Elbolagn borde fungera som batteri

classic Classic list List threaded Threaded
2 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Elbolagn borde fungera som batteri

Yngve Karlsson
Om jag köper ett dyrt batteri kostar pengar och att tillverka ett batteri belastar miljön mycket.

Om elbolagen gjorde en sammanställning under dygnet på producerat och konsumerad energi och fakturerade utifrån det behöver jag inget batteri.
Tänker jag rätt eller finns det några hakar.
YKA
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Elbolagn borde fungera som batteri

solis
Yngve Karlsson wrote
Om jag köper ett dyrt batteri kostar pengar och att tillverka ett batteri belastar miljön mycket.

Om elbolagen gjorde en sammanställning under dygnet på producerat och konsumerad energi och fakturerade utifrån det behöver jag inget batteri.
Tänker jag rätt eller finns det några hakar.
YKA
Det normala är att man som mikroproducent säljer el till ett energibolag när man har överskott och köper tillbaka oftast från samma energibolag när man har underskott. Med överskott menar jag att man producerar mer än man förbrukar. Energibolaget köper din el och ersätter dig på timbasis baserat på elspotpriset på Nord Pool. Du får skattereduktion för det du matar in på nätet och får sen betala tillbaka ungefär lika mycket skatt när du köper tillbaka elen. Att använda elnätet för att balansera sitt energibehov är mycket smidigt och så länge priserna ser ut som de gör ser jag ingen anledning att skaffa ett batterilager.  Användningen av elnätet på detta sätt kan mycket väl liknas vid ett "batteri". Om man saknar stabil anslutning till elnätet så kan det finnas anledning att undersöka om man behöver egen lagring.