Elanslutning var?

classic Classic list List threaded Threaded
5 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Elanslutning var?

thomas_blekinge
Jag planerar platsen för växelriktaren hemma. Själva mätarskåpet är vid tomtgränsen på en stolpe och jag vill helst inte dra en kabel dit. Jag antar att det är OK att sätta växelriktaren i källaren och dra en 240V kabel till elcentralen (10 m). Kopplas den kabeln då på ingångssidan till elcentralen dvs uppströms från JFB sett?
21 st 260 W moduler
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Elanslutning var?

Arne
This post was updated on .
Skall du inte ha en 3-fasväxelrktare?
Vid 3-fasväxelriktare skall du dra en kabel med 5 ledare,
nämligen 3 faser, nolla, och jordledare.

Det finns en skrift hur växelriktare för solcellsanläggningar kopplas till allmänna elnätet, se

"Anslutning av mikroproduktion till konsumtionsanläggningar"  MIKRO

Utgiven av:
Svensk Energi
Olof Palmes Gata 31
Stockholm
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Elanslutning var?

magneten
In reply to this post by thomas_blekinge
Det går förmodligen bra att ansluta den som du har tänkt bara du har en tillräcklig kabelarea mellan centralen för den tänkta effekten.
Min är ansluten på samma vis till inkommande matning i en undercentral i garaget (som i sin tur matas från mätarskåpet 15-20m bort. Dock så måste du ha en egen avsäkring och huvudbrytare mellan växelriktaren och undercentralen.
20 st Trina 275W mono 27°taklutning, sydväst 5,5kWp
16 st REC 255PE poly +8st Suntech poly 275w i samma sträng 8° taklutning, sydöst 6,3kWp
SMA Tripower 9000 loggar till Sunny Portal
https://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPage.aspx?page=30818802-b6cd-4614-890c-f528f7eb3ab9


8 st Luxor 200 mono, 14° taklutning, sydväst. 1,6kWp
12 st Trina mono 275W 6° taklutning, nordöst 1,65kWp
Fronius symo 6kW


Batterilagring:
6kWh Nilar + Ferroamp Energyhub för fasbalanseringen och laddning av batteriet.

På jobbet
920st Trina poly 275w, 253kWp på CWF markstativ 30° lutning, söderläge, 8st Fronius Eco 27
https://www.solarweb.com/Home/GuestLogOn?pvSystemid=d18f1640-7ea9-4604-aec9-04e1b51b18b5

24st Trina poly 275w, stavrex markstativ 30°lutning, Fronius symo 6kW

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Elanslutning var?

Arne
This post was updated on .
Se här hur elfirma Garo tycker man skall koppla.
Det är från deras broschyr "Installationsanvisning Garo solsystem".
Inga måttliga anspråk eget solsystem!
Finns på deras hemsida. De ritade detta tydligen i sep. 2015.

Jag anser dock att de ritat fel.
DC-brytaren skall sitta efter DC-boxen(överspänningsskyddet),
så att det garanteras att alltid  överspänningsskyddet skyddar solcellsmodulerna.
Bryter man DC-brytaren, så är inte längre solcellsmodulerna skyddade mot inducerade spänningar,
som kan uppstå i den långa solarkabelsträngen i solcellsmodulfältet, vid blixtnedslag i närheten.

DC-brytaren placerar man inte oåtkomligt uppe på taket, utan bredvid växelriktaren.
Dvs ledningssnutten mellan DC-brytare och växelriktare är väldigt kort, kanske ca 2 à 3 meter.

DC-boxen med överspänningsskyddet borde man egentligen
placera uppe på taket nära solcellsmodulfältet,
men av praktiska skäl gör man inte det,
utan placerar det också i närheten av växelriktaren.
Det är opraktiskt att behöva klättra på taket för att se om överspänningsskyddet har löst ut.
Färgmärkningen ändras från grönt till rött.

Sedan kan givetvis överspänningar komma in via servislednngen,
men då sätter man ett överspänningsskydd i fasadskåpet dessutom.
Det skyddar då växelriktaren och husets elapparater.
Se även deras produktblad markmätarskåp för solcellsanläggning anges:
 http://www.garo.se/storage/ma/d965f3b1a20a4a58b69829f542a930ef/1b910d15514f492cbe57377ed4fa3050/pdf/-3/Produktblad%20Markm%c3%a4tarsk%c3%a5p.pdf?MediaArchive_ForceDownload=True
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Elanslutning var?

thomas_blekinge
Håller med dig, Arne.
Sedan har jag förstått att inmatningen inte nödvändigtvis måste vara vid mätarskåp. Mätarskåpet kan stå vid tomtgränsen och då är det mer praktiskt att mata in vid gruppcentralen i huset. Detta visas t ex i SS 436 40 00, fig. 712.1. Man använder en egen grupp (eller trefasgrupp) och matar in FÖRE husets JFB över t ex dvärgbrytare.
Det verkar vara smidigare.
21 st 260 W moduler