Driftdata för solcellsanläggning med Kostal Pico

classic Classic list List threaded Threaded
2 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Driftdata för solcellsanläggning med Kostal Pico

nelos
Jag planerar just nu hur vi ska ta fram och visa mätdata från vår solcellsanläggning när vi driftsätter den i vår/sommar.

Att ta fram grundläggande driftdata är en förutsättning för att kunna få solcellsbidrag.

I ansökningsformuläret för statligt stöd står följande:
http://www.energimyndigheten.se/Global/Forskning/Kraft/Bilaga%201%20Ans%C3%B6kan%20om%20solcellsst%C3%B6d.pdf

===================
"Ett krav för att få statligt stöd för installation av solcellsanläggning är att produktionen ska följas upp och rapporteras årligen under minst tre års tid.
Därför måste den el solcellsanläggningen producerar kunna registreras.
För uppföljningen krävs en elmätare som mäter solcellsanläggningens totala mängd producerad växelströmsel.
Uppgifterna behövs för utvärdering och uppföljning av stödets effekter, samt av tekniken i sig. Rapportering av årlig elproduktion görs på separat blankett för uppföljning."
===================

Energimyndighetens uppföljning ska alltså mäta den totala solenergiproduktionen per år.

För att få fram denna information kan man inte använda nätägarens elmätare, alltså den som sitter ut mot elnätet.
Den mätaren mäter bara hur mycket elenergi som går ut eller in till fastigheten, men inte eventuell energi som skapas i solcellsanläggningen och sedan direkt förbrukas i huset, utan att gå ut på det externa elnätet.

Nu till frågan: Hur mäter och visar man produktionen i solcellsanläggningen på bästa sätt?

För att få solcellsbidraget antar jag att den mätning som finns inbyggd i de flesta växelriktare är fullt tillräckligt?

Jag funderar på att använda växelriktaren "Kostal PIKO 4.2", och enligt manualen mäter den total producerad energi.

Se t ex manualen, sidan 85:
http://www.abakus-solar.com/fileadmin/user_upload/Datenblaetter_WR/KOSTAL/Manual_PIKO_lang_EN.pdf

Jag antar att den mätningen är tillräcklig för solcellsbidraget.

Men även om man kan klara sig med växelriktarens inbyggda elmätare så vill man ju kunna få mer detaljerad driftstatistik, gärna minut för minut i snygga diagram,
och det är även bra att kunna ladda upp driftdata till Internet.

Finns det några rekommendationer för det?

Växelriktaren "Kostal PIKO 4.2" har en ethernet-port som man kan använda för att koppla till en dator.
Kostal har även en PC-applikation som heter "PIKO Master Control", och kan laddas ner gratis härifrån:

http://www.kostal-solar-electric.com/content/en/index.php?am=75&as=302&ass=0&al=en&mp=302&kat=5

Kostal har också en Internet-portal som heter "PIKO Solar Portal", mer information finns här:

http://www.kostal-solar-electric.com/download/solar_portal/KSE_EN_PSP_2012-12-04_Manual-PIKO-Solar-Portal.pdf

Är det någon som har erfarenhet av Kostals PC-applikation och Internet-portal?

Finns det bättre alternativ?

När man ska välja växelriktare är det ju även viktigt att tillhörande programvara fungerar bra och är lätt att använda.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Driftdata för solcellsanläggning med Kostal Pico

calle
Jag har ett 1-wire mätsystem hemma för att logga elförbrukning, temperature, luftfuktighet mm.
 
Jag har lagt till en elmätare som mäter hur mycket invertern matar ut i huset.
 
Jag använder mätsystemet Beyond Meaure för att logga data, generera grafer mm. Den finns enklare och billigare system men med detta så kan man göra allt.
 
Jag har tex monterat en tempsensor på en av panelerna och sedan 2st i luftströmmen under panelerna för att kolla hur kylningen blir. Har även en solinstrålningsmätare som ligger och skall kopplas in. Dock så måste den skyddas på något vis...
 
 
 
Sent: Sunday, December 16, 2012 9:33 PM
Subject: Driftdata för solcellsanläggning med Kostal Pico
 
Jag planerar just nu hur vi ska ta fram och visa mätdata från vår solcellsanläggning när vi driftsätter den i vår/sommar.

Att ta fram grundläggande driftdata är en förutsättning för att kunna få solcellsbidrag.

I ansökningsformuläret för statligt stöd står följande:
http://www.energimyndigheten.se/Global/Forskning/Kraft/Bilaga%201%20Ans%C3%B6kan%20om%20solcellsst%C3%B6d.pdf

===================
"Ett krav för att få statligt stöd för installation av solcellsanläggning är att produktionen ska följas upp och rapporteras årligen under minst tre års tid.
Därför måste den el solcellsanläggningen producerar kunna registreras.
För uppföljningen krävs en elmätare som mäter solcellsanläggningens totala mängd producerad växelströmsel.
Uppgifterna behövs för utvärdering och uppföljning av stödets effekter, samt av tekniken i sig. Rapportering av årlig elproduktion görs på separat blankett för uppföljning."
===================

Energimyndighetens uppföljning ska alltså mäta den totala solenergiproduktionen per år.

För att få fram denna information kan man inte använda nätägarens elmätare, alltså den som sitter ut mot elnätet.
Den mätaren mäter bara hur mycket elenergi som går ut eller in till fastigheten, men inte eventuell energi som skapas i solcellsanläggningen och sedan direkt förbrukas i huset, utan att gå ut på det externa elnätet.

Nu till frågan: Hur mäter och visar man produktionen i solcellsanläggningen på bästa sätt?

För att få solcellsbidraget antar jag att den mätning som finns inbyggd i de flesta växelriktare är fullt tillräckligt?

Jag funderar på att använda växelriktaren "Kostal PIKO 4.2", och enligt manualen mäter den total producerad energi.

Se t ex manualen, sidan 85:
http://www.abakus-solar.com/fileadmin/user_upload/Datenblaetter_WR/KOSTAL/Manual_PIKO_lang_EN.pdf

Jag antar att den mätningen är tillräcklig för solcellsbidraget.

Men även om man kan klara sig med växelriktarens inbyggda elmätare så vill man ju kunna få mer detaljerad driftstatistik, gärna minut för minut i snygga diagram,
och det är även bra att kunna ladda upp driftdata till Internet.

Finns det några rekommendationer för det?

Växelriktaren "Kostal PIKO 4.2" har en ethernet-port som man kan använda för att koppla till en dator.
Kostal har även en PC-applikation som heter "PIKO Master Control", och kan laddas ner gratis härifrån:

http://www.kostal-solar-electric.com/content/en/index.php?am=75&as=302&ass=0&al=en&mp=302&kat=5

Kostal har också en Internet-portal som heter "PIKO Solar Portal", mer information finns här:

http://www.kostal-solar-electric.com/download/solar_portal/KSE_EN_PSP_2012-12-04_Manual-PIKO-Solar-Portal.pdf

Är det någon som har erfarenhet av Kostals PC-applikation och Internet-portal?

Finns det bättre alternativ?

När man ska välja växelriktare är det ju även viktigt att tillhörande programvara fungerar bra och är lätt att använda.Om du svarar på detta e-postmeddelande kommer ditt meddelande att läggas till i diskussionen nedan:
http://solcellforum.18852.n6.nabble.com/Driftdata-for-solcellsanlaggning-med-Kostal-Pico-tp5001251.html
To start a new topic under Frågor och svar, email [hidden email]
To unsubscribe from Solcellforum, click here.
NAML