Elkvalitetsuppgifter för anslutning av mikroproduktion

classic Classic list List threaded Threaded
6 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Elkvalitetsuppgifter för anslutning av mikroproduktion

nelos
Jag har kontaktat min elektriker för att han ska lämna i en föranmälan till Vattenfall angående byte av elmätare för inmatningsabbonemang.

Det var det första inmatningsabbonemanget han skulle installera, så det var nytt för honom med.

Han hade fått en blankett att fylla i angående elproduktionen, jag hittade senare blanketten på nätet:

http://www.skanska-energi.se/Privat/El/~/media/Files/Smaskalig%20elproduktion/MIKRO-blankett_v1-0.ashx

Vi kunde inte hitta någon information om "Elkvalitetsuppgifter, Power quality data"/Flimmervärden.
Man skulle ange flimmer enligt "EN 61000-3-3 eller EN 61000-3-11".

Var kan man hitta dessa uppgifter?

Jag antar att elektrikern kommer hitta de uppgifter han behöver, han får väl kontakta elnätsbolaget i annat fall,
men av ren nyfikenhet så undrar jag var man ska få dessa värden ifrån?

Jag kan inte hitta någon uppgift om "flicker" i databladet:
http://www.as-solar.com/de/photovoltaik/wechselrichter/kostal.html

Det står att växelriktaren uppfyller EN 61000-3-3, men inga andra värden anges.


Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Elkvalitetsuppgifter för anslutning av mikroproduktion

Micke
Administrator
This post was updated on .
Kolla om du hittar något under "zertifikate". Det står ju på blanketten att de uppgifterna kan ersättas med ett certifikat enligt EN 50438 (Annex D). Kolla om det finns något sådant bland certifikaten. Jag kan inte öppna dem på min iPad.

Här är direktlänken: http://www.kostal-solar-electric.com/content/de/index.php?am=23&as=393&ass=0&al=de&mp=393&kat=6

Annars kanske elektrikern snacka bort det med att utrustningen fyller EN 61000-3-3.

I den standarden är kraven för Pst 1 och Plt 0,65. Men på blanketten rekommenderar man ju en lägre nivå, 0,35 och 0,25. Om elbolaget envisas med att få de värdena måste man kontakta tillverkaren och hoppas på att de vill lämna ut testrapporten med alla värden eller berätta om vilja värden som är uppmätta.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Elkvalitetsuppgifter för anslutning av mikroproduktion

nelos
In reply to this post by nelos
Tack för tipset om certifikat, där fanns ju till och med en svensk översättning av "Intyg om överensstämmelse", när man valde "Schweden".

Kostal har ju stöd för Sverige i växelriktarna, och man har till och med översatt intyget till svenska,
så jag kan inte tänka mig att det skulle vara något tekniskt problem.

Men det gäller ju att ta sig genom byråkratin.

Jag hittade information om "EN 61000-3-3":
http://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:110:2346853314725609::::FSP_PROJECT:21309

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Elkvalitetsuppgifter för anslutning av mikroproduktion

Mono Wafer
Hej, det ni skriver om i denna tråd, har det möjligen något att göra med följande påpekande som jag fått från mitt nätbolag?

"En sak som vi dock poängterar är att anläggningen inte stör ut vår mätinsamling.  EMC direktivet.
Frekvensbandet som är upplåtet för ledningsbunden kommunikation är 2-95 kHz.
Vårt mätsystem sänder mätvärden via överlagrad frekvens mellan 40-50 kHz och anläggningen får
då inte släppa ut transienter/övertoner i detta frekvensspann.
Skulle detta trots allt ske så går det i regel att ansluta ett särskilt filter som vi då kopplar in.
Kostnaden för detta är idag ca 6000 kr för arbete+filter plus moms som då debiteras anläggningsägaren."

/ Urban
Site Solsidan: Solceller 3,64kWp 13x280W JA Solar JAM6(L)-60-280/PR, växelriktare SolarEdge SE3000  med effektoptimerare OPI300-LV, taklutning 45°, Azimut 196° sydsydväst i Skaraborg, driftstart: 2015-05-12. Villa 157m², Solfångare (varmvatten) Wagner Euro L20AR  9,44m², 750L accu, Vattenmantlad pelletskamin Rika Evo-Aqua, Volvo Bi-Fuel med äkta GAS-pedal. https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Solsidan#/dashboard
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Elkvalitetsuppgifter för anslutning av mikroproduktion

DrivMedEl
Svar ja.

Därför ställs det krav från våra myndigheter på nätanslutna utrustningar som t.ex.
en växelriktare.
Uppfyller utrustning gällande normer och bestämmelser skall det inte vara något problem.

Men det är betydligt lättare för en tillverkare att skriva i dokumentationen att utrustningen uppfyller gällande normer och bestämmelser än att tillverka utrustningen så den gör det!

Finns ett bra exempel, INVOLAR en-fas microinverter drogs tillbaka från marknaden en tid då det visade sig att den ställde till problem.

Skulle elnätsägaren påtala att det är problem från just min anläggning, måste jag kontakta leverantören av utrustningen för då är det tillverkarens problem.
Energi kan bara användas eller omvandlas inte förbrukas!
Villa 132m2 Importnetto ca. 1000kWh/år el FLVP IVT 490, 6m2
vaccumrör 750 tank  och 0m2 brasved ink. elbil 1500mil
Solceller nu mera på 9,47kWp
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Elkvalitetsuppgifter för anslutning av mikroproduktion

Mono Wafer
In reply to this post by Mono Wafer
En gammal tråd men vill berätta följande som lite sommarläsning.
För ett par veckor sedan ringde ett par elektriker från mitt nätbolag på min dörr. Nätbolaget hade problem med sin mätvärdesinsamling och undrade om jag kunde stänga ner min solcellsanläggning för en kort stund, så de kunde utföra en mätning. Nej nej tänkte tyst för mig själv och såg för min syn 6000 kr fara sin väg för en filterinstallation.
Jag förstod direkt vad det handlade om, störningar, och tanken for iväg till de av mig inlämnade certifikaten som skulle bevisa att växelriktaren uppfyllde gällande krav.
Som jag skrivit tidigare så använder mitt nätbolag ett mätsystem som sänder mätvärden via överlagrad frekvens i befintliga nätkablar, och de hade ett speciellt mätinstrument med sig och redan inkopplat på kabelskåpet ute vid gatan. Efter att solcellsanläggningen blivit nedstängd så kom svaret direkt, - en obetydlig minskning av störningen - gött tänkte jag - och sedan kom nästa önskemål från elektrikerna, koppla från hela huset, men även detta gav en obetydlig minskning av störningen.
Så jag klarade mig, men de hade kvar sitt problem, de fick jaga vidare. Hittade de inte felet så återstod att göra manuella avläsningar. Det var i slutet på Juni månad så det var väl lite akut för dem.
Nu har nätelräkningen kommit så de fick väl ordning på problemet. Undrar vad det var för problem.
De berättade annars att störningar ökar med alla frekvensstyrda motorer som installeras.

Ha en skön sommar och må solkraften vara med eder.
Site Solsidan: Solceller 3,64kWp 13x280W JA Solar JAM6(L)-60-280/PR, växelriktare SolarEdge SE3000  med effektoptimerare OPI300-LV, taklutning 45°, Azimut 196° sydsydväst i Skaraborg, driftstart: 2015-05-12. Villa 157m², Solfångare (varmvatten) Wagner Euro L20AR  9,44m², 750L accu, Vattenmantlad pelletskamin Rika Evo-Aqua, Volvo Bi-Fuel med äkta GAS-pedal. https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Solsidan#/dashboard