Elfack 2015 Göteborg 5-8maj.

classic Classic list List threaded Threaded
1 meddelande Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Elfack 2015 Göteborg 5-8maj.

jansimon
Besökte elmässan elfack i Göteborg idag. Av alla de hundratals företag som ställde ut kunde jag bara hitta en handfull företag som på något tydligt sätt arbetade med solcellsprodukter. Den mest tydliga aktören var Kraftpojkarna.

I övrigt mycket svag representation av förnyelsebar energi. En liten besvikelse var det allt.

Intressantast (utan att djupdyka i ämnet) var en ny typ av intelligent inverter som kunde arbeta mot batterilagring och balansera olika parametrar. Fick även ett innovationspris för sitta arbete.

 
2x15st JA Solar JAP6-60 240W, SMA6000TL20, SMA Webbox

http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=31014&sid=28413