex appen tappar kontakten med växelriktaren några timmar så hämtar den ju aktuellt värde från växelriktare vad gäller aktuell produktion/hittills aktuell dag och total produktion.
Växelriktaren var kopplad före elmätaren, fungerar nu.