Driftsättning

classic Classic list List threaded Threaded
4 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Driftsättning

Mono Wafer
moment 22 vid driftsättning?
Enligt fler nätägare är kravet för mätarbyte;
färdiganmälan
påskrivet elnätsavtal
bekräftelse från elhandlare om avtal avseende köp av överskottsel
Först därefter OK att driftsätta.
Min elinstallatör vill prova funktionen att växelriktaren slår ifrån vid spänningsbortfall innan han skriver en färdiganmälan, alltså måste en kortare driftstagning ske före färdiganmälan, blir ett moment 22.
Brukar nätbolagen tillåta en kort drifttagning för parning optimerare, parameterinställningar etc. helt enkelt en provkörning direkt efter installation är klar?
Hur går det till när en kund köper ett paket komplett med installation? Ett installationsgäng kommer och gör, på säg 2-3 dar, montering, och tror jag, även elinstallation mot nät.
Men gör de då även driftsättningen direkt efter elinstallationen, innan de åker hem, eller måste de återvända senare efter att det pappersmässiga med elnätsägaren är klart?
Återigen, brukar nätbolagen tillåta en kort teknisk drifttagning för provkörning i samband med elinstallationen mot nät?
Site Solsidan: Solceller 3,64kWp 13x280W JA Solar JAM6(L)-60-280/PR, växelriktare SolarEdge SE3000  med effektoptimerare OPI300-LV, taklutning 45°, Azimut 196° sydsydväst i Skaraborg, driftstart: 2015-05-12. Villa 157m², Solfångare (varmvatten) Wagner Euro L20AR  9,44m², 750L accu, Vattenmantlad pelletskamin Rika Evo-Aqua, Volvo Bi-Fuel med äkta GAS-pedal. https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Solsidan#/dashboard
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Driftsättning

callec
Hej
Det behöver inte elektrikern göra.

Han ska koppla in AC-sidan till din elcentral, klart.
han kan då bryta inkommande ström och då se att invertern stoppar, så blir även han nöjd.

Därefter kommer nätbolaget och byter mätaren.
SO-läge, 33 grader. Göteborg
43st BenQ SunForte 325w, 70m2, 13,975kWp
SMA STP12000-10.
Uppladdning med Felix

http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=30819&sid=30325
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Driftsättning

nelos
In reply to this post by Mono Wafer
Inkoppling av växelriktaren till elnätet ("driftsättning") sker normal innan färdiganmälan.

Först sker föranmälan som tillkännager att man har för avsikt att koppla in anläggningen.
Sedan kan anläggningen kopplas in, och efter det skickas färdiganmälan.

Det går utmärkt att prova funktionen att växelriktaren slår ifrån vid spänningsbortfall, det har inget med mätarbytet att göra.

Mätarbytet sker normalt sett allra sist.

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Driftsättning

Thomas
In reply to this post by Mono Wafer
Tänk bara på att inte låta anläggningen vara i drift innan det att mätaren är bytt. De flesta mätarna registrerar all energi som passerar som konsumtion dvs du får betala för all överproduktion som går ut på elnätet. Men som övriga sagt, att testköra anläggningen är normalt inga problem.