Diverse tankar om dimensionering

classic Classic list List threaded Threaded
4 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Diverse tankar om dimensionering

Kalle Rebel
Är i planeringsfasen. Kommer att få besked om bidrag(väsentligt) de närmaste månaderna.

1. Kan man få avslag? I så fall varför och om varför inte direkt när man lämnade in ansökan?
Tolkar beskedet att något blir det. Kan man ha synpunkter på anläggningens storlek?

2. Sitter i et radhus med perfekt läge mot solen. Taket rymmer 45 kvadrat utan skuggproblem. Jag förbrukar idag 5000 kWh (har fjärrvärme). Hur resonera? Hur mycket (överkapacitet) ska jag investera i? Man kan ju tänka framåt...
Kravet på nettokonsumtion- vad händer om jag levererar förmycket? Försvinner det bara elle kommer fogden och vill se pappren på mig som producent? ?

Tacksam för all input.

/Kalle
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

SV: Diverse tankar om dimensionering

calle
Du kan få avslag om du inte har följt reglerna. Du kan också bli tvingad att komplettera fin ansökan innan de tar ett beslut.
Anläggningen kan var ifrån en panel till ett system som kostar massor men du får högst bidrag med 35% eller max 1500000kr. Den måste vara billigare än 45000kr/kWp.
De delar ut svar allteftersom de har pengar att dela ut. Inga pengar så fylls kön på. Olika län får olika mycket beroende på hur många som står i kö i det länet.

Du bör inte producera mer än du konsumerar. Då byter inte elbolaget mätaren gratis samt att de får rätt att ta ut en årlig avgift. Jag skulle högst bygga en handläggning på 90% av ditt nuvarande behov.


Skickat från min Xperia™-smartphone

"Kalle Rebel [via Solcellforum]" <[hidden email]> skrev:

Är i planeringsfasen. Kommer att få besked om bidrag(väsentligt) de närmaste månaderna.

1. Kan man få avslag? I så fall varför och om varför inte direkt när man lämnade in ansökan?
Tolkar beskedet att något blir det. Kan man ha synpunkter på anläggningens storlek?

2. Sitter i et radhus med perfekt läge mot solen. Taket rymmer 45 kvadrat utan skuggproblem. Jag förbrukar idag 5000 kWh (har fjärrvärme). Hur resonera? Hur mycket (överkapacitet) ska jag investera i? Man kan ju tänka framåt...
Kravet på nettokonsumtion- vad händer om jag levererar förmycket? Försvinner det bara elle kommer fogden och vill se pappren på mig som producent? ?

Tacksam för all input.

/Kalle


Om du svarar på detta e-postmeddelande kommer ditt meddelande att läggas till i diskussionen nedan:
http://solcellforum.18852.n6.nabble.com/Diverse-tankar-om-dimensionering-tp5001462.html
To start a new topic under Solcellforum, email [hidden email]
To unsubscribe from Solcellforum, click here.
NAML
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Diverse tankar om dimensionering

DrivMedEl
In reply to this post by Kalle Rebel
Mikroproducent
Villkor
Du är nettokonsument vilket innebär att du använder mer el än du producerar under ett kalenderår. Det gäller för befintliga säkringsabonnemang upp till 63A och en elproduktionsanläggning med en effekt av maximalt 43,5 kW. Du producerar din el för eget bruk.
Här kan du läsa mer, generellt gäller detta i hela landet.
http://www.skanska-energi.se/Privat/El/Smaskalig-elproduktion.
Energi kan bara användas eller omvandlas inte förbrukas!
Villa 132m2 Importnetto ca. 1000kWh/år el FLVP IVT 490, 6m2
Solceller 7,95kWp
vaccumrör 750 tank  och 0m2 brasved ink. elbil 1500mil
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Diverse tankar om dimensionering

nelos
In reply to this post by Kalle Rebel
Här finns detaljerad information om det statliga stödet till solceller:

http://www.energimyndigheten.se/Hushall/Aktuella-bidrag-och-stod-du-kan-soka/Stod-till-solceller/

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2009689-om-statl_sfs-2009-689/

Uppfyller du villkoren så skall du inte få avslag.

Det det tar tid att handlägga ditt ärende, så det kan ta tid av den anledningen.
Men om du vet att du uppfyller alla kraven ska det inte vara några problem.

Däremot kan det vara så att de avsatta pengarna inte räcker till, och att du står för långt bak i kön.
Då skulle du kunna bli utan av den anledningen.

Om du frågar din länsstyrelse vilken plars i kön du har, så bör det gå att göra en uppskattning om du kommer kunna få stöd eller inte.

Stödet har förlängts till 2016, så det borde vara en god sannolikhet att få bidrag.

Jag skulle inte rekommendera att dimensionera anläggningen så att produktionen överstiger din konsumtion, eftersom du då inte längre är en mikroproducent.

Jag vet inte vad som händer om du producerar mer än du konsumerar, det beror gissningsvis på hur ditt elbolag hanterar sådana fall.