EON Slopar avgiften på produktionsabonnemang

classic Classic list List threaded Threaded
4 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

EON Slopar avgiften på produktionsabonnemang

MikaelM
Det kom precis ett brev från EON, de berättar att de from 1 jan 2019 inte kommer ta betalt för mikroproducenter som levererar mer än de köper. Bra nyhet alltså!
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: EON Slopar avgiften på produktionsabonnemang

Arne
Sent ska syndaren EON vakna!
Det är inget som tidigare har eller som nu tvingar EON att bestraffa de solcellsanläggningsägare som råkar sälja fler kWh än de köper. Det är EON som valt att bestraffa genom "böter". Det är ju helt befängt förhållningssätt som EON har att bestraffa flitiga solcellsanläggningsägare som värnar om miljön och själva har investerat sina egna pengar i en kostsam solcellsanläggning.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: EON Slopar avgiften på produktionsabonnemang

MikaelM
Jo EON har såklart sitt eget resultat som högsta prio och det i kombo med tyskt-processtänkande ger inte kundvänlighet enligt min mening.

Men det är iaf en klar förbättring för oss som är hänvisade till EON. (Förutom då att de höjer nätavgifterna samtidit. Det var inlindat i samma brev)

Det finns dock fler hinder som tex att de flesta elhandelsavtal förutsätter att netto köp för ett bra avtal.

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: EON Slopar avgiften på produktionsabonnemang

MikaelM
Men jag tolkar det som att man kan producera oberänsat from nu eftersom avstämningen sker först i jan -19