Elbilsbatteri som lagring och utmatning till hushålls-el

classic Classic list List threaded Threaded
1 meddelande Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Elbilsbatteri som lagring och utmatning till hushålls-el

Arne
Jag såg på Wikipedia om Nissan Leaf.

Sedan 2012 erbjuder Nissan i Japan en "EV Power Station" med vilken inte enbart elbilsbatteriet kan laddas snabbt, utan även energi från bilbatteriet kan matas in på hushållets elnät.