Elmätare

classic Classic list List threaded Threaded
10 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Elmätare

Fredrik
Om man har en 1 fas växelriktare och denna är inkopplad på L1 i elcentralen och skickar ut överskottsström låt oss säga 1000w och samtidigt förbrukar 300w på L2 och 500w på L3.
Hur räknar elmätaren då?
Får man betalt för överskottet på 1000w samtidigt som man måste köpa 800w till L2 och L3?
Eller blir det en nettodebitering mellan faserna? att man får betalt för överskottet på 200w.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Elmätare

Micke
Administrator

Mycket bra fråga. Jag har för mig att jag läst någonstans att det fungerar som du säger, d.v.s. att mätaren håller koll på varje fas så att du kan få betala för en fas samtidigt som du får betalt för en annan fas.

Jag funderar på att försöka testa på min elmätare hemma någon gång, men jag har inte kommit på någon idiotsäker metod ännu. Jag skulle kanske kunna stänga av alla förbrukare i huset utom en stor 1-fas förbrukare och se om elmätaren blinkar trots att solcellerna ger mer än förbrukaren drar. Mina solceller är inkopplade på alla tre faser.

Det vore intressant att veta eftersom mina solceller ger olika mycket effekt på de tre faserna, så jag vill ju koppla dem så att det matas in mest effekt på den fas som behöver mest. Nästa fråga blir ju då hur jag skall lista ut vilken fas som drar mest...
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Elmätare

calle
På Bengst solcells blogg så utredde de problemet för en tid sedan. Det visade sig att knappt elbolagen visste själva hur det fungerade och att det skilljer mellan olika tillverkare och modeller.

De mest avancerade El-mätarna har 6 räknare, en för varje fas och riktning. Vid timmätning så kan man mycket väl mata ut lika mycket som man förbrukar under samma timme.
De har även loggar som loggar de högsta strömmar och högsta/lägsta spänning. Även strömavbrott tidpunkt, längd, vilken fas loggas.

Vet detta genom att när jag klagade på elkvaliteten så ringde elbolaget och jag fick uppläst vad loggarna beskrev. Vi jämförde även vad grannens elmätare berättade och det var konstigt nog inte riktigt samma sak men det är en annan historia./Calle
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Netto Debitering av el

DrivMedEl
In reply to this post by Fredrik
Man kan betrakta nätägares el-mätare som tre st. enfasmätare där då energin summeras för varje fas till en summa detta sker momentant. Summan av den energi du använder kallas import (+ tecken) blir summan negativ kallas detta export. För en elektronisk el-mätare innebär detta att det i princip finns två räkneverk ett för positiv energi (Import) och ett för negativ energi (export).
Detta innebär att så länge elanvändningen i anläggningen är större än produktionen i solcellsanläggningen totalt sett, registreras det endast i import registret.
Då solcellsanläggningen producerar mer än vad som används i elanläggningen totalt sett registreras skillnaden det i export registret.

Detta gäller även för Ferraris elektromekaniska mätare med en roterande skiva, denna hade oftast en backgångsspärr men i princip hade den gått bakåt om summa var negativ.

I nyare elektroniska el-mätare har nätägaren oftast valt att konfigurera dessa så att all energi som går genom mätaren, såväl import som export betraktas som import detta för att komma åt felkopplade mätare och de som försöker fuska genom att skifta in/ut för en fas.

Min el-nätsägare har lovat att de kommer att göra en månads avräkning. Detta innebär att om man tex. exporterat 400kWh under en viss månad och samtidigt under denna månad importerat tex. 500kWh, kommer faktura på skillnaden alltså 100kWh. Ju längre avräkningsperiod desto bättre för solcellsägaren. Förutsatt att export priset inte är större än importpriset per kWh. Den minsta avräkningsperiod som förekommer är på timbasis, användes inom kraftindustrin.
Energi kan bara användas eller omvandlas inte förbrukas!
Villa 132m2 Importnetto ca. 1000kWh/år el FLVP IVT 490, 6m2
vaccumrör 750 tank  och 0m2 brasved ink. elbil 1500mil
Solceller nu mera på 9,47kWp
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Netto Debitering av el

DrivMedEl
This post was updated on .
Kan detta vara något intressant.
Elmätare godkända som debiteringsmätare av myndigheterna, till rimliga priser.

Lämpliga till solcellsanläggningar för egen statistik (alltså inte den som elnätsägaren tillhandahåller), kan konfigureras med tex. timvärden för energi, spänning ström.
Kan konfigureras enl. önskemål och försedda med Bluetooth kommunikation och standardprotokoll för elmätare.
Mätaren är även försedd med brytare för att göra anläggningen spänningslös.
Återkommer då jag fått mera information.
Lars N.
Energi kan bara användas eller omvandlas inte förbrukas!
Villa 132m2 Importnetto ca. 1000kWh/år el FLVP IVT 490, 6m2
vaccumrör 750 tank  och 0m2 brasved ink. elbil 1500mil
Solceller nu mera på 9,47kWp
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Netto Debitering av el

DrivMedEl
This post was updated on .
Hittade en artikel i Ny Teknik om elmätare för nettodebitering.

http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article3593241.ece

Läser man denna artikel får man uppfattningen att problemet med nettodebitering ligger i mätutrustningen.
Men alla vi som har lite inblick i detta ämne vet ju att detta är ett juridiskt/Lag/regler problem.

För min del ser jag inget fördel med att elnätsägaren har en elmätare som gör summeringen direkt i anslutningspunkten, då går det inte att se hur mycket som är import respektive export energi till elnätet. Det blir bara ett räkneverk som räknar upp respektive ner.

Då en fastighet försäljs i dag måste den energideklareras, då blir det problem att veta vad den använder i energi per år. Det är möjligt att solcells produktionen får vara med i energideklarationen. Någon som vet?
Energi kan bara användas eller omvandlas inte förbrukas!
Villa 132m2 Importnetto ca. 1000kWh/år el FLVP IVT 490, 6m2
vaccumrör 750 tank  och 0m2 brasved ink. elbil 1500mil
Solceller nu mera på 9,47kWp
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Netto Debitering av el

Morby
I så fall kan du installera en egen digital mätare som visar hur mycket ström du producerar.
Alltså den ström som lämnar invertern och går in i husets egen elcentral och ut i huset och/eller gatan.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

SV: Re: Netto Debitering av el

calle
In reply to this post by Fredrik
Ja det har jag förstås som jag läser av mha 1-wire och gör lite kul grafer mm

Skickat från min Xperia™-smartphone

"Morby [via Solcellforum]" <[hidden email]> skrev:

I så fall kan du installera en egen digital mätare som visar hur mycket ström du producerar.
Alltså den ström som lämnar invertern och går in i husets egen elcentral och ut i huset och/eller gatan.


Om du svarar på detta e-postmeddelande kommer ditt meddelande att läggas till i diskussionen nedan:
http://solcellforum.18852.n6.nabble.com/Elmatare-tp4995410p5001548.html
To start a new topic under Frågor och svar, email [hidden email]
To unsubscribe from Solcellforum, click here.
NAML
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Elmätare

nature
In reply to this post by Fredrik
Lite sent svar kanske, men men ...

I priset från elektrikern för inkoppling ingick dels två nya snabbsäkringar samt två elmätare. Grejen var att vi bestämde ett tvåfassystem - 8 st 250w solceller - en fas per robbba. Fördelen med detta är att när vi tittade på elmätare så tänkte sig elektrikern en elmätare för trefas och sedan bara koppla in tvåfas. Men sedan tyckte han att det blev billigare att fixa två enfasmätare istället. Det fiffiga med detta är dels att blev det billigare men den stora vinsten ligger i att var mätare mäter produktionen på rad solceller. I och med detta kan man jämföra produktion per rad. Fördelen är att man direkt ser om någon rad producerar mer än en den andra. Och i och med att bägge producerar lika mycket (på tiondelen när) så vet man att alla solceller fungerar optimalt. Annars så skulle en mätare vissa ett annat värde - en inbyggd felövervakning alltså. Vi har inget som skuggar, vill jag tillägga.

Vänligen
Nature från Väddö
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Elmätare

DrivMedEl
Precis så har jag också löst det tre enfas anl. med var sin enfas-mätare där jag då kan logga värden, kopplar  upp med blåtand för att hämta in värden till datorn.kan även läsa av momentana värden spänning, ström, effekt, energin, frekvens och vinklar mellan spänning och ström mm.
Skillnaden mellan producerad energi för varje anläggning per installerad kWp är då ett mått som enkel att följa upp, detta värde bör ju vara konstant. Precis som du nämnde ovan.

Lars
Energi kan bara användas eller omvandlas inte förbrukas!
Villa 132m2 Importnetto ca. 1000kWh/år el FLVP IVT 490, 6m2
vaccumrör 750 tank  och 0m2 brasved ink. elbil 1500mil
Solceller nu mera på 9,47kWp