Dimensionering med tanke på skatteverket

classic Classic list List threaded Threaded
4 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Dimensionering med tanke på skatteverket

tornadomagnus
Hej

Funderar på en installation för driftsättning 2019

En fundering på dimensionering och skattereduktionen på 60öre.

Om jag idag förbrukar 14000 kWh totalt hemma och jag installerar en anläggning som producerar 10000 kWh hamnar man då i problem om egenförbrukningen av producerad el blir tex 30% (3000 kWh), dvs jag säljer 7000 kWh till nån men kommer endast att behöva köpa 5000 kWh.

Hur funkar det rent praktiskt med Skatteverket?

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Dimensionering med tanke på skatteverket

Arne
This post was updated on .
Välkommen till forumet,

Ditt elnätsbolag(de som äger din elmätaren) skickar skattemyndigheten uppgift för kalenderåret 1 jan tom 31 dec. över hur många kWh du köpt över den elmätaren och även hur många kWh du sålt över samma elmätare.
Förtrycks på deklationsblanketten.
Skattemyndigheten medger ett direkt skatteavdrag på 0,60 kr på din skatt per såld kWh, men högst för så många kWh du köpt.

Sammanfattningsvis: du går miste om direkta skatteavdraget på 0,60 kr för det antal kWh du sålt som överskrider antal kWh du köpt. Du bestraffas inte utöver det av skattemyndigheten, t.ex. dyrt skattetillägg eller liknande bestraffning. Däremot kan du bestraffas av ditt elnätsbolag, t.ex. monopolbolaget EON hotar med att bestraffa sina kunder för år 2018 om de är flitiga solströmsproducenter och säljer fler kWh än de köper. Har du kommunalt elnätsbolag är de troligen föga intresserade av att bestraffa sina kommuninvånare för sådan miljövänlighet.

Skattemyndigheten beaktar för dig som beskattningsobjek(ett personnummer) tyvärr(idiotiskt) endast de kWh du köpt på den elmätare som solcellsanläggningen sitter vid. Inte de kWh som du som samma beskattningsobjekt köper t.ex. på sommarstugan eller annan fastighet du äger och har tecknat elabonenmang i ditt personnummer (alltså har ytterligare elmätare).

Man fråntas rätten att göra det direkta skatteavdraget på 0,60 kWh för ens verkligt köpta antal kWh. Alltså man får inte täcka hela sin årliga elförbrukning vid bostadshuset + sommarstugan genom att bygga en litet större solcellsanläggning på bostadshuset som täcker hela ens(beskattningsobjektet) årliga strömförbrukning. Man behöver alltså bygga 2 st solcellsanläggningar, vilket är helt tok, en på bostadshuset  och en på sommarstuga. Helt tok, då det blir mycket högre installationskostnad än en enda större på den ena fastigheten. Det är de folkfientliga politruker som har bestämt det tokeriet, men de har fått mindre makt nu.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Dimensionering med tanke på skatteverket

tornadomagnus
ok, tack för ett tydligt svar.

Mvh
Magnus
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Dimensionering med tanke på skatteverket

magneten
In reply to this post by tornadomagnus
Förbrukar du 14000kWh idag kan du utan problem bygga en anläggning som producerar ex 13500kWh/år och då få skattereduktionen på allt du säljer!
20 st Trina 275W mono 27°taklutning, sydväst 5,5kWp
16 st REC 255PE poly +8st Suntech poly 275w i samma sträng 8° taklutning, sydöst 6,3kWp
SMA Tripower 9000 loggar till Sunny Portal
https://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPage.aspx?page=30818802-b6cd-4614-890c-f528f7eb3ab9


8 st Luxor 200 mono, 14° taklutning, sydväst. 1,6kWp
12 st Trina mono 275W 6° taklutning, nordöst 1,65kWp
Fronius symo 6kW


Batterilagring:
6kWh Nilar + Ferroamp Energyhub för fasbalanseringen och laddning av batteriet.

På jobbet
920st Trina poly 275w, 253kWp på CWF markstativ 30° lutning, söderläge, 8st Fronius Eco 27
https://www.solarweb.com/Home/GuestLogOn?pvSystemid=d18f1640-7ea9-4604-aec9-04e1b51b18b5

24st Trina poly 275w, stavrex markstativ 30°lutning, Fronius symo 6kW