Elbilars utsläpp mer än fosildriven bil?

classic Classic list List threaded Threaded
2 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Elbilars utsläpp mer än fosildriven bil?

Trapz
Hittade en ganska intressant artikel i ny teknik, framför allt den efterföljande kommentarsfält debatten

https://www.nyteknik.se/fordon/stora-utslapp-fran-elbilarnas-batterier-6851761?source=carma&utm_custom[cm]=314311370,31788&utm_campaign=mail4
40 st Trina Solar mono 275W 11,00
40
66,8
 KW Svart monokristallin 275
Solar Edge SE17K
-
1
Solar Edge P600
11kw söderläge solaredge delat på villa tak och garage
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Elbilars utsläpp mer än fosildriven bil?

Trapz
Replik på artikel

https://www.nyteknik.se/opinion/nu-blir-elbilen-annu-gronare-6855970
40 st Trina Solar mono 275W 11,00
40
66,8
 KW Svart monokristallin 275
Solar Edge SE17K
-
1
Solar Edge P600
11kw söderläge solaredge delat på villa tak och garage