Elnätskoncession

classic Classic list List threaded Threaded
2 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Elnätskoncession

nelos
Som bekant innebär elnätskoncession en monopolställning för privata vinstdrivande företag.

Resultatet:
http://www.svt.se/nyheter/ekonomi/elnatsbolag-kan-chockhoja-avgifter

"är det enda andra alternativet att flytta..."

Säger ju en hel del om denna marknad.


Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Elnätskoncession

callec
Jag blir helt matt

Först försvann Demokratin och nu rusar Monopolen fram.
Faan ta Politikerna i det här landet.
SO-läge, 33 grader. Göteborg
43st BenQ SunForte 325w, 70m2, 13,975kWp
SMA STP12000-10.
Uppladdning med Felix

http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=30819&sid=30325