Ekonomi vid köp solcellsanläggn.

classic Classic list List threaded Threaded
18 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Ekonomi vid köp solcellsanläggn.

Arne
This post was updated on .
Hej!

Jag överväger att skaffa en solcellsanläggning på ca 7 kWp. Därvid tycks det vara viktigt hur man går tillväga, för att få kostnadseffektivitet. Därför har jag gjort en jämförelse:
1. idag.
2. privatköp av anläggning.
3. bilda enskild firma och den köper anläggningen.

Idag har jag på bankkonto 77735 SEK, som inte förräntas. Förbrukar 3250 kWh/år.

Om jag köper anläggningen som privatperson, så får jag 8938 SEK/år mer rent i fickan än idag. Men jag måste slanta upp hela 77735 SEK för investeringen. Återbetalningstiden blir ca 8,7 år. Först efter ca 9 år, ger anläggningen överhuvudtaget ett överskott. Det är lång tid.

Om däremot min enskilda firma köper anläggningen, så kan den dyra momsen(25%) undvikas. Dessutom får en firma större bidrag från Länsstyrelsen(30 %). Endast 54415 SEK behöver betalas för anläggningen, jämfört med 77735 SEK som privatperson, dvs det står kvar 23321 SEK på bankkontot.  Yttermera, kan anläggningen skrivas av på 5 år.  Den skrivs av mot intäkterna av såld ström. Intäkterna räcker inte helt för avskrivningen (saknas 483 SEK/år), men troligen får man in uppdrag eller beställning under året, som åtminstone ger en intäkt i den enskilda firman på mer än 483 SEK per år. Men, det är ju inte säkert att den enskilda firman får andra uppdrag och därmed mer intäkter än såld solström. Efter 5 år är anläggningen avskriven och har inget bokföringsvärde. Den kan då avyttras, dvs säljas till symboliskt pris, t.ex. till en privatperson, kanske till den på vars tak den sitter. Sjätte året och därefter kan då 8938 SEK/år fås rent i fickan, och fram troligen i ca 15 à 20 år, tills anläggningen inte orkar mer av åldersskäl.

Mest intressant verkar vara att anläggningen köps in av firma, nämligen en enskild firma(pga enklaste formen av firma, lätt att grunda).

Har ni några synpunkter på detta? Hur har ni själva gjort?

a) Köper elhandelsbolagen in solströmmen från den enskilda firman till samma pris, som från en privatperson?

Skulle man få Kraftringen pris på 1,40 SEK/kWh exkl. moms, för solarström, såge situationen ännu bättre ut än i tabellen.

b) På egentillverkad egenförbrukad solström, betalar man väl inte energiskatt, nätavgift, elcertifikat, och inte heller för själva solelströmmen, och väl inte moms på det hela? (den som har ett äppelträd på tomten, betalar ju inte skatt + moms på skatten, på de äpplen, som familjen själv äter. Inte ännu, vart fall.).I bilden är gult= angivna värden, och ljusblått= beräknade värden.

Hälsning Arne
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Ekonomi vid köp solcellsanläggn.

haltaolof
Hej!

Tror du skulle få svårt och registrera en enskild firma. Du ska uppge förväntad omsättning, antal kunder och
arbetsbeskrivning på vad du ska syssla med. Uppger du att du bara har en kund så brukar det bli avslag.
Men man vet ju inte innan man har prövat!

Du kan inte sälja från den enskilda firman till dig själv, för det är samma sak. Däremot om du har ett AB är det inga problem.

Sen om du producerar mer än du använder har nätbolaget rätt att ta ut kostnad för mätarbytet och en årlig kostnad från 1:a överproducerade kWh.
Mätarbytet brukar dom ta 4-5000sek för och den årliga 2-3000sek.(Där är dom snabba)

Den strömmen du använder i hushållet som firman har betalt är ju en förmån som ska tas upp till beskattning...

Min anläggning sitter på en näringsfastighet och är inköpt med momsavdrag och avskrivning.
Driver både AB och enskild firma och har haft många långa debatter med skatteverket.

Olof
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Ekonomi vid köp solcellsanläggn.

callec
In reply to this post by Arne
För att få skatteavdraget m.m. Så krävs att du är mikroproducent oavsett privat eller firma.
Det innebär att du måste konsumera mer el än du producerar.
SO-läge, 33 grader. Göteborg
43st BenQ SunForte 325w, 70m2, 13,975kWp
SMA STP12000-10.
Uppladdning med Felix

http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=30819&sid=30325
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Ekonomi vid köp solcellsanläggn.

Arne
This post was updated on .
In reply to this post by haltaolof
Hej HaltaOlof, tack för dina synpunkter!

När den enskilda firman grundas kommer jag att ange att den skall vara verksam inom solcellsteknik. Man skall vara positiv när man bildar firma, och man anger en uppskattad omsättning. Om kunder inte behagar beställa ända upp till den uppskattade omsättning, är inget som den enskilda företagaren kan anklagas för.

Jag vill påpeka att efter 5 år inte hela den enskilda firman säljs till mig, utan endast solcellsanläggningen. Om det var det du menade.

Stefan här i forumet under rubrik "Kunskapsbank" och underrubrik "Yrka momsavdrag på anläggning", hans enskilda firma, som äger en solcellsanläggning på 7 kW,  matar in all tillverkad solström på det allmänna elnätet. Han har vanligt förbrukarabonnemang, alltså inget inmatningsabonnemang, och han betalade inget för installation av ny elmätare, och han får betalt för varje kWh han matar in. Han säger att han kommer att få dessutom de 0,60 SEK/kWh i skattereduktion.

Jag anger ovan att den enskilda firman inte skänker eller säljer någon solström till mig som privatperson. Utan all, jag säger all, solström matas in på allmänna elnätet och alltså säljs. Den elström jag privat behöver, alltså de 3250 kWh/år, köper jag från elhandelsbolag, alltså precis som idag utan någon solcellsanläggning. Alltså den strömmen jag förbrukar själv, köper jag, och den kan därför aldrig anses vara en förmån.

Hälsning Arne
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Ekonomi vid köp solcellsanläggn.

Arne
In reply to this post by callec
Callec,

Jag ber dig också se Stefans "Kunskapsbanken", "Yrka momsavdrag på anläggning".
Han har, som nämns ovan, en solcellsanläggningen i enskild firma och matar in all solström på allmänna elnätet. Han egenförbrukar endast högst 1 kW, och det från en annan solcellsanläggning han har på 1 kW. Han får skattereduktionen 0,60 SEK/kWh, anger han. Läs den tråden, den är intressant!

Hälsning Arne

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Ekonomi vid köp solcellsanläggn.

callec
Har läst den
Konstaterar bara att det är fel.
Mikroproducent är du enbart om du konsumerar mer än du producerar.
Fördelarna med mikroproducent faller om så inte är fallet.
Om man trots det får skatteavdrag m.m. Så är det bara till att gratulera.
Men det är fel.
SO-läge, 33 grader. Göteborg
43st BenQ SunForte 325w, 70m2, 13,975kWp
SMA STP12000-10.
Uppladdning med Felix

http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=30819&sid=30325
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Ekonomi vid köp solcellsanläggn.

Arne
This post was updated on .
Callec, tack för värdefulla synpunkter

Stefan investerar mycket av egna pengar(likt många andra här i forumet) i solcellsanläggning, och bidrar därmed till snabbare avveckling av kärnkraftverk. Varför skulle just Stefan då inte ha rätt till skattereduktionen på 0,60 öre/kWh?  (Tysken har bara 9 kärnkraftverk kvar i drift och stänger ytterligare ett i dec. 2015).

Rika svenska staten kan ju själv investera flera 100-tals miljarder och bygga stora parker med solcellsanläggningar, istället för att motivera medborgarna med ynka 0,60 SEK/kWh för att medborgarna använder sina surt förvärvade egna pengar. Förmodligen blir det protester från naturskyddsintressenter på att parkerna stjäl stora naturområden. Hustak, är däremot lämpliga då de, så att säga, är lediga att lägga solcellsmoduler på.

Vad än den som tillverkar solström må kallas, kan knappast ha någon betydelse. Det viktiga är att det byggs anläggningar.

Callec, jag förstår att det är inte din personliga inställning(även om man får den uppfattningen) att det är fel att Stefan får skattereduktion med 0,60 SEK/kWh, utan du menar att det är byråkraterna på skatteverket som tycker att det är fel att Stefan får skattereduktion.

Om Stefan verkligen kommer att få skattereduktionen, som han säger, är kanske inte helt säkert. Hans 1:a självdeklarationen med solcellsström skall han väl lämnas in i maj 2016. Och sedan skall skattemyndigheten fastställa slutlig skatt. Först då kan han vara säker, och ropa hej. det dröjer alltså.
 
Alles klar Herr Kommissar!

Hälsning Arne
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Ekonomi vid köp solcellsanläggn.

callec
Arne, alles im ordnung.

Det spelar ingen roll vad vi tycker eller hur vi värderar olika saker.
Regelverket är satt oavsett vad vi tycker.
SO-läge, 33 grader. Göteborg
43st BenQ SunForte 325w, 70m2, 13,975kWp
SMA STP12000-10.
Uppladdning med Felix

http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=30819&sid=30325
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Ekonomi vid köp solcellsanläggn.

haltaolof
Jag håller med callec!

Det jag skrev är inga egna påhitt utan hur man ska göra för att följa gällande lagstiftning.
Hur ska du klara att inte använda något av det du producerar skulle jag vilja veta?

Du skrev att jag skulle läsa lite bättre så jag förstod...
Bara för det står något på ett forum så behöver det ju inte stämma.

Mätaren kommer det ingen räkning på förrän du har överproducerat!

Du kan läsa lite i Ellagen om hur det ligger till.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Ekonomi vid köp solcellsanläggn.

haltaolof
Skattereduktionen gäller from 150101.
Hur man ska kunna deklarera det i år vet jag inte.
 
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Ekonomi vid köp solcellsanläggn.

Arne
This post was updated on .
HaltaOlof,

Tack återigen för värdefulla synpunkter.

För att inte förbruka något av vad som produceras, kan jag t.ex. ha en 1-fas växelriktare. Det innebär att den just matar in den producerad solströmmen på allmänna elnätet på en enda fas. Mina förbrukare lägger jag på de andra 2 faserna. Därmed egenförbrukar jag garanterat inget av solströmmen. Det är bara ett av alla sätt att garantera att inget egenförbrukas av producerad solström. Det finns flera sätt.

Du har rätt i att skattereduktionen för solström producerad först gäller från den 1. jan 2015. Stefan, kan alltså först ropa hej vad beträffar skattereduktionen och om byråkraterna godkänner den ca maj/juni 2016.

Hälsning Arne
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Ekonomi vid köp solcellsanläggn.

haltaolof
Enfas 7kw kan jag lova att du inte får ansluta till nätet.

Du har inga trefasförbrukare tex spis?

Hur kan du garantera för skatteverket  att du inte använder något av produktionen?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Ekonomi vid köp solcellsanläggn.

Arne
This post was updated on .
Tacka igen HaltaOlof,

Det är riktigt att elnätsägaren kanske kan ha synpunkter på 7 kW(dvs ca 25 A,) 1-fas-inmatning på hans elnät. (möjligen får vi gå ner till ca 5 kW solcellsanläggning).

Som nämns ovan avser vi att koppla om så att det inte ligger några förbrukare på samma fas som solcellsanläggningen matar på. Spisen går troligen att koppla om (kanske behövs kopplas ur någon kokplatta). Detta är vår tanke.

Ett annat sätt som övervägs för att säkerställa att ingen solström "tullas på", är att ha 2 st solcellsanläggningar, en på 7 kW (3-fas) och en mindre säg ca 1 kW för egenförbrukning. Den större matar in all sin tillverkade solström på allmänna elnätet. Den mindre ger solström för egenförbrukning. Detta är Stefans sätt, här i forumet, som jag omnämner ovan. Han bedömer att han kommer att få skattereduktionen på 0,60 SEK/kWh. Skattemyndigheten har tydligen redan skriftligen godkänt hans sätt att säkerställa att all solström från 7 kW:aren går in på allmänna elnätet. Detta skattemyndighetens godkännande avser rätten att dra av momsen på köpet av solcellsanläggningen, som hans enskilda firma har gjort. Alltså, inte rätten att erhålla skattereduktionen, vad jag har förstått. Stefan klarar sig tydligen bra på 1 kW (vilket kan vara svårt att förstå hur det går till vid första anblicken), han anger att "Ingen är hemma under dagtid så huset står i standby". Alles klar!

Arne
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Ekonomi vid köp solcellsanläggn.

haltaolof
Jag undrar igen hur du ska kunna garantera att du inte använder något av produktionen?

Vad för sorts hus har ni som bara använder el när ni är hemma?
Ni är aldrig hemma på dagtid på helgerna heller?

Inga frysar,kylar,cirkpumpar,modem eller värme. Kan ju bli lite halvjobbigt att bara använda ström när det är mörkt ute.
Finns som jag ser det bara ett sätt att garantera  och det är strömlöst på dagtid.
Skulle inte tro att skatteverket köper det ändå.
Kolla på skatteverkets hemsida så får du reda på vad som gäller regelmässigt.

Angående 1 fas-inmatningar på elnätet så är det nätägaren som bestämmer helt och hållet,på en del nät tillåter ägaren inte mer 3kw 1fas. Har nästan daglig kontakt med olika nätägare och dom  har fått upp ögonen nu på 1 fasanslutningar. För ett par år sen gick det med nästan vad som helst.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Ekonomi vid köp solcellsanläggn.

magneten
Tanken med att ha ett litet extra 1kwp system för "egenförbrukningen" är att man har en total egenförbrukning på tex 900-1000kwh/år.
(Man kan alltså tillfälligt ha en förbrukning som överstiger det lilla systemets kapacitet)

Så det "lilla" systemet skall alltså producera minst lika under ett år mycket som man egnförbrukar från de bägge systemen. Kommer man istället upp i en total egenförbrukning på 2000kwh/år så måste det lilla "momsade/privata" systemet vara på kanske 2,3kwp.

På detta viset kan man ju uppnå att man säljer lika mycket el på ett år som det stora systemet har producerat totalt! ochg då får man väl anse att man har sålt alla el som det stora systemet har producerat, då det ju är svårt att skilja elektronerna från de olika systemen åt.

Angående tanken med att lägga alla husets förbrukare på 2 faser och ansluta produktionen enfasigt så kan det bli problem då många elmätare summerar de 3 faserna innan mätvärdena registreras. Har själv en mätare som är konfigurerad på det sättet, , jag kan således inte exportera och importera el samtidigt.
Ex. Producerar jag 3000W på L1 och förbrukar 1000W på L2 och 1000W på L3 så kommer det stå -1000W på mäteren (Jag kommer alltså bara att sälja 1000W trots att all el går ut på nätet)
20 st Trina 275W mono 27°taklutning, sydväst 5,5kWp
16 st REC 255PE poly +8st Suntech poly 275w i samma sträng 8° taklutning, sydöst 6,3kWp
SMA Tripower 9000 loggar till Sunny Portal
https://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPage.aspx?page=30818802-b6cd-4614-890c-f528f7eb3ab9


8 st Luxor 200 mono, 14° taklutning, sydväst. 1,6kWp
12 st Trina mono 275W 6° taklutning, nordöst 1,65kWp
Fronius symo 6kW


Batterilagring:
6kWh Nilar + Ferroamp Energyhub för fasbalanseringen och laddning av batteriet.

På jobbet
920st Trina poly 275w, 253kWp på CWF markstativ 30° lutning, söderläge, 8st Fronius Eco 27
https://www.solarweb.com/Home/GuestLogOn?pvSystemid=d18f1640-7ea9-4604-aec9-04e1b51b18b5

24st Trina poly 275w, stavrex markstativ 30°lutning, Fronius symo 6kW

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Ekonomi vid köp solcellsanläggn.

Arne
This post was updated on .
In reply to this post by Arne
Hej Magneten,

Bra förtydligande det där med syftet med att ha en 2:a liten anläggning på t.ex. ca 2 kW(som ger ca 2000 kWh/år), utöver en stor på ca 7 kW. Alltså den lilla anläggningen måste inte vid var tid(dvs alltid) leverera en effekt(kW) som motsvarar egenförbrukningen. Man får och kan alltså under dagtid(soltid) sätta på ugn+spis och förbruka ca 5 kW under några timmar. Dvs en effekt som vida överstiger den lillas maximala effekt på 2 kW. Men under ett års tid kan man ändock ligga på en egenförbrukning på under 2000 kWh. (Bortsett från att 2000 kWh är en mycket låg års-elförbrukning, och svår att underskrida, om man vill ha ett modernt liv.)

Angående det med att mata in all sin solström på allmänna elnätet på en enda 1 fas, och ha sina egenförbrukare på de andra faserna. Och därmed garantera att ingen tillverkad solström egenförbrukas, det är tekniskt helt oantastbart, och där kan skattemyndigheten inte ha några som helst invändningar, om det nu gäller att uppfylla kravet att ingen, jag säger ingen, tillverkad solström egenförbrukas. Den dyra svenska  momsen(25 %) avseende köpet av solcellsanläggningen, måste därför återbetalas av skattemyndigheten till den enskilda firman. Om nätägaren envisas med att installera en elmätare som är olämplig, och blandar ihop in- och utgående energi på de 3 faserna, och förfalskar verkligheten, är inget som den enskilda firman kan anklagas för. Kravet att ingen solström egenförbrukas är uppfyllt likväl. Nätägaren får väl då helt enkelt sätta dit en anständig elmätare. Men detta är inget som skall förhindra den enskilda firman att använda sin rättighet att dra av den dyra svenska momsen på inköpet. (Ovan sagda bortsett ifrån att nätägaren kan ha invändning mot snedmatningen vid solströms-inmatning på en enda fas, om solcellsanläggningen är större än ca 5 kW).

Arne
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Ekonomi vid köp solcellsanläggn.

magneten
De 2000kwh i exemplet avser bara egenförbrukningen av solelen altså inte den totala årsförbrukning!

Ser ut på följande vis för mig,  total produktion från växelriktare 3600kwh/år varav ca 1100kwh förbrukas samtigt som de produceras "egenförbrukning" resterande del på ca 2500kwh säljer jag till mitt elbolag (som jag även köper ca 5200kwh/år av)

Min totala årsförbrukning är alltså 6300kwh,  egenförbrukning 1100+5200 köpt el.
20 st Trina 275W mono 27°taklutning, sydväst 5,5kWp
16 st REC 255PE poly +8st Suntech poly 275w i samma sträng 8° taklutning, sydöst 6,3kWp
SMA Tripower 9000 loggar till Sunny Portal
https://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPage.aspx?page=30818802-b6cd-4614-890c-f528f7eb3ab9


8 st Luxor 200 mono, 14° taklutning, sydväst. 1,6kWp
12 st Trina mono 275W 6° taklutning, nordöst 1,65kWp
Fronius symo 6kW


Batterilagring:
6kWh Nilar + Ferroamp Energyhub för fasbalanseringen och laddning av batteriet.

På jobbet
920st Trina poly 275w, 253kWp på CWF markstativ 30° lutning, söderläge, 8st Fronius Eco 27
https://www.solarweb.com/Home/GuestLogOn?pvSystemid=d18f1640-7ea9-4604-aec9-04e1b51b18b5

24st Trina poly 275w, stavrex markstativ 30°lutning, Fronius symo 6kW

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Ekonomi vid köp solcellsanläggn.

haltaolof
Det är ju bra att allt är glasklart...
Bara att sätta upp panelerna då?