El över fastighetsgränser

classic Classic list List threaded Threaded
6 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

El över fastighetsgränser

Lennart
Har ett problem.
Min villa med tomt är olämplig för solpaneler. Jag äger också intilliggande jordbruksfastighet med mycket lämplig yta för solpaneler.
Nätbolaget är inte så positiva till att jag sätter solpaneler här och transporter el över fastighetsgränsen
till min villa. Detta  skall inte vara tillåtet  men är enda alternativet så jag söker en lösning.
Någon som har kommit i kontakt med / eller känner till samma problem och funnit en lösning ?
Lennart
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: El över fastighetsgränser

Arne
This post was updated on .
Du monterar växelriktaren i villan på lämplig plats. Du ansluter växelriktarens AC-sida till elnätet i din villa.
Sedan drar du solarkablarna, kan vara 4 st 6mm2 solarkablar, från solcellspanelfältet till växelriktaren. Man får ha eget "elnät", i detta fall DC på sin fastighet, tror jag. Det är ju inte elnätsbolagets elnät(3-fas 400 V 50 Hz) som går över fastighetsgränsen utan dina egna DC-kablar. Jag skulle tro det går bra.
Klart färdigt.

Vad du inte får göra för elnätsbolaget är att dra elnätsbolagets elnät vidare till en grannfastighet och så att säga förse ytterligare ett hus utöver ditt eget med deras ström. De går då miste om lukrativa elabonnemangsinkomster, det är väl frågan om det.

Har du redan sökt i detta forum efter din frågeställning?

http://solcellforum.18852.x6.nabble.com/Komplettera-solcellsanlaggningen-med-en-laddstation-laddstolpe-for-elbil-tp5017949p5017955.html
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: El över fastighetsgränser

genua
In reply to this post by Lennart
Begreppet "nät" är en nyckelterm i koncessionsförordningen så den termen ska vi undvika. Likströmsförbindelsen mellan panelerna och växelriktaren utgör heller inget "nät".

Du behöver rådgöra med din elektriker för dimensionering och kabelval, "solarkabel" ska inte markförläggas.

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: El över fastighetsgränser

Bensod
In reply to this post by Lennart
Ta bort gränsen mellan fastigheterna!Tyvärr är det löjligt dyrt:jag gissar 30-40000kr,men finns det ett elabonemang till jorbruksfastigheten kan du säga upp villa-abonemanget  och mata huset från jordbruket,och spara 6-7000kr årligen.Panelerna är då inget problem/Bensod
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: El över fastighetsgränser

Arne
This post was updated on .
Det är nog ingen vidare god idé att slå samman fastigheterna endast för detta projekt. Fastighetsägaren kanske framledes önskar ha möjlighet att avyttra en av fastigheterna.

Solarkablar har dubbelisolering dvs kraftig mantelisolering och kan förläggas direkt i mark, men det är givetvis bättre att lägga dem i gula kabelskyddsrör för att kunna se vad de är om det i framtiden skulle grävas i marken. Men titta i solarkabeltillverkarens datablad där ska stå om den får förläggas i mark.

Många fastighetesägare som saknar elanslutning till allmäna elnätet har egna elnät i sin fastighet, t.ex. kan de ha solcellsanläggning, 12 Volts-lagringsbatteri och 12 V elnät, eller omformare 12 V till 230 Volt och ett 230 Volts-elnät. Kanske har de dieselgenerator och eget 230 Volts-nät. Det är inte ännu förbjudet.

Fabriker har ibland egna elnät inom fabriksområdet och det kan vara 6000 Volts-nät, eller 660 Volt 3-fas. Det kan säkert gå över fabrikens fastighetsgränser, om de har flera fastigheter, skulle jag tro.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: El över fastighetsgränser

Bensod
Om ens tanken att avyttra jordbruksfastigeten finns så vore det korkat att ha solpaneler där.Bättre då att stycka av den del av jordbr.fast. där panelerna ska stå och lägga ihop med villafastigheten.problemet löst!/Bensod