Driftdata från Kostal-anläggningar i Sverige

classic Classic list List threaded Threaded
2 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Driftdata från Kostal-anläggningar i Sverige

nelos
Det går enkelt att jämföra produktionen mellan anläggningar med växelriktare från Kostal
eftersom data rapporteras med likartade grafer för Kostal Piko-anläggningarna:
http://www.piko-solar-portal.de/PlantShowGridPublic.aspx


De mest intressanta anläggningarna är de som presenterar detaljerad information om anläggningen, som t ex bild och typ av solpaneler.

Här är sex stycken publika Kostal-anläggningar i Sverige som har driftdata för juli månad i Piko solar portal:


Luddes/Sala
Installerad effekt: 4.00 kW
Riktning: 180°
Takvinkel: 27°Lyngåkra/Harplinge
Installerad effekt: 5.28 kW
Riktning: 154°
Takvinkel: 30°Mats/Heberg
Installerad effekt: 10.74 kW
Riktning: 209°
Takvinkel: 27°Micke/Holm
Installerad effekt: 7.75 kW
Riktning: 165°
Takvinkel: 38°Nelos/Stockholm
Installerad effekt: 7.20 kW
Riktning: 90°
Takvinkel: 27°Växjö
Installerad effekt: 4.30 kW
Riktning: 195°
Takvinkel: 13°

Anläggningarna är spridda över södra delen av Sverige, här är anläggningarnas position i Sverige:Driftdata kommer i nästa inlägg...

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Driftdata från Kostal-anläggningar i Sverige

nelos
Här är driftdata för de sex anläggningarna sorterat efter nord-sydlig riktning. Nordliga först, sydliga sist.


Total normerad produktion för anläggningarna är:
* 115,53 kWh/kWp
* 122,53 kWh/kWp
* 137,12 kWh/kWp
* 142,53 kWh/kWp
* 154,21 kWh/kWp
* 147,58 kWh/kWp

Dvs ett spann från ca 115 till ca 154 kWh/kWp.

De allra bästa produktionsresultaten för en enskild dag ligger runt 7 kWh/kWp.Luddes/Sala, Totalt under juli: 115,53 kWh/kWpNelos/Stockholm, Totalt under juli: 122,53 kWh/kWpVäxjö, Totalt under juli: 137,12 kWh/kWpMats/Heberg, Totalt under juli: 142,53 kWh/kWp OBS, all data ej inkluderad, uppdateras senare


Lyngåkra/Harplinge, Totalt under juli: 154,21 kWh/kWpMicke/Holm, Totalt under juli: 147,58 kWh/kWp