El abonemang större än 63Amp. säkring

classic Classic list List threaded Threaded
5 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

El abonemang större än 63Amp. säkring

DrivMedEl
Vid större el- abonnemang än 63Amp. sker mätningen med strömtransformatorer.
Denna utrustning är en mera komplicerad mätutrustning.
Det krävs en kopplingsutrustning där elleverantören kan skilja ström-kretsarna och enkelt komma åt spänningen för att verifiera att dessa är rätt kopplade, denna utrustning har då plomberingar.
Medför betydligt större kostnader för nätägaren än vid direktmätning.

Detta kan förklara 63Amp. gränsen.
Energi kan bara användas eller omvandlas inte förbrukas!
Villa 132m2 Importnetto ca. 1000kWh/år el FLVP IVT 490, 6m2
Solceller 7,95kWp
vaccumrör 750 tank  och 0m2 brasved ink. elbil 1500mil
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: El abonemang större än 63Amp. säkring

nelos
Det var intressant, hittade mer info:

https://www.youtube.com/watch?v=z1ElSYYYi5g
https://www.youtube.com/watch?v=6k6zG2pEOEc
https://www.youtube.com/watch?v=BfWiHxmPeaI

http://www.give2all.org/10/2012/07/Vilka-Ur-funktionerna-pa-en-stromtransformator.html

Men även om elmätare med strömtransformatorerde är dyrare, så borde det ändå vara en mindre konstnad jämfört med en stor anläggning på 100A.


Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: El abonemang större än 63Amp. säkring

DrivMedEl
Illustrativ på Youtube men utrustningen håller knappast den klass som krävs för en elektrisk debiteringsmätning. Myndigheterna och elnätsägarna ställer ju krav på denna utrustning.

Det blir betydligt dyrare investering med transformatormätning gentemot direktmätning.

Se sidan 4 bifogad länk.

http://www.eon.se/upload/eon-se-2-0/dokument/extranet/installator/BN%202010-4.pdf


Här är ett par bilder på hur det kan se ut vid transformatormätning.


Här syns strömmtransformatorerna de svarta delarna (tror det står 300 till 5Amp.) och kopparskenorna för L1, L2, L3.


Här är mer en överblick nederst strömtransformatorer och spänningssäkringar överst mätaren med plintgrupp för provning, finns även bomberbara beröringsskydd. Den klena ledningen som går till vänster ut i skåps dörren är antennkabel för den integrerade GSM modulen i mätaren.


Det finns direktmätare på marknaden för uppemot 120Amp. som skulle kunna användas för statistikmätning.
Elnätsägarna har gått ifrån dessa då det vid något tillfälle har visat sig att de varit en potentiell brand risk.
Energi kan bara användas eller omvandlas inte förbrukas!
Villa 132m2 Importnetto ca. 1000kWh/år el FLVP IVT 490, 6m2
Solceller 7,95kWp
vaccumrör 750 tank  och 0m2 brasved ink. elbil 1500mil
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: El abonemang större än 63Amp. säkring

nelos
Det var ett rejält kopplingsskåp, hittade detta dokument som verkar beskriva en liknande koppling:

http://www.jamtkraft.se/Documents/Ovriga_malgrupper/Matning_stromtransformatorer.pdf


Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: El abonemang större än 63Amp. säkring

DrivMedEl
This post was updated on .
Ja hela mätutrustningen är integrerad i lågspänningsställverket från anläggningen som bilden kommer i från.
Schemat du hittat nelos visar exakt kopplingen på den fotade utrustningen det finns en komponent till höger som är en spännings indikator som kan användas för att se att alla faserna L1-L3 är intakta.
Energi kan bara användas eller omvandlas inte förbrukas!
Villa 132m2 Importnetto ca. 1000kWh/år el FLVP IVT 490, 6m2
Solceller 7,95kWp
vaccumrör 750 tank  och 0m2 brasved ink. elbil 1500mil